von Holstein Linjen Fürstenberg
Slægten
                                                                                       
 
 
    DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
 
  Henning von Holstein  ~ Ilsabe von Stockhausen  
  Den ældre ~ 1557  
  til Ankershagen  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Hans von Holstein  ~ Margrethe Adamsdatter Ilsabe von Holstein   ~ Henning von Halberstadt      
  * Fürstenberg 1566 † 25/7 1638 von Bülow * 1558 † 1630      
    til Wedendorf      
    ~ 1609      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
             
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Ulrich Adolph von Holstein  ~ Barbara Joachimsdatter Ilsabe von Holstein  ~ Albrecht von Maltzahn      
  * Fürstenberg 1598 † 29/12 1640 von Schwerin * Ankershagen 12/4 1592 † 17/11 1610 til ‎Sarow    
             
               
             
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Adam Christopher  ~ Cathrine Christine Reventlow Hans Joachim Christopher   Barbara Agnete von Holstein  ~ Jørgen Ernst von Restorff Margrethe von Holstein  ~ NN von Krassow  
   von Holstein ~ 23/4 1663  von Holstein   ~ 1659  
  til Netzeband og Buchholz   til Netzeband  
  Dansk Ritmester, Oberstløjtnant   Meklenborgsk kammerjunker  
  * Meklenborg 12/2 1631 † Ringkloster 4/4 1690   Dræbt af en von Raben    
  Begravet Ørslev kirke   * Netzeband, Meklenborg 29/1 1625  
       † Schwerin 29/1 1653  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                           
     
 
                                   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  Henning Christopher  ~ Ida Sophie von Ahlefeldt Ulrik Adolph von Holstein  ~ Christine Sophie Reventlow Charlotte Amalie von Holstein  ~ Burchard von Ahlefeldt   Hans Joachim  ~ Charitas Emilie von Lente Christian Frederik  ~ Bertha Scheel Barbara Elisabeth  ~ Ditlev Sivert von Ahlefeldt  Elisabeth Sophie     Ditlev von Holstein  ~ Jacobine Ernestine von Knuth
  von Holstein ~1708 til Fuirendal ~ 24/12 1701 *  Seest, Kolding 28/7 1681 Lensgreve   von Holstein ~ Fresenburg  6/3 1708  von Holstein  von Schack von Holstein ~ Rostock 27/4 1684 von Holstein     Generalmajor ~ København 13/5 1705
  Overjægermester Dronning Anna Sophie   Amtmand Flensborg   † Eskilsmark, Eckernförde 24/11 1752 til Eskilsmark, Ornum, Bystorp og Stubbe   til Fresenburg (Oldesloe)   til Cathrineberg ~ 13/7 1704 * Rostock 25/6 1668   Dronningens kammerfrøken     * Kiel  6/12 1669 † 28/ 1721  
  Landsråd Slesvig og Holsten   Friherrepatent 1700   ~ 1700    og Johannsdorf (Oldenborg)   Overhofmester, senere Overhofmarskal   † 26/8 1735   til Gunderslevholm          
  Hvid Ridder   Baron af Fuirendal     Oberst   Stiftamtmand over Sjælland   † 1736          
  * Kiel 24/11 1679 † Mariager 25/6 1753   Købte Trollesholm (Holsteinsborg)   * Rostock 10/10 1672 † 14/4 1720   * Kiel  8/5 1678 † Cathrinebjerg 29/12 1747               
   
 
 
Grevepatent 1/1 1708
  Begravet Lübeck Domkirke   Begravet Sengeløse Kirke      
     ~ Karen Magdalene Holm
Greve af Holsteinsborg
             
      de Jespersen Overkammerjunker         Mere om Christian Frederik von Holstein      
      ~ Høgholt 6/7 1741 Storkansler 1721-1739              
        * Futterkamp, Kiel 14/4 1664 † 25/8 1739              
       
             
                     
                     
                     
                     
                     
                   
                   
                                                                               
                                     
 
 
 
           
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
   
  Adam Caspar ~ Birgitte Nielsdatter Schandorph Henning Christopher  ~ Christiane Frederikke Elisabeth Catherine Elisabeth  ~ Christian Detlev Henriette Emilie  ~ Friedrich von Buchwald Margrethe Sophie  ~ Adam Christopher Ahlefeldt Bertha von Holstein  ~ Johann Friedrich von Bothmer   ~ Niels Rosenkrantz  ~ Anna Vilhelmine Beenfeldt Cathrine Christine  ~ Christian Danneskiold-Samsøe Dorothea Sophie  ~ Christian Conrad Christian Detlev  ~ Adelheid von Fersen Adam Christopher von Holstein   Adam Eccard von Holstein Conrad von Holstein
  von Holstein   von Holstein  Arenfeldt  von Holstein greve Holstein  von Holstein  til Borstel og Trøiborg  von Holstein Lensgreve * København 28/4 1705 Greve von Holstein til Lystrup von Holstein Lensgreve af Danneskiöld-Samsöe von Holstein Lensgreve Danneskiold-Laurvig von Holstein Friherreinde Polsk kammerjunker   Kaptajn Ritmester
  Søkadet 1756 - 59   Oberst, Kammerherre ~ 1782 * Lübeck 1712 † Flensborg 1750   * 29/1 1714 † Borstel 18/11 1774   * Fresenburg, Niedersachen 21/3 1710 til Eskilsmark, Ornum, Bystorp og Stubbe † 9/11 1735 Rigsfriherre von Bothmer til Cathrineberg, & Jomfruens Egede til Nysø Storkorsridder, Gehejmeråd * 15/10 1713 † København 9/7 1766 Herr von Varel, Knyphausen * 11/3 1717 † 22/4 1769   Polsk ritmester   * 17/2 1708 * 8/10 170811
  Krøbling ved fald fra masten   * Fuglsøgård 18/5 1749   † Eskilsmark, Rieseby, Eckernförde 3/8 1777 ~ Fresenburg, Niedersachen 1725 Begravet Tranekær til Lauenbrück Lystrup,  ~ Kongsted 21/5 1756 * København 24/3 1709 Præses i Admiralitet, Højesteretsdommer   til Grevskabet Laurvig     * 12/2 1708 † efter 1734  
  Byfoged i Store Heddinge -1790   † Holbæk 6/1 1811      ~ København 8/3 1724 & Jomfruens Egede   † København 1/2 1795 Overdirektør for Gisselfeld adelige Kloster   Gehejmeråd, Admiral  
  Herredsfoged Stevns og Faxe Herreder -1801      
Bertha von Holstein
  Konferensråd      ~ København 4/10 1724
Dorothea Sophie von Holstein
~ 5/9 1743  
  * Høgholt 1741 † Store Hedinge 10/5 1817  
 
 
 
 
* Cathrineberg 22/6 1706
   
  Begravet Store Hedinge   ~ Anna Metta von Fersen   ~ Frederik greve Ahlefeldt † Jomfruens Egede 22/1 1786   ~ Christine Ulricha Beenfeldt  ~    
          ~ 1793   Greve af Langeland     til Lystrup    
              Kammerherre, general     & Jomfruens Egede    
               ~ 1730     ~ Jomfruens Egede 30/12 1776    
                       
                       
                       
                       
                           
                       
                     
                       
                         
                       
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Niels Christian Rosenkrantz ~ Maria Svendsen Maximilian Christoph   Amalia Sophia Christine   ~ Friderich Christoph Krabbe   Christian Frederik  ~ Christiane Catharine  
  von Holstein ~ Frederiksberg 16/6 1802 von Holstein    von Holstein ~ 1831   von Holstein comtesse Wedell  
  Sekondløjtnant 1796,  Kaptajn 1803 * København 1777 † 9/5 1840 Oberstløjtnant, Kammerherre   * Ekernförde 26/12 1795   til Stamhuset Rathlousdal,  ~ 18/10 1782  
  Assistent ved Toldvæsenet 1800   * Rendsburg 22/6 1785    † 18/7 1869   Lystrup,  
  * Store Heddinge 21/8 1776 † Køge 18/7 1843   † København 8/10 1849   Jomfruens Egede  
        & Sparresholm  
        Oberst
Jomfruensegede ved Fakse.
 
        * Cathrineberg 19/5 1758  
        † Jomfruens Egede 18/1 1828  
           
           
           
           
           
           
           
           
         
         
                               
                         
 
 
     
 
 
 
 
 
       
 
     
 
 
 
 
   Carl Conrad Christoffer  ~ Caroline Emilie Kähler August Ferdinand   ~ Anna Mariane von Buchwald Christian Frederik  ~ Engelbrethine Marie Jacobsen      Niels Rosenkrantz ~ Sophie Amalie Borch Dorothea Sophie  ~ Johann Caspar de Mylius  
  von Holstein ~ 17/10 1850  von Holstein af Gudumlund von Holstein † 1878     von Holstein-Rathlou  ~ 1811, skilt 1837 von Holstein til Stamhuset Rønninge Søgård, Kattrup,  
  * Store Heddinge 22/12 1816 * 7/11 1830 † København 17/3 1926 Kaptajn, Postmester ~ 2/8 1850 til Eriksholm d.a.   Hans Caspar Jacobsen     til Stamhuset Rathlousdal * 1781 † 1853 * 15/10 1713 † København 9/7 1766 Estruplund, Mylenberg, Årupgård & Ågård,  
  † Frederiksberg 19/2 1896   * 30/4 1807 † 12/3 1888   † 1872 Landsoverretsassessor     & Braunswardens Fideikommis     Raschenberg & VilIestrup  
                Kgl. Bevilling 1828 på navnet Holstein-Rathlou   ~ Frederiksberg Kirke 9/5 1815  
            Major  
          * København 22/2 1786  
          † Rathlousdal 22/5 1846  
         
 
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
           
             
 
 
     
 
 
 
     
  Marie Sophie von Holstein  ~ Oluf Rudolf Ludvig Anders Petersen Henning Christoffer v. Holstein Chr. Fr v. Holstein  
  von Holstein ~ 20/4 1880 Adelsbrev 1888 Adelsbrev 1888  
  * Knuthslund, Kværkeby 24/4 1852 Grosserer  
  † København 12/4 1932 * 6/3 1846 † 29/3 1914  
     
 
 
 
 
 
Mere om slægten           Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa