Huitfeldt
                                                                                                   
 
 
 
 
 
  Slægten tog 1526 navn efter sit våben   DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
 
 
  Niels  ~ NN      
  på Fyn        
         
         
         
 
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Henrik Nielsen  ~ Johanne Tinhuus NN Nielsdatter   ~ Niels Brockhusen NN Nielsen  ~ NN    
  i Vedtofte Skinkel   til Vollerslevgård  
  Kendt 1429 af Rolsted  
      ~ ca. 1450  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
  Claus Henriksen  ~ Kirsten Andersdatter  
  Hogenskild Ulfeldt  
  til Krumstrup  
  * ca. 1453  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mette Clausdatter ~ Jørgen Urne Otte Clausen  ~ Barbara Eriksdatter      
  Nævnes 1516 til Hindemae  til Berritsgård Blå      
  † efter 7/10 1524, før 1529 til Orebygård      
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                                                           
                                                           
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Maren Ottesdatter  ~ Hans Knudsen Claus Ottesen  ~ Dorthe Joachimsdatter Erik Ottesen Hans Ottesen    Mette Ottesdatter  ~ Erik Stygge Christoffer Ottesen ~   Øllegård Jacobsdatter   Poul Ottesen   ~ Margrethe Breide        Peder Ottesen   ~ Anne Urne Margrete Ottesdatter  ~      Mogens Mormand Anne Ottesdatter  ~ Erik Mogenssøn Lisbet Ottesdatter Kirstine Ottesdatter Rigborg Ottesdatter Karine Ottesdatter
  til Årsmarke til Krumstrup  Beck †1527 i Sverige †1527 i Sverige   Rosenkrantz  til Berritsgård Trolle    til Snidstrup ~ Koldinghus 4/2 1554   til Skibelundgård til Engestofte †1591  
    Lensmand Gavnø   Begravet i Odense Begravet i Odense   Lensmand Bergenshus  til Lillø   Statholder i Norge   Norges riges kansler 1547-1565  
  Lensmand Abrahamstrup   Lensmand Korsør og Gotland   Lensmand København (til 1560)   Med i 7-årskrigen til søs 1563-64  
  Lensmand Skiens Syssel (Norge)   Rigsråd   Lensmand Koldinghus 1559-63   * før 1520 † 1584  
 
Landsdommer Lolland
  Den første, der kaldtes Huitfeldt   Under Syvårskrigen befalingsmand i Halmstad      
  Proviantmester 7-årskrigen  
Søofficer under Grevens Fejde
  Lensmand Laholm      
  † Krumstrup 2/10 1590     * 1501 † 7-8/11 1559   * ca. 1520 † 21/9 1592 på Tryggevælde   I nuværende Peder Huitfeldtsgade i København ejede han en gård  
        Begravet i Visby Kirke          
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                       
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   Lage Huitfeldt ~ Maren Munk Anders Clausen ~ Margrethe Hansdatter Anne Clausdatter ~ Mogens Bille Otte Clausen  ~ Anne Nielsdatter Kaas Arild Huitfeldt Lisbeth Christoffersdatter  ~ Niels Pedersen Jacob Huitfeldt ~ Lisbeth Elisabeth Henriksdatter Kirstine Huitfeldt  ~ Lave Beck Beate Christoffersdatter   ~     Knud Ebbesen Barbara Huitfeldt ~ Hans Grabow Anna Huitfeldt ~ Hans Wittorp  
  til Krumstrup & Lindet af Krogsgård til Krumstrup Basse Huitfeldt til Rynkebygård Huitfeldt  Kaas af Sparre til Lillø * Bergenhus 23/10 1551 til "Udderup"  til Berritsgård og Lillø  Friis * Bergenhus 22/7 1544        til Førslev og Beldringe Hofmesterinde Ulfeldt af Skibelundgård ~ Engestofte 13/10 1588  af Skibelundgård til Projenstorp  
  † Lindet 3/11 1590   til Trondstad på Hurum  til Tronstad (Hurum, Norge) † 1623         Lensmand Dragsholm 1609-10  † 1609 ~ Malmø 11/9 1580 *9/10 1547 † 27/4 1583 til Mullerup † 24/7 1563   Lensmand Gers Herred i Skåne          til Svendstrup (Skåne) * 1567 † 24/6 1602  
  Begravet Tjæreborg Kirke   Tog fast ophold i Norge           Her skrev han sin       Opførte Berritgård Begravet Roskilde Domkirke   Byggede Svendstrup og Møllerød ~ Århus Bispegård 1574      
  † 1620           Danmarks Riges Krønike       * København 29/11 1554 † 5/11 1626    
 
 
     
Arild Huitfeldt
 
  Lensmand Laholm        
  ~ Margrethe Pedersdatter         Lensmand Korsør          
         Litle       Lensmand Tryggevælde          
 
        ~ Oslo  28/1 1582        Lensmand Vordingborg          
          Kannik i Lund      
          Rigsråd      
          Rigens kansler 1586-1609      
          Skoleherre Herlufsholm          
          * 11/9 1546 † 16/12 1609          
          Begravet Herlufsholm          
                 
                 
 
 
                 
                 
                                     
                           
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
   
  Tønne Huitfeldt    ~ Helle Margrethe Nold    Iver Huitfeldt   ~ Kirsten Røyem Hartvig Huitfeldt  ~ Bente Jonsdatter  Christopher Ottesen ~ Karen Hansdatter Henrik Huitfeldt ~   Margrethe Axelsdatter   Øllegård Jacobsdatter ~ Knud Gyldenstierne    
   til Tronstad ~1663  til Tronstad  ~ 5/5 1695 til Tronstad & Rammergaard Skak Huitfeldt von Deden til Lillø, Berritsgård Rosenkrantz    til Lillø til Tim    
  Oberst under svenskekrigen    Søofficer   Berghauptmand for hele Norge til Skjelbred     & Hagestedgård ~ 31/3 1611   * Trondhjem 1582 † Berritsgård 1619 ~ Trondhjem XX/6 1602    
  Deltog i skånske krig   Faldt i slaget i Køge Bugt   *1587 †1637         Lensmand på Landskrone Slot          
  *1625 † 12/9 1677   * 5/12 1665 † 3/10 1710           * Trondheim 6/3 1583  
 
 
              † Landskrona 29/5 1652  
     ~ Sophie Amalie   ~  Else Marie Dop     Begravet Landskrona  
    Rosenkrantz              
    til Ørup                
    ~ 1673              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                       
                           
 
 
     
 
 
 
 
Henrik Jørgen Huitfeldt
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hartvig Huitfeldt   ~ Karen Werenskjold Elsebe Helvig Huitfeldt ~ Axel Rosenkrantz   Henrik Jørgen Huitfeldt ~ Sophie Pultz Øllegård Huitfeldt ~ Joachim Gersdorff Lisbet Henriksdatter ~ Henrik Christensen  
  til Hafslund til Hafslund i Norge af Hafslund til Ørup   Generalløjtnant ~ 1/6 1707 * Lillø 16/5 1622 til Tunbyholm (Skåne)   til Boltinggård, Fårup og Kjelkær    
              General i Norge 1746   * 1666 ~ efter 1681   Deltog i Store nordiske Krig   † Lillø 11/3 1655 ~ 3/10 1641   samt Gladsaxe & Svinebjerg, Skåne  
  Hvid ridder   *9/9 1674 † Elingård 16/5 1751    
  Deltog i Store nordiske Krig      
  * 12/8 1677 † Frederikssten 1748        
           
      ~ Birgitte Christine Kaas  
        Salmedigter  
        ~ Wedellsborg  3/11 1713   
           
           
           
           
           
           
           
               
           
                             
                     
Matthias Wilhelm Huitfeldt
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  Sophie Beatte Huitfeldt
 
 
  Matthias Wilhelm Huitfeldt ~     Sophie Hedevig Sophie Rigborg Amalie Huitfeldt ~ Frederik Christian Otto   Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt ~  Ingeborg Christine Henrika Margrethe Huitfeldt   ~ Niels Harbou Sophie Beatte Huitfeldt  
  til Hafslund v. Linstow * Kristiania 20/10 1723  Wedell-Jarlsberg   Generalmajor 1777 Reichwein * Frons XX/10 1746  til Knive * 1724† 1785  
  Købte Clausholm ~ 22/9 1752 † Sønderskov 17/9 1776 ~ 22/9 1752   Hvid ridder 1782   † Laurvig 2/8 1815 ~ Tronstad 8/3 1773  
  Stiftamtmand i Viborg 1762   Afskediges p.gr.a. underslæb  
  Kammerherre, Hvid ridder 1764   * Elingaard  30/4 1719    
  Gehejmekonferensråd 1779   † Drammen 20/11 1792  
  Oprettede et pengefideikommis    ~ Charlotte Emerentze      
  * Kristiania 8/6 1726 v. Raben      
  † Clausholm 25/9 1803      
  Begravet Voldum      
         
         
          Sophie Beatte Huitfeldt  
         
         
         
         
         
Matthias Wilhelm Huitfeldt          
                       
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
  Bertha Huitfeldt  ~ Gebhard Moltke      Frederikke Juliane Huitfeldt ~ Hans Heinrich Sophie Hedevig Huitfeldt  ~ Iver Rosenkrantz Arild Christopher Huitfeldt  ~ Anna Elisabeth Wiel  
  * 10/1 1768 til Stamhuset Moltkenborg til Det von Schilden-Jydske Fideikommis, Friccius von Schilden * Clausholm 31/7 1761 † 9/3 1794 til baronierne Villestrup og Rosenlund til Eskevik (Norge) * 16/6 1781 † 1/11 1862  
  Stamfader til  den grevelige Det von Schilden-Holsten'ske Fideikommis til Haseldorf, Pinneburg Begravet Astrup Kirke til stamhuset Rosenholm Officer i den norske hær  
    slægt Moltke-Huitfeldt af Glorup og til Clausholm til Stamhuset Huitfeldt   ~ Voldum Kirke 21/10 1790   * 30/1 1769 † 2/4 1845  
  * 18/4 1757 † 23/3 1819  ~ Clausholm 1/11 1782       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
 
     
    Per Hugo Huitfeldt   ~ Signe Stang  
    til Eskevik  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
             
   
 
     
   
 
     
 
 
 
 
    Görel Elisabet Wiel Huitfeldt  ~ Johan Gabriel Oxenstierna Signe Margaretha Wiel Huitfeldt  ~ Erik Melcher Schering  
    af Eskevik Greve af Korsholm og Wasa af Eskevik Greve Wachtmeister af Johannishus  
    * Stockholm 3/1 1902  ~ Stockholm 16/9 1922, skilt 1946 * 30/8 1900 til Näs  
    ~ 9/12 1920  
   
   
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa