Hvideslægten
Stamtavle
                                               
 
                                                         
                                                           
                                                           
     
 
                                                   
    Sune Ebbesen ~ Cecilie NN                                              
    til Knardrup * ca. 1125                                                
    & Gerdrup                                                  
    Lod rundkirken i Bjernede bygge af tegl *  Må have været meget rig, 
                                           
    *  Sorø ca. 1120  for der er stor arv til deres børn.                                            
    † Knardrup 1186                                                
     
 
                                               
      ~                   Ingeborg Offesdatter                                            
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                           
                                                           
                 
 
                                       
 
 
     
 
                         
 
 
 
 
 
   
 
 
   
    Ebbe Sunesen  ~ NN Jacob Sunesen  ~ NN Andreas Sunesen   Peder Sunesen   Lars Sunesen     Margrethe  ~ Esbern Vognsen  Torben Sunesen ~ NN Johannes Sunesen
    til Knardrup     af Møn     til Aase   Den ældre    til Knardrup     af Højelse Udsen Torben Høvedsmand     til Alsted
    Deltog i Estlandstog 1205     til Knardrup     Ejede byen (4 bol)   til Broby   Faldt ved Lena*     * Knardrup 1162     Døde under korstog i Venden 1198     Ejede byen (3½ bol)
    Døde i slaget ved Lena*     Rigets mægtigste mand     Domprovst i Roskilde   Ejede byen (3½ bol)   Togt mod Estland 1205             * ca. 1150 † 1198     Marsk ?
    * Knardrup, Ølstykke herred 1165      Kendt 1215     Ærkebiskop 1201–1223   Deltog og fanget i angreb på Venden 1198   * Knardrup 1160  † 31/1 1208*                     Døde ved den Hellige Grav, Jerusalem
    † 31/1 1208*     Deltog i slaget ved Lena* 1208    
Dr. Jur
  Var med ved Lena 1208*   Broderen Jakob betalte sjælegave til Sorø Kloster                     Testamenterede sit gods til Sorø Kloster
    Begravet Sorø eller Ringsted     Stiftede Roskildes Osted Præbende 1246
Kongens kansler 1190-1201   Biskop i Roskilde 1192   Begravet Sorø el. Ringsted    
 
              * Knardrup ca.1168 i † 1202
            * Knardrup 1158  † Møn 19/5 1246 Var med ved slaget ved Lyndanis 1219,  
Påbegyndte opførelsen af teglstensdomkirken
            ~ Herlug            
                 hvor Danebrog ifølge sagnet faldt ned   Kongens kansler 1201-14                            
               
i hænderne på ham.
  * Knardrup 1145  † Brandenburg 29/10 1214                              
                Blev spedalsk  
              Galen-slægten            
      * Døde i slaget ved Lena efter privat familiefejde 1207-08, hvor Sunesønnerne gik i krig   * 1160 † 1228                                
        med Sverige for at genbindsætte Ebbes fordrevne svigerfar, Sverker, som svensk konge.  
                               
                                               
                                               
                                               
                                                       
                                                           
                    Mere om Andreas Sunesen   Mere om Peder Sunesen                              
                                                           
                                                           
                                             
 
           
                                                Saxo Thorbjørnssøn         
                                                Saxo Grammaticus        
                                                Klerk og historieskriver        
                                                † ca. 1206        
                                                Begravet Roskilde        
                                               
       
                                                       
                                                       
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa