Juel Åbjerglinien
Slægten
                                                       
 
 
Juel, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
 
 
 
 
 
  Palle Juel  ~  NN Andersdatter  
  Åbjerglinien Skeel  
  * før 1417 † efter 1454 til Møgtved  
       
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Erik  Pallesen  ~ NN Mikkelsdatter   Jens Pallesen Juel  ~ Ingeborg Munk  
  til Åbjerg Spend   til Møborg (Stigen)   
  * ca. 1417 † efter 1496     * før 1459 † efter 1493  
             
           
           
           
           
       
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Niels Eriksen  ~ Else Mogensdatter   Malte Juel ~ Maren Pedersdatter  
  til Åbjerg  Glob   til Møborg Bomøve (Lange)  
  Væbner   til Holmgård 1476  
  Nævnt 1489-96   † 1507  
  † før 1506   Begravet Møborg Kirke  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Enevold Nielsen ~ Inger Hermansdatter   Jens Nielsen ~   Vibeke Ovesdatter      Palle Nielsen  ~ Anne Eriksdatter Anne Juel~ Jens Thomesen Kirsten Juel ~ Søren Skeel
  til Åbjerg  Flemming    til Hesselmed,  Vester Horne Herred  Lunge Dyre til Hvolgård, Nørvang Herred til Søbygård til Holmgård Sehested til Møborg  
  † efter januar 1545 og før 1553   Biskop Ove Billes svend til Hesselmed og Assersbøl og Låge   † 1549    
      † 16/1 1553 Begravet Ål  Kirke  † 1531    
          Begravet Ål  Kirke          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Niels Enevoldsen Juel  ~ Christence Ovesdatter     Vincents Juel ~ Eline Gøye Peder Pallesen  ~ Ide Nielsdatter Jørgen Pallesen ~ Anne Hansdatter Margrethe Pallesdatter ~ Jørgen Skram
    til Åbjerg Lunge (Dyre)      til Hesselmed til Clausholm  til Søbygård og Låge        (Sparre Kaas) til Låge og Brandbjerg Lange Munk af Låge  
    Skiftekommisær efter Albert Skeel til Kjeldgård   & Gjorslev ~ 5/2 1559 † efter 1548 og før 1594  til Brandbjerg og Tårupgård † 13/4 1595   † 13/4 1595  
    * 1514 † 1572     Skibshøvedmand              
          Lensmand Vordingborg          
          Druknede ved Bornholm      
         
† 28/9 1579
     
           ~ Elsebe Svave      
            til Gjorslev      
 
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                 
                                       
     
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Ove Juel   Hermann Juel   ~ Maren Juel Christine Nielsdatter  ~ Otte Nielsen Sophie Juel  ~ Mogens Krag Peder Juel  ~ Jytte Gyldenstjerne  Ellen Vincentsdatter  ~ Jens Bille Jørgen Juel ~ Ingeborg Ulfstand    Børge Juel  
  til Kjeldgård   til Åbjerg & Alsted af Alsted til Hastrup Munk til Hastrup til Agerkrog, Glomstrup og Sønderriis  til Hesselmed til Tottrupholm  til Hesselmed  ~ Gjorslev  3/8 1595         til Lungegård  
  †1599   Lensmand Dragsholm ~ Alsted, Vejle  23/6 1577  † efter 1558  til Gjesinggård * 1544 † 20/11 1583 ~ 17/5 1572 & Gjorslev ~ Viborg 22/9 1604 & Gjorslev     Viceadmiral  
      Lensmand Kalundborg     * Gjorslev 18/3 1577   * ca. 1572 † 1619   †1653  
      * 1548 † Visborg 15/10 1607    † Gjorslev 14/3 1612    
          Begravet Køge Kirke  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                              Maltesholm Foto:Sylve Åkesson
 
 
                   
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    Christen Juel Jens Juel  ~ Ide Lange Christence Hermansdatter ~ Knud Gyldenstjerne    Malte Juel ~ Anna Rammel      
    til Åbjerg             til Kjeldgård, Åbjerg og Nørre Vosborg ~ Viborg 13/5 1610 Juel til Skovsbo og Vosborg   til Gjerringgård, Ramel      
    †1612  ugift Rigsråd   * 1583 † 1658   Birkholm, til Vandås og Maltesholm  
    Rentemester 1609-17     & Maltesholm (Skåne) ~ 1625  
    Statholder i Norge 1618-24   Rigsråd  
  * Refstrup 8/1 1580 † 28/3 1634   Lensmand Christianopel 1625-32  
        Lensmand Christiansstad 1632-39, 1644-48  
       
Lensmand Bøvling 1639-46
 
        Gesandt Rusland og Bayern  
        Opførte Maltesholm  
        * 1594 † 1648  
            Maltesholm  
           
           
           
           
           
           
           
                                       
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Susanne Juel  ~ Erik Quitzow Christence Juel  ~ Jørgen Rosenkrantz Elsebe Jensdatter  ~ Ove  Juul Else Maltesdatter  ~ Otto Lindenow Maren Juel ~ Sten Reedtz Margrethe Maltesdatter ~ Mourids Putbus  
  til Åbjerg til Sandager til Åbjerg Hofmester Sorø Juel  til Stårupgård og Mejlgård   til Borgeby til Vandås og Maltesholm   til Maltesholm til Kjørup (Einsidelborg),  
  * København 26/8 1612 til Kjeldgård † efter 1679   & Birkholm  Birkholm  
    † Sorø 11/11 1680 ~ Kjeldgård 12/8 1637   & Egebjerg  
  Italiensk friherrre  
  ~ 1661  
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa