Juel Tåsinge
Slægten
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Erik Juel  ~ Sophie Sehested   DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  til Alsted, Halstedkloster, Hundsbæk, ~ Viborg  27/9 1618  
  Hyldelund, Højris, Sønder Vosborg,  
  Torp og Vesløgaard  
  Rigsråd      
  Juel, Coat of arms - Våbenskjold.
Rigsadmiral
     
  Var med ved Kalmar  
  * Alsted 1591 † 17/2 1657  
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
     
Niels Juel, Søhelt
 
             
 
 
 
 
         
 
 
 
 
  Peder Juel  ~ Margrethe Jensdatter Niels Juel  ~ Margrethe Ulfeldt    Jens Juel   ~ Vibeke Ottesdatter      Claus Juel ~ Sophie Gyldenstjerne  
  til Hundsbæk Juel til Eriksholm til Totterupholm  til Thostrup, Voergaard,  Skeel af Broholm   til Nørre Vosborg  
  Gesandt Stockholm 1647-55 ~ Københavns Slot 23/9 1650 Sæbygaard, Lensgård   Juellinge  til Vasbygård, Frøslevgård   Oberstløjtnant  
 
  * 14/7 1623 † København 9/12 1656   & Valdemars Slot   & Juellund & Valbygård   *1621 †1673    
      Vandt søslaget i Køge Bugt   Ridder af Elefantordenen og Dannebrog ~ 4/10 1660        
 
 
  Admiral   Geheimeraad, Generaladmiral        
   ~ Dorthe Sehested Storkorsridder   Baron af Juellinge 10/12 1672  ~ Regitze Sophie Holgersdatter        
    ~ 15/6 1656 * Oslo 8/5 1629     * Nørtorp, Thy 15/7 1631 Vind        
      † København 8/4 1697   † København 23/5 1700        
      Begravet Holmens Kirke        
                 
               
          ~ Dorothea Krag        
          ~ 11/4 1694        
             
             
             
        Niels Juel      
             
                                             
                                 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NN Juel      Knud Juel  ~ Christine Elisabeth  Sophie Nielsdatter  ~ Niels Krag  Vibeke Juel  ~ Christian Bjelke    Erik Juel      Axel Juel Anne Clausdatter ~ Jakob Sparre Elisabeth Sophie Juel ~ Johan Skinkel
  til Hundsbæk   til Valdemars Slot, Tåsinge  von Knuth til Totterupholm til Egeskov af Taasinge Admiral til Vosborg   Guvernør Trankebar * 13/6 1654 † 22/7 1688 til Råstrup † efter 1704 til Gjerskov
  Hundsbæk lagt øde i Svenskekrigen   Amtmand København ~ 18/2 1695 * 28/8 1664 † 5/10 1722 ~ 8/2 1682 til Eriksholm til Basnæs Generalløjtnant   Fradømt kommandoen   Viceadmiral
      Etatsråd       * 1672 † Eriksholm 1735 ~ 13/7 1687 Kommandant i Glückstadt   * 1655 † 1720  
  Hofmester Prinsesse Charlotte Amalie       Med ved Helsingborg 1710          
  Knud Juel.
 Patron for Roskilde adelige Kloster
     
 
  † 1742 Ugift          
  Ophøjer Tåsinge til stamhus               ~ Gregers Juel  
  * 30/9 1665 † 10/1 1709   til Trudsholm mm  
       ~ 8/4 1701  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         Knud Juel  
                           
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jens Juel  ~ Ida Birgitte von Holsten Carl Juel ~ Anne Margrethe Juel Vibeke Juel   ~ Hans von Løwenhielm Niels Juel  ~ Sophie Amalie Parsberg  
  til Lundsgård og Bjørnemose * Gjelskov 1705 † Lundsgård 1754 til Valdemars Slot ~ Hvirringe 24/3 1759 af Tåsinge til Vejrupgård til Valdemar Slot 26711 1720  
  Oprettede stamhuset Lundsgård   & Rønnebæksholm   * 1704 † 1773 Oberstløjtnant Stamhusbesidder  
  Kammerherre   Gehejmekonferensråd     ~ 1747 Kammerherre  
  * København 1/8 1707 †  Lundsgård 6/12 1774    Hvid ridder       Oberst  
     
Assessor højesteret
  Patron for Roskilde adelige Kloster  
 
     
Hofmester i Sorø    ~
Amalie Christiane v. Raben   * 19/11 1696 † 7/4 1766    
      Amtmand Sorø Amt til Stamhuset Juelsberg oprettet 1797    
      Stiftsamtmand Fyn ~ 1762    
      * 22/4 1706 † 1/8 1767    
           
           
           
           
         
         
         
         
         
               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     Elisabeth Juel  ~        Christian Ahlefeldt Laurvig Knud Frederik Juel  ~ Lucie Magdalene Charlotte Christiane Margrethe Juel  ~ Stie Tønsberg Schöller von Krogh      
  til Stamhuset Lundsgaard og Bjørnemose ~ Lundsgård 17/1 1759 til Tåsinge  von Rumohr af Tåsinge til Løjtvedgård    
  * Lundsgård 4/5 1742   Kammerherre ~ 11/2 1780, skilt 4/5 1816 * Tåsinge 14/5 1764 † Kiel 29/3 1803       
  † Bjørnemose 23/1 1803   Generalløjtnant   Begravet Bregninge    
  Gesandt i Paris 1822-36      
  Elisabeth Juel, lensgrevinde
 
  Patron for Roskilde adelige Kloster       
  * Odense Slot 29/1 1761 † 15/3 1847      
       
       
 
         
       
       
       
       
       
     Elisabeth Juel        
           
           
       
       
                   
     
 
 
 
     
 
 
         
 
   
  Hans Adolph Juel  ~ Anna Charlotte Amalia Hviid Carl baron Juel-Brockdorff ~ Sophie Frederikke Carl Johan Engelbrecht      
  til Villestrup * 1796 † 1881 til Tåsinge Stieglitz Brockdorff Blev født efter forældrenes      
  Ingeniørofficer, Generalmajor   Kammerherre Baronesse til Scheelenborg skilsmisse og måtte ikke kaldes Juel.  
  Deltog i Slesviske krige   Friherre 18/2 1812 med navnet ~ Odense 22/8 1811 Hans efterkommere  blev  
  * 29/10 1789 † 21/8 1874   Juel-Brockdorff     anerkendt i 1915.  
        Patron for Roskilde adelige Kloster        
      * Valdemars Slot 7/11 1780  
      † Valdemars Slot 15/3 1859    
         
     
  Slægten lever stadig med navnet Juel-Brockdorff  
       
       
       
       
       
       
       
         
 
 
 
 
     
  Frederik Ferdinand Juel  ~ Nielsine von Krogh    
  * 1823 † 1866      
         
           
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
       
  Frederikke Charlotte Adolphine Juel    
  * 1866 † 1961    
     
       
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa