Juel Hverringe
Slægten
                                                               
Juel, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Jens Juel Ide Gøye    
  til Lindbjerggård ~ Odensegård  14/8 1624    
  Lensmand Bergenshus  
  * Alsted 1594  
  † Lindbjerg XX/7 1636  
  Begravet Viborg Domkirke  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
       
       
     
     
     
     
           
                                                                   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Henrik Juel  ~ Sophie Høegh Margrethe Jensdatter   ~ Peder Juel   Peter Juel  ~  Helvig Krabbe     Melchior Juel ~ Elisabeth Sophie Gersdorff
  til Lindbjerggård ~ Viborg 2/10 1662   til Hundsbæk   til Vrejlev kloster ~ 31/1 1663   til Hindels  
  & Gjorslev   ~ Københavns Slot 23/9 1650   & Aggersvold   † 1678  
  Hofjunker   Patron for Sorø Akademi        
  Ambassadør   * 1634      
  * Trondheim gård 4/4 1629   † Criwitz, Mecklenburg 13/2 1676      
 
  † 31/12 1707          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                         
                                     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Henrik Juel ~ Edel Rodsteen Just Juel  ~  Edele Bjelke Anne Sophie Henriksdatter ~  Melchior Friderich Budde     Gregers Juel  ~ Vibeke Juel Catharine Marie Juel    ~ Christian Georg von Møsting   ~ Christian Juel  ~ Anna Margretha Nielsdatter Elisabeth Pedersdatter Juel  ~ Christian Vind Ide Dorthe Juel   ~ Balthasar Gebhard Obelitz Margrethe Juel  
  til Elved Dyre til Lindbjerggård   af Lindbjerggård ~ 1704 til Trudsholm, ~ 8/4 1701 * Vrejlev 1669 Dansk generalmajor til Strandegård  Krag * Ravnholt ca. 1678 † 18/10 1741 ~  20/4 1701 * 1665 † 6/8 1721 til Rammegård til Hindels  
      Oberstløjtnant ~ Valdemars Slot 16/9 1701 Viceadmiral   * Lindbjerg 16/5 1669   Kongsdal, til Basnæs † Rønnovsholm Gods, Vrejlev XX/12 1712 ~ 1700 Generalmajor rytteriet ~ 1702      
  Faldt ved Gadebusch   Faldt under søslag ved Rügen    † efter 1740   Kannestrøm Hovedgård, Trondheim,   Begravet Vrejlev Kirke   Med ved Gadebusch og Wismar til Totterupholm        
  * Lindbjerg 16/5 1669   * Viborg 14/10 1664 † 8/8 1715   Holbæk Ladegård,   * Hverringe 24/5 1668  
  † 20/12 1712  
Begravet Roskilde Domkirke 16/8 1715
    Basnæs,   † København 14/6 1717  
 
      Åstrup   Begravet Fakse Kirke    
      & Eriksholm      
      Skoleherre Herlufsholm      
      Hvid ridder      
      Generalløjtnant      
 
      * Viborg 26/1 1667 † 26/12 1761      
               
               
               
               
               
               
               
                                   
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
     
  Sophie Justdatter  ~ Niels Krag  Christiane Gregersdatter ~ Henrik Bille Peter Juel  ~ Berte Cathrine Margrethe Helvig Juel  ~ Christian Frederik Haxthausen Frederik Juel   Helvig Sophie Juel  ~ Holger Rosenkrantz    
  * 4/2 1706 † Egeskov 15/8 1785 til Egeskov * Basnæs 30/8 1704 til Hvedholm, Egeskov & Eriksholm, von Levetzow Hofmesterinde for kronprins Frederiks børn 1745 Greve til Strandet & Totterupholm   til Totterupholm lensbaron Rosenkrantz af Rosenlund    
  Begravet Kværndrup Kirke ~ 22/7 1725 † Odense 27/7 1745    og Holbækgård   Åstrup,  ~ Hatting Kirke 18/6 1733   Overhofmesterinde for kong Frederik V's børn 1751 til Tienhausen, Hemsen, Eisborn & Nienfelde Var svagelig   Totterupholm omdøbt til Rosenlund   
      Begravet St. Knuds, Odense ~ 22/7 1740   Trudsholm,   * Governolo, Italien 24/2 1702   Overlanddrost Overlod søsteren Totterupholm mod pension   * København 1711  
  Holbæk Ladegård,   † Christiansborg Slot, København 19/2 1752   ~ København 29/8 1721  * København 1705 † Totterupholm 1754    † Rosenlund 23/10 1750  
        Hverringe,   Begravet Fakse Kirke  
       Aggervold & Billeshave    
      Kammerherre, Hvid ridder  
      Generalløjtnant  
  Gehejmeråd  
  Ceremonimester hos Christian VI  
  Oprettede stamhuset Hverringe  
  * 11/6 1707 † Odense 8/1 1779  
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gregers Chr. Juel  ~ Amalie Christiane  Anne Margrethe Juel ~ Carl Juel Niels Krabbe-Juel  ~ Anna Margaretha von Levetzau Viveke Juel ~ Caspar Christopher Brockenhuus        
  til Sparresholm og Raskenberg  von Raben * 8/4 1741 † 8/5 1761 af Tåsinge til Billeshave ~ 25/6 1766 * 1733 † 1793 Kammerherre, Generalmajor  
  Kammerherre, Hvid ridder              til Stamhuset Juelsberg oprettet 1797   ~ Hvirringe 24/3 1759 Søkaptajn   † 1762  
  Gehejmeråd ~ 28/9 1770     Kammerherre, Storkorsridder  
  Deputeret rentekammeret     * 1740 † 19/3 1793  
  * Bygholm 16/11 1738 † Hamborg 4/11 1776    
      Begravet Nicolai Kirke, Kiel  
 
 
          ~ Hans Adolph von Ahlefeldt  
      Juel af Hverringe   Juel af Billeshave   ~ 1770  
         
           
         
         
          Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa