Juul
                                                                               
 
     
 
 
     
     
 
 
      DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Søren Jensen Juul ~ Anne Hvide  
  til Hedegård Kan også have været en Strahlendorf    
  Nævnt 1458  
       
        Lavadelsgodset Hedegård lå i Glæsborg sogn, Djurs Nørre herred  
 
 
    Juul, Coat of arms - Våbenskjold
 
  Her lå også Mejlgård og i nabosognet Fjellerup lå Østergård  
       
       
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                     
               
 
 
 
 
 
 
     
 
   
  Niels Sørensen ~ Mette Pedersdatter Iver Juul   Jens Sørensen  
  til Østergård, Due (Glob) til Hedegård  
  Hedegård & Hoved af Østergård Nævnt 1471  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
  Søren Nielsen ~ Dorte Skiernov    
  til Hedegård og Østergård til Mejlgård  
  † 1535  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Erik Juul ~ Maren Jepsdatter Dorthe Juul  ~ Henrik Brockenhus Axel Juul ~ Kirsten Ovesdatter    
  til Hedegård, Mejlgård Benderup   til Søndergårde til Hedegård og Villestrup Lunge Dyre      
  & Østergård til Hvidsten og Bigum   Frederik I's udsending til Sverige      
  †1558     Lensmand Aalborghus 1536  
              Lensmand Asmild kloster  
         
Landsdommer Jylland 1551
 
        Arvede Mejlgård  
        Opførte Villestrup  
        * 1503 † Viborg 10/8 1577  
        Begravet Astrup kirke  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                                                   
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Iver Juul ~ NN Dorthe Eriksdatter  ~  Jesper Munk Ove Juul   ~  Johanne Kaas       Niels Juul Ellidse Juul   Iver Juul  ~ Maren Maltesdatter  Anne Juul ~ Hartvig Kaas         Else Juul    ~ Peder Terkelsen Dorte Juul  ~ Christoffer Mikkelsen Peder Juul ~ Ida Kaas Birgitte Juul  ~ Knud Galt Absalon Juul
  til Hedegård og Mejlgård   til Hungstrup til Mejlgård, af Sparre til Kongstedlund til Østergård   til Villestrup, Lundbæk Sehested til Hedegård (Mur-Kås)   (Væbner) til Lundbæk (Tornekrans) til Laage og Tårupgård & Stårupgård †1608 til Sønderbygård og Viumgård Sekretær i Kancelliet
  † ca. 1565   Østergård og Palstrup ~ XX/2 1572 Dræbt i Aalborg af Lovhævd 1556   & Søgård  ~ 1591 † 1633 til Hedegård   Arvede Østergård til Lundbæk †1604   Kannik i Oslo
      * 21/1 1549 † 28/3 1604   Albert Skeel † 1600   Rigsråd   † ca. 1589 ugift
              * 1557 † 1600   Landsdommer Jylland    
                Rigsadmiral    
               
* 1563 † 1627
 
 
 
               
 ~ Ingeborg Parsberg   ~ Laurids Navl  
                      til Hedegård  
                     
                       
                       
                       
                       
                     
                       
                       
                       
                       
                                                                           
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Maren Iversdatter  ~ Erik Grubbe Frans Juul   ~  Karen Hansdatter Anne Ovesdatter   ~  Holger Bille Dorthe Ovesdatter Juul ~ Rudolf von Offenberg Hans Juul Tønne Juul   ~ Anne Cathrine Friis  Kirsten Iversdatter  ~    Jost Madsen Ove Juul  ~ Kirsten Urne  Dorte Iversdatter  ~ Erik Banner Høeg   Axel Juul  ~ Elisabeth Christiansdatter  
  til Gammelgård til Mejlgård Rostrup til Mejlgård og Palstrup    til Mejlgård og Hedegård Kommandant i Nyborg til Østergård til Tårupgård til Engestofte til Søgård Vasspyd til Villestrup, Brusgård, Lundbæk, til Bregentved * Villestrup 29/9 1609 til Bjørnsholm, Kongstedlund,   til Volstrup,  Friis af Haraldskær  
   og Tjele Solgte gården 1613 af Stårupgård † 1634   †1640 barnløs   Solgte gården 1648 Opretter den     † 1629 til Søgård Bregentved, & Kragerup † Bjørnholm 25/1 1664 Lykkesholm & Mejlgård   Assendrup, ~ 1634  
                Tårupgårdske Stiftelse       Ottestrup, ~ København  13/6 1649   ~ 4/2 1649   Gundetved  
      * Villestrup 12/4 1620     Kattrup   & Kattrup  
     
 
  † 28/8 1684    
 
& Kragerup   * 1606 † 1671  
      ~ Jørgen Kaas     Hofjunker 1639      
        (Mur-Kaas)    
Gesandt Stockholm
     
      Amtmand Aalborg 1661      
      Assessor kancelliet 1661      
      Gehejmeråd 1669, Hvid ridder      
            Vicekansler under Griffenfeld 1675      
 
                Vicestatholder Norge 1679      
                  Stiftsamtmand Århus 1681      
                  * Villestrup 23/10 1615 † Villestrup 29/5 1686      
                         
                         
                         
                         
                                                               
                           
 
                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      Hans  Juul  ~  Lisbet Krag Ove  Juul  ~  Elsebe Jensdatter   Mette Marie Juul   ~ Poul Pedersen Leerskov Karen Juul   ~ Marqvard Rodsteen Christian Juul  ~ Johanne Marie Ruse Anna Cathrine  Juul ~ Frederik Gabel Frederik Juul  ~ Anna Berendtsdatter Ingeborg Kirstine   ~ Marcus Gøye NN Juul  
       til Stårupgård og Mejlgård    til Stårupgård og Mejlgård Juel   til Kattrup Ridefoged på Kragerup til  Lundsgård til  Lundsgård til Lundbæk, Baronesse af Rusenstein til Bregentved til Bavelse, Giesegård til Villestrup (Due/Taube) * 17/3 1650 † 5/5 1669         til Hvidkilde og Brahesborg † ung  
  Nævnt 1653   Nævnt 1653   & Kragerup   * Brusgård 22/11 1642  ~ Brusgård 21/4 1669 Kattrup   * 1655 † ca. 1707 & Bregentved   ~ Krastrup 2/8 1699  
           † 1705   † Antvorskov 20/1 1689   & Kragerup   ~ 25/4 1671      
                Begravet Antvorskov klosterkirke   Oberst          
 
 
         
 
  Oprettede Lundbæk birk      
 
 
  ~ Karen Albertsdatter            ~ Hugo von Lützow Baron af Rysensteen       ~ Elisabeth Sehested  
    Rostrup           til Bachendorff, Lundsgård * 8/6 1651 † 10/7 1690        af Holmgaard  
    af Stårupgård           & Jershave
      ~ 1708  
               ~ 14/11 1672      
                  Ravnholt-linjen  
                   
                     
                   
                  Rysensten-linjen      
                     
                     
                 
                 
                 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frans Juul  ~ Johanne Sophie Ide Marie Ovesdatter ~  Otte Skram   Antoinette Cathrine Juul  ~  Anton Günther Ellbrecht  
    til Stårupgård og Frøstrupgård Kaas † efter 1675 til Donneruplund & Todbøl   til Kattrup ~ 1/7 1716  
      I fransk krigstjeneste, hvor han oprettede til Frøstrupgård   ~ 1675   Antog moderens eftrnavn Generalmajor,  
      regimentet Royal Danois   † 1753  
      Solgte forgældet Frøstrupgaard 1687          
    * 1647 † 1690        
             
         
         
         
         
         
         
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa