Lilienskiold
                                                       
 
 
 
 
 
  Peder Montagne Lillienskjold  ~ Abel Cathrine Hiort   DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Oberstløjtnant  ~ 1664  
  til Fjelbergs præstegæld m.m., Handeland 1694  
  * 1667 † Bergen før 21/8 1725  
  Bisat i kælderen under koret i Eids Kirke, Handeland  
  Lilienskiold, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
                         
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
   
  Ulrik Frederik Lillienskjold  ~ Dorothea Louise NN Henriette Antoinette Lillienskjold   ~ Anthon Jacob Coucheron . Anne Marie Lillienskjold ~ Nicolai Frederik Reichwein Hans Christoph Lillienskjold ~ Agnethe Strømdahl Thomas Lillienskjold  ~ Helena Catharina von der Osten Peder Lillienskjold  
  Kaptajn i flåden * ca. 1675 † København 1751 Priorinde i Det Harboske Enkefruekloster ~ Vang, Hedemarken, 20/6 1727 * Fjelberg, Handeland 14/9 1708 ~ 1746 Kaptajn i den norske hær † 1780 Kammerherre, etatsråd og konferensråd ~ Sorø 23/11 1734 Sekundløjtnant  
  Privilegium på færgefarten ved Middelfart   * Fjelberg, Handeland 1704 † Nørlund 11/3 1783 Oberst † København 11/10 1792 Generalmajor Dræbte løjtnant Christopher Johan Mohrsen i duel 1728   Amtmand Ringsted amt Priorinde i Det Harboeske Enkefruekloster Faldt ved Stralsund  
  * Bergen 1693 † Middelfart 30/12 1734     * 1682 † 1736     Flygtet til Sverige     † Mørup, Køge  7/2 1748 * 1713 † 1784 * Bergen 1691 † 1711  
        I kejserlig militærtjeneste til 1734      
        * Bergen 1694 † Strömstad 22/11 1767      
        ~ Christine Sophie Magdalene      
         von Ferber      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
                     
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
     
  Friderica Louisa Lillienskjold ~ Philip Ernst Mohrsen Peter Lillienskjold   Hans Christoph Lillienskjold ~ Agnethe Strømdahl Hans Gustav Lillienskiold ~ Elisabeth de Malleville  Jacob Frantz Lillienskjold    
  Priorinde på det Harboske Enkekloster ~ København 4/3 1743 Sekondløjtnant 1746   Kaptajn i den norske hær ~ 1746 til Skuderupgård / Lilliendal ~ 1759 Herredsfoged i Nørhald og Støvring  
  * 16/12 1716 † København 25/8 1789 Søkaptajn Døde på orlogsskib i Marseille   * Bergen 1694 † Strömstad 22/11 1767   Storkorsridder, Kammerherre, Kommandør * 1740 † 1768 * 1738 † 1795  
  * 1715 † 1758 * ca. 1723 † Marseille 14/10 1746       * 11/12 1727 † 18/3 1796        
                   
 
 
 
  ~ Mette Cathrine Bertelsen  
    de Cederfeld  
    ~  10/8 1769  
       
     
     
  ~ Sophie Charlotte Heltzen  
    ~ 1771  
    * 1753  
           
           
           
     
                                                             
                         
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Peter Carl Lillienskiold ~ Pauline Lederes Anton Christian Lillienskiold ~ Christiane Louise Pauline  Frederik Nicolai Hieronymus Lillienskiold ~ Catharina Elisabeth NN Hans Christopher Lillienskiold ~ Marie Alette von Moth Pauline Karen ~ Paul von Gersdorff   Jan Lillienskiold  ~ Sophie Frederikke Kås
  Kommandør   Kammerherre, Oberst von Stemann Kaptajn * 1782 † 1852 Kammerherre ~ 1793 Lillienskiold til Rolsøgård   Kaptajn ~ Sct.Thomas 5/11 1795
  * 1767 † 1839   * 16/11 1778 † 21/8 1843   * 25/11 1780 † 3/1 1827   * 1762 † 1837   * 1773 † 1842 Major   * Lilliendal 31/7 1766 † 14/9 1801  
                      ~  1762      
                   
                       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                       
                     
 
     
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Charlotte Emilie Lillienskiold ~ Frederik Stephanus Thorkelin   Peter Alexander Montagne Lillienskiold ~ Susanne Cathrine Friis Hans Christopher Lillienskiold ~ Christine Charlotte Augusta Carl Anton Frederik Lillienskiold ~ Emma Sehested Emma Ottilie Lillienskiold ~ Christian Ludvig Gjertrud Elisabeth Lillienskiold ~ Lucas Peter de Bretton  ~ Charlotte Sophie Frederikke Emilie ~ Hans Gustav Lillienskiold
  * 1804 † 1840 Islænding   Cand.jur., Højesteretsassessor ~ 29/8 1849 Kammerherre, Herredsfoged  von Wildenradt Kammerjunker, Oberst  af Gyldenfeldt * 25/4 1817 † 30/8 1867 von Haxthausen af Thienhausen * 8/8 1808 baron de Bretton Lillienskiold Toldforvalter
  Kammerjunker, Overauditør   * 9/6 1819 † 7/2 1891 * 29/12 1924 † 30/3 1855 * 26/10 1801 † 9/6 1866 ~ 25/10 1835 * 16/10 1814 † 7/4 1870   Kammerherre, Herredsfoged   til Stårupgård * 27/10 1834 ~ 23/5 1862
    ~  1827         * 12/12 1807       ~ 6/5 1836   Stiftamtmand i Viborg Stift    
  * København 24/10 1794 † Helsingør 27/2 1840                     ~ 1836    
  s.a. Grímur Jónsson Thorkelin              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
                                   
                         
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frederik Sannes Lillienskiold *   Hans Peter Julius Lillienskiold * ~ Julia Sophie Sarauw Carl Christian Hartvig Lillienskiold * ~ Alma Prior Johanne Elisabeth Lillienskiold * ~ Hieronymus Laub Emma Lillienskiold * ~ Frederik Vilhelm August Christiane Lillienskiold * ~ Christian Holger Ludvig
  Cand.jur., Protokolsekretær i Højesteret   Cand. silv. ~ 26/5 1877 Grosserer ~ 8/9 1883 * Horsens 23/10 1853 † Holte 16/10 1918 Cand.med., Generallæge * 28/5 1860 † 28/1 1921 von Haxthausen af Thienhausen * 1/6 1861 † 2/9 1887 von Haxthausen af Thienhausen
  * 22/10 1854   * 3/3 1843 * 3/9 1853 * 17/5 1855 * 16/10 1858   ~ København 4/6 1878   Kontorchef i Privatbanken   Kornhandler
      * 4/3 1838 † 1910   ~ 3/5 1892   ~ 15/4 1885
      s.a. Hardenach Otto Conrad Laub  
     
     
     
  * 1853 fik efterkommere efter Peter Montagne Lilienskiold adelsanerkendelse      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Julie Auguste Elisabeth Lillienskiold    
  * 27/3 1878  
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa