von Lowzow
                                       
 
 
von Lowzow, Coat of arms - Våbenskjold.
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
   
 
 
 
 
   
  Ehler Detleff von Lowzow ~ Hedevig Ulrikke von Pfhul    
  Generalmajor ~ St. Marien Kirche, Rostock 31/8 1741    
  Dansk naturalisationspatent 1777 * 1715 † 1790    
  * Næs, Frederiksstad, Norge 11/6 1711      
   † København 23/9 1785    
 
 
   
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
                   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Adam Gottlob von Lowzow  ~ Sophie Dorothea Krogh Christoph Frederik Peter Theodor  ~ Juliane Margrethe von Rappe Magdalene Hedevig  ~ Joachim Bechtold  
  Storkorsridder, Gehejmekonferensråd ~ 4/6 1785 von Lowzow ~ 12/8 1784 von Lowzow Lensgreve Bernstorff  
  Cand.jur., Hofmarskal   Generalløjtnant i Norge * 16/3 1760 † 30/12 1790   til Gartow  
  Overadministrator af Jægerspris   * Hvolgaard, Øland  29/6 1752 d.a Frederik Otto von Rappe   ~ Roggow 18/3 1764   
  * 10/8 1750 † 6/2 1816   † Bergen 30/3 1829   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
         
 
 
     
 
 
 
 
  Frederik von Lowzow  ~ Elisabeth Ide Mariane Brockenhuus Hans Georg Krogh von Lowzow  ~ Caroline Brockenhuus  
  Kammerherre, Gehejmekonferensråd ~ Christiansborg 21/6 1817 Kammerherre  
  Storkorsridder, Cand.jur.   Inspektør for Jægerspris      
  Amtmand i Grevskabet Laurvig   Amtsforvalter i Roskilde  
  Højesteretspræsident   * 21/7 1793 † 28/4 1863  
  Stiftsamtmand over Sjælland  
 
Generaltoldkammerdirektør
 
  * København 27/8 1788    ~ Sophie Marie Charlotte von Blücher  
   † København 7/8 1869 ~ København 15/12 1829   
       
       
       
    Mere om Frederik von Lowzow  
     
     
     
     
     
     
                                           
                     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Adam Gottlob von Lowzow ~ Marie Louise Hansen Helene Sophie Caroline Frederikke   ~ Knud Bille Ludvig Anthon Antoinette Sigefriede   ~ Wilhelm Carl von Eppingen Fanny Manon Georgine ~ Niels Basse Fønss Bertha Emilie Mathilde ~ Hans Sophus Vilhelm von Barner Louise Juliane  ~ Frederik Rudolph Edwin Maria
  til Slettegård ~ 24/10 1852 von Lowzow  Brockenhuus-Schack von Lowzow  rigsgreve von Sponneck  von Lowzow til Hindsgavl  von Lowzow til Eskildstrup  von Lowzow Dirckinck Friherre af Holmfeld
  Jægermester, Proprietær * 12/9 1832 †  25/1 1906 * København 25/5 1832 † 25/3 1917 ~ København 27/9 1850 * København 4/6 1818 † Hellerup 28/5 1883 ~ København 27/9 1850 * København 2/6 1837 ~ København 22/10 1856 Kammerherre ~ København 15/7 1864  * København 10/7 1820 Kommandørkaptajn
  * 31/5 1825 † 22/1 1904         Storkorsridder, Kammerherre † Hindsgavl 25/7 1870   * København 3/8 1839 Kammerherre, Folketingsmedlem † Frederiksberg 15/7 1882 ~ 21/6 1837
      Gehejmekonferensråd, Cand.jur.   † Eskildstrup, Ringsted  5/12 1876   
     
Bankdirektør i A/S Kjøbenhavns Handelsbank
   
      Finansminister  
      * Ringkøbing 16/2 1815 † Hellerup 29/2 1888  
      s.a. Marcus Sabinus Wilhelm rigsgreve von Sponneck  
     
 
       
       
       
         
         
         
         
         
         
           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Ernst Frederik Georg von Lowzow ~ Johanne Vilhelmine Cornelia Marie Caroline von Lowzow  ~ Peter Maximilian  
  til Fauergård Krieger * Valby, Holbo 8/1 1859 baron Haxthausen af Appenburg  
  * 27/10 1856 † 1/9 1937 ~ 17/2 1888  † Frederiksberg 10/2 1891 ~ 24/10 1878  
        Cand.jur., Bogholder i Den Danske Landmandsbank  
           
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  Knud Krieger von Lowzow ~ Marie Antoinette   
  til Fauergård Comtesse Bille-Brahe-Selby  
  Kommandør  Cand.phil.  
  * Fauergård 28/3 1889 † 25/1 1954 Korpschef for kvindlig Mariners Korps  
    ~ Steensgaard  25/8 1923   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
         
 
 
     
 
     
  Lennart von Lowzow ~ Birgitte Eileen Foss   Oluf Krieger von Lowzow ~ Anne-Lise Sørensen  
  til Fauergård ~ Them Kirke 6/7 1960    til Estruplund ~ Estruplund Kirke 1/9 1955, skilt  
  Kammerherre, Hofjægermester * Løvenholt, Salten Langsø 22/10 1930   Kammerherre, Hofjægermester * København 13/10 1934  
  Orlogskaptajn d.a. Torben Alexander Foss   Folketingsmedlem d.a. Tage Victor Weitzmann Sørensen  
  Folketingsmedlem   * København 17/6 1931    
  * København 23/5 1927      
      ~ Susanne Hejl  
        ~ Svanninge Kirke 20/8 1976  
        * Randers 15/7 1950  
        d.a. Bent Hejl  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
  Torben Alexander von Lowzow ~ Isabelle Sophie Monard Regitze Beatrice von Lowzow ~ Nicholas Johan Gittins Henrik Krieger von Lowzow
 ~
  Klavs Krieger von Lowzow ~ Anne Marie Schlüter  
  til Løvenholt ~ Vrads Kirke 26/10 1996  Senior Consultant Ejendomsmægler Premierløjtnant   til Estruplund Cand.jur., Politiassessor  
  Cand.polyt.,  Bankdirektør * Grenoble 3/7 1963  * Frederiksberg  25/3 1964  ~ Vrads Kirke 6/7 2002 * Estruplund 25/5 1979    Cand.jur., Advokat ~ Søllerød Kirke 24/8 1985   
  * Frederiksberg 8/3 1962 d.a. Joseph Samuel Marie Monard   * Oswestry, Shropshire, England 7/5 1970     * Estruplund 29/9 1958  
* Frederiksberg 31/1 1958
 
        s.a. John Gittins       d.a. statsminister Poul Holmskov Schlüter  
             
             
 
 
               ~ Anna Emilie  
              comtesse Lerche-Lerchenborg  
              Journalist  
              ~ Estruplund Kirke 22/12 2003   
             
             
             
             
             
     
     
     
           
         
 
 
     
 
     
  Désirée Antoinette von Lowzow   Josephine Madeleine von Lowzow  
  * London 8/3 1998   * London 16/6 1999  
 
 
 
 
 
 
Mere om slægten     Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa