Marschalk
                               
 
 
 
 
 
 
 
  Levin von Marschalck ~ Judith Marschalck  
  til Kranenburg, Hutloh til Hutloh  
  & Laumühlen, Plön  * 1595 † 1655  
  Landdrost  
  Tysk Kansler  
   * 1585 † 3/9 1629  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Johan Frederik Marschalk  ~ Margrethe Bjelke Gertrude Marschalk  ~ Didrik Schulte Augusta Margrethe Marschalk  ~ Ove Skade Jurgen Marschalk   ~ Sofia Elisabet von Fraenking  
  Dansk adelsbevilling 1652 til Evje & Sande * Laumühlen, Plön 1592   * 1617 † 1654 til Kærbygård Arvherre til Kranenburg, Hutloh & Aschhorn ~ 11/10 1656  
  Storkorsridder, Gehejmeråd   ~ København 19/7 1652 † Hamborg 1628     Gik i svensk tjeneste * 18/6 1637 † 11/10 1687  
  Lensmand Rakkestad   Landråd & regeringsråd i Bremen d.a. Filip Sigismund von Fraenking  
  Amtmand Bratsberg   Det bremiske ridderskabs formand Dansk statholder i Jeverland  
  Norges riges kansler 1674-79   * 17/4 1626 † 6/4 1696
 
 
  * 1618 † 1679      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
     
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
  Frederik Christian Marschalk  ~ Mette von Løwenhielm Sophie Dorothea von Marschalck  ~ Otto Diderik von Schack Judith Augusta Marschalk  ~ Herman Friedrich von Böineburg Frans Christian Marschalk   Carl Gustaf Marschalck von Bachtenbrock   ~ NN
  til Østerråd & Sande ~ 5/5 1684 * Lübeck 8/12 1656 Lensgreve af Schackenborg   Friherre Naturaliseret i Sverige 14/10 1723   til Hutloh  
  Kammerjunker   † København 10/11 1707   til Brinkhof, Gisselfeld & Gram   Generalmajor Oberst verdiska dragonregiment   Svensk generalløjtnant i Bremen  
  Oberst   ~ 26/4 1674   Udmærkede sig ved Gadebusch 1712   Svensk friherre 7/3 1711  
  Forlod Danmark 1707   Dansk fange ved Tönningen 1713   Tog aldrig introduktion på Riddarhuset  
  * ca. 1652 † Gram, Haderslev 1736    Generalløjtnant 1730   * 13/9 1664 † 6/11 1726  
  Begravet Gram Kirke   Chef for Kalmarske regiment  
  * Bremen 17/6 1680 † Kronobäck 17/12 1734  
 
  Har (nulevende) efterkommere  
 
  Naturaliseret i Sverige 1723. Introduceret på Riddarhuset 1723 som adelig slægt nr. 1769  
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa