Moltke Greve af Schorssow
Slægten
       
 
 
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
  Werner Jasper Andreas von Moltke ~ Ida Elisabeth Lütken  
  Grevepatent 1834 Moltke af Schorssow ~ 2/6 1783  
  Naturaliseret som hørende til den danske adel 1776  
  Kammerherre 1782, Storkors af Dannebrog 1803  
  Gehejmekonferensråd 1813  
 
Stiftamtmand over Sjælland
 
 
Stiftsamtmand over København
 
  Overpræsident, Kammerherre Johanne Caspare Rosenørn  
  Storkorset af Danebrog 1840   ~ ~ 27/7 1798  
  * 15/9 1755 på Walkendorf, Meklenborg  
   † Køge 15/8 1835  
     
 
 
 
     
     
      Mere om Werner Jasper Andreas von Moltke  
     
     
     
     
     
     
     
 
 
         
     
  Ehrenreich Christopher Ludvig Moltke  ~ Adolphine von Barner  
  Greve af Schorssow af Vedbygaard  
  Geheimekonferentsråd * 5/6 1796 † 31/5 1813  
  Stiftamtmand over Island  
  Amtmand Præstø Amt  
  Stiftamtmand i Aalborg  
 
Hofmarskal hos Prins Frederik Carl Christian (Frederik VII)
 
  Gesandt ved det svenske Hof    ~ Frederikke Vilhelmine Reinholdine  
  Storkorset af Danebrog 1840 Bardenfleth  
  * Roskilde 18/6 1790 † København 10/8 1864  
     
         
     
     
   
 
   
  Slægtens sidste mand    
         
         
         
         
     
 
 
     
  Augusta Vilhelmine Thorwelga Moltke  
  Hofdame  
  Stiftsdame i Vallø  
  * 8/9 1820 † København 9/1 1901  
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa