Podebusk
                                                       
 
 
 
   
   
 
 
   
  Henning Podebusk  ~     Giesela Henningsdatter    
  Indvandrede til Danmark 1350 Gisela von dem Sunde    
  Gælker 1365    
  Drost 1366-1387  
 
  Leder rigsrådsstyret    
 
Panthaver Holbæk
   
 
Lensmand Dronningholm
   
  Slutter freden i Stralsund    
  Sørgede for Olufs kongevalg    
  for Margrethe I    
  Der blev aldrig udnævnt en ny drost    
  * Putbus ca. 1330     
  Egholm 26/8 1387  
     
           
           
       
       
       
           
           
           
                                                   
           
 
       
 
         
 
 
     
 
   
 
   
 
 
 
   
 
   
 
 
 
  Predbjørn* Podebusk ~ Ingeborg Christiernsdatter Elsebe Henningsdatter   ~ Albert Andersen Tetz Podebusk Borante Podebusk Euphemia von Putbus  ~ Ludwig VIII Hans Podebusk ~ Christine Christiernsdatter   Pridbor IV von Putbus  ~ NN  
  til Egholm, Holmegård** & Vosborg Vendelbo Podebusk Eberstein Biskop i Odense 1388 * Egholm ca. 1370 * 1386 † 1437 Greve af Eberstein til Egholm Vendelbo   * 1386 † 1437  
  Rigsråd til Nr. Vosborg * Rugtved 1354 † før 1449  til Tovskov * Egholm 1367 † 1400   til Naugard Nørrelyng herred i pant 1410 ~ ca. 1384      
  Beseglede kroningsbrevet 1397       Beseglede kroningsbrevet 1397      
  Panthaver Dronningholm     eller snarere   * Egholm ca. 1359      
 
* Kalundborg 1353 † efter 1425
 
 
 
† efter 1415
     
    ~ Helle Brostrup   ~ Albret Andersen   ~ Johanna Barnumsdatter      
      ~ Egholm 1385   Stenbrikke     Arving til Skarsholm      
      til Tovskov          
      * Pritbern, Pritbor, Preben          
      ** Senere K(j)ørup          
   
 
         
    ~ Ingeborg Nielsdatter          
               
               
               
               
               
               
                                   
                               
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Claus Nicolaus Podebusk ~ Jytte Evertsdatter Gisele Predbjørnsdatter  ~ Hans Grubendal  Johanne Hansdatter ~ Mathias Nielsen Elisabeth Hansdatter    ~ Folmer Jacobsen Lunge Henning Hansen  ~ Karen (Kirsten) Jensdatter   Nikolaus II von Putbus  ~ NN  
  til Egholm & Vosborg Moltke til Egholm      til Egholm 1443  til Skjern til Vindum Podebusk   til Ryegård, Højstrup og Asserstrup til Skjern, Middelsom herred, Falk      
  * Egholm efter 1420 † 10/4 1477 ~  før 1443   † efter 1437   og Egholm solgt 1435  til Vallø, Skjern og Bistrup      
        til Claus Podebusk      
        Ridder før 1414      
       
 
 
* Skjern før 1390
     
        ~ Jens Due   † Skjern før december 1442  ~ Christine Timmesdatter      
        Thott   Begravet Sct. Cathrine kirke, Lübeck  Abildgård      
          til Krogholm          
                 
                 
               
               
                 
               
             
             
                     
                   
                                           
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Predbjørn Clausen ~ Vibeke Eriksdatter Woldemar Podebusk  ~ Agathe Eberstein Gisel Clausdatter ~ Arild Axelsen Agate Clausdatter ~ Poul Sested Elne Henningsdatter ~ Iver Christensen Gissel Henningsdatter ~ Ove Tagesen Woldemar II von Putbus  ~ Agathe  
  Borante V von Putbus Rosenkrantz til Putbus Grevinde af Everstein   Urup * Mörby, Estuna ca. 1450   Podebusk Fasti Podebusk Reventlow † 1521 af Eberstein  
  til Vosborg, Kørup til Bistrup Arvede slægtens gods på Rygen   til Ugerup       til Ørregård * Skjern ca. 1425 † Vingegård efter 1495 til Vingegård      
  & Bregentved   da de lokale slægtninge uddøde      
  Rå, voldsom, egenrådig   * ca. 1450 † efter 1519      
 
Lensmand Riberhus
 
 
 
       
    Lensmand Skjoldenæs  ~ Anne Mouridsdatter          
  Med i oprøret mod Christian II   Gyldenstierne        
  Rigsråd til  Ågård, Markie        
  * Egholm ca. 1460 † Estrup, Fausing, Randers 11/12 1541 & Bregentved        
  Begravet Århus Domkirke      
         
         
         
         
         
         
         
           
                                                       
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
  Claus Predbjørnsen ~ Anne Olufsdatter Anne Predbjørnsdatter ~ Holger Gregersen Sophie Predbjørnsdatter ~ Albrecht Jepsen Ingeborg Predbjørnsdatter ~ Tønne Vernersen Jytte Predbjørnsdatter ~ Niels Lauesen Jørgen Predbjørnsen  ~ Ermegård Andersdatter Georg I von Putbus   Jutta von Putbus ~ Wolf (Wolfgang) von Borcke
  til Kørup Krognos * Vosborg, Ulfborg ca. 1502 † Varberg 1521  Ulfstand til Malmöhus len Ravensberg * Vosborg, Ulfborg ca. 1482 Parsberg  til Vosborg  Brok (af Estrup) til Bistrup og Krapperup Bille † 1563   † 22/10 1569 ~ før 12/11 1529
  Rigsråd til Krapperup, Karsholm og Markie   til Skabersø Lensmand Ellinge   † Horsens 26/3 - 21/4 1542 til Harrested og † Randers 26/5 1573  til Estrup Bispelensmand Svenstrup 1523-34  
  * før 1519 † Markie 7/11 1540 ~ 20/7 1517   ~ 29/9 1520 † 16/2 1540   Begravet Aarhus Domkirke Örtofta, Harjagers herred Begravet Aarhus Domkirke   †1535  
  Begravet Lund Domkirke           ~ ca. 1494          
           
 
       
          ~ Knud Henriksen      
          Gyldenstierne      
            til Ågård      
            Tidligere bisp i Odense      
            ~ før 1541      
             
             
             
             
             
             
             
             
                                         
                             
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mourids Podebusk ~ Magdalene Sested Erik Clausen   Vibeke Podebusk ~ Evert Bild Anne Clausdatter   ~ Tønne Friis Giesel von Putbus ~ Heinrich von der Lancken Erik Jørgensen ~ Sidsel Johansdatter  
  til Kørup til Spandet til Kørup   til Aggersborg til Ravnholt Podebusk til Hesselager   til Bistrup Oxe  
  Lensmand Jungshoved   Rigsråd   Skrev en slægtsbog med ~ Københavns Slot  7/6 1549  * 1601 † 1626     † 17/10 1573  
  * før 1555 † Kolding 18/9 1593   Lensmand Åhus   Danmarkskrønike 1200-1580        
  Begravet Kolding 28/10 1593   Faldt i Ditmarsken   † Aggersborggård 16/4 1596    
      † 13/7 1559        
                   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                       
                       
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
   
      Claus Podebusk ~     Sophie Ulfstand Vibeke Podebusk  ~ Otte Lindenow Gisele Mouridsdatter  ~ Otte Christoffer      
  til Kjørup til Barsebæk til Krapperup til Borgeby af Krapperup Rosenkrantz      
  Meget rig ~ 30/8 1590       † 16/2 1619  til Boller, Stjernholm og Rosenvold      
  * Korsbrødregård 11/12 1562           Begravet Horsens         
  † Krapperup 26/8 1616                    
  Begravet Helsingborg                
             
             
             
           
           
           
           
           
               
               
               
               
               
                             
 
 
                       
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Henrik Putbus  ~ Sidonia Maria Lisbeth Podebusk ~ Henrik Gyldenstjerne Margrethe Clausdatter ~  Frederik Rantzau Vibeke Clausdatter  ~  Knud Christophersen    
  til Kjørup reichfreiin von Einsiedel af Brandstein  til Skovsbo     til Svaneholm (Skåne) til Krapperup, Bollerup og Markie til Silkeborg til Barsebæk, Krapperup og Markie Ulfeldt    
  Landkommissær Fyn   * Korup, Odense 1597 Vosborg (Jylland) * efter 1598 ~ 1/5 1621 * Krapperup, Luggude 2/5 1608   til Svenstrup & Skedal    
  Udvidede Kjørup betydeligt   † Skovsbo, Fuglsbølle, Svendborg 24/12 1680 og Skovsbo (Fyn) † Silkeborg  ca. 1632   † København 1/3 1645   ~ København 24/3 1639   
  Omdøbte det til Einsidelborg   ~ 2/8 1618   Begravet Skt. Nikolai Kirke, København  
  * 1598 † 1656  
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
           
 
 
   
 
   
         
      Mourids Putbus  ~ Margrethe Maltesdatter       Rudolph Abraham Putbus          
  til Kjørup (Einsidelborg), Egebjerg,  Juel til Kjørup (Einsidelborg)      
   Birkholm ~ 1661 Italiensk friherrre 4/1 1672  
  til Holbæk Slots Ladegård til Birkholm † 1705  
  Kammerherre  
  Italiensk friherrre 4/1 1672    
  Fik baroniet Einsiedelborg 1676  
  * 1633 † 1700  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
 
     
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Malte Putbus  ~ Magdalene Sidonia Juliane Ursula Maria Putbus ~ Knud Thott Anne Sidonie Podebusk  ~ Frederik Lützow    
  til Einsiedelborg reichgräfin von Promnitz Baronesse til Gavnø til Lundsgård 1715-1725 til Lundsgård    
  Tysk rigsgreve 13/12 1727 ~ 1697 til Hagestedgård ~ 14 October 1701  
  Greve af Putbus   * 1668 † Stralsund 1734  
  Arvede begge dele af Kjørup/Einsidelborg  
  *1671 †1750  
 
 
 
 
 
 
Mere om slægten     Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa