Rumohr (Röstlinjen)
Slægten
                                                       
 
 
    DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
 
 
  Cai Rumohr ~ Elisabeth Rantzau  
  til Röst til Schinkel  
  * 11/6 1566 † 1625 ~ efter 1595  
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
                                           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Henrik Rumohr  ~ Ida Brockdorff Dorothea Rumohr  ~ Cai von Ahlefeldt Elisabeth Rumohr ~ Otto Rantzau Magdalene Rumohr ~ Henning Thienen Margrethe Rumohr ~ Iven von Brockdorff Hedevig Rumohr ~ Adolph Josias von Brockdorff  
  til Röst, Testorf, Hohenlied ~ ca. 1630 af Röst til Seestermüth og Schinkel  af Röst til Seekamp af Röst ~ 28/11 1621 af Röst   af Röst til Gross Nordsee  
  * 1600 † 1653   * Röst 1595 † 1/3 1656 ~ Saxtorf 13/3 1664 * Röst 1601 † 1/9 1660 ~ 6/10 1619 * Röst 26/10 1602 † Kiel 23/8 1670   * 1607  
      Begravet Kiel  
         
           
 
 
      ~ Caspar von Buchwald  
      til Pronstorf  
      ~ 9/11 1630  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                           
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Frederik Rumohr  ~ Ida von Qualen Margrethe Rumohr  ~ Henning Reventlow Anna Rumohr  ~ Hans Ahlefeldt Ida Hedevig Rumohr  ~ Vincents Joachim Hahn Augusta Elisabeth Rumohr  ~ Frederik von Arenstorff Magdalene Rumohr  ~ Wulf Blome Wilhelm Rumohr  ~ Magdalene Reventlow Ditlev Rumohr  ~ Augusta Schack
  til Röst af Svensby af Röst til Hemmelmark, Altenhof & Gottesgabe af Röst til Glorup † 13/9 1681 til Hjortespring & Abrahamstrup Solgte som Enke Skjern og Karmark Gehejmeraad, General af Röst til Hagen, Barenfleth, Obersdorf til Testorf af Schöneweide til Röst ~ 1670
  * 1/12 1643 † 23/11 1722  ~ 24/8 1682 * Röst 7/11 1638 † Kiel 11/3 1705   * 1649 † 12/12 1711 Generalløjtnant   Sjællandske godser til kronen Oprettede Lille Harridslevgård 1694   * Röst 1660 † Preetz 16/11 1717 ~ 1688 * før 1653 † efter 1680 ~ 23/11 1657 Husum  
  Begravet Kappel     Begravet Skt Knuds, Odense ~ 1672   Fik i stedet Seekamp i Holsten * ca. 1645 † 1728       & Gisselfeldt  
                              Afstod, da konen døde 1670  
              Dansk oberstløjtnant  
          * 1634 † efter 1678  
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cai Rumohr  ~ Benedicte Henningia Rumohr Hans Rumohr  ~ Adelheid Benedicte Ahlefeldt Ida Margrethe Rumohr  ~ Bendix von Ahlefeldt   Frederik Rumohr  ~ Albertine Hedevig Ahlefeldt Ida Rumohr  ~ Wulff von Brockdorff  
  til Röst af Runholt til Röst, Bukhagen, Priesholz til Bukhagen af Röst til Damp   af Röst til Gjelting & Mårkær til Testorf Gehejmekonferensråd  
  * Röst 3/8 1688 † 1770   Slesvig-Holstensk landråd ~ 23/5 1709 * Röst 20/9 1683 † Bothkamp 30/4 1722  ~ Roest, Ditmarsken 29/10 1697   Landråd ~ 1688 * 1662 † 7/5 1693  
      * Tøstrup 5/6 1685 † 15/4 1747     * 26/5 1700 † Østergård 11/4 1740   Begravet Plön  
                  Begravet Satrup kirke      
               
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
             
                                   
     
 
                     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Henning Bendix Rumohr  ~ Adelheid Benedicte Blome Detlev Christian Rumohr  ~ Frederikke Margaretha von Rumohr   ~ Christian Frederik Scheel-Plessen Johan Joachim Rumohr   ~ Anna Catherine von Ahlefeldt Catharine Hedevig Sophie Rumohr   ~ Ulrich Adam Otto von Bülow Frederik Rumohr  ~ Christine Sophie Revenfeld  
      til Röst, Priesholz Comtesse af Reventlow * Bukhagen  8/4 1752 til Grünholz, til Bukhagen af Damp af Bukhagen til Espe & Bonderup til Tøstrup & Østergård ~ 23/4 1748  
      Geheimekonferensråd  ~ København 5/10 1763 † Førslevgård 28/9 1782 Førslev med Fuglebjerg og Fodbygård Ritmester   ~ Tøstrup 9/4 1779  * 1728 † Tøstrup 11/6 1790  
      Kontreadmiral   ~ 23/2 1770 * 12/3 1713 † Hamborg 15/11 1796          
        Amtmand Gottorp            
      * København 3/1 1724 † Slesvig 23/4 1808  
 
 
      Begravet Kappel   ~ Christine Sophie von Holstein  
        af Bukhagen  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ulrikke Frederikke Vilhelmine Rumohr  ~ Josias von Qualen Elisabeth Frederikke Rumohr  ~ Bernhard von Qualen Lucie Magdalene Charlotte Rumohr  ~ Knud Frederik Juel   Catharine Elisabeth Rumohr ~ Friedrich Revenfeld  
  * Eutin 30/12 1752 † Hamborg 10/1 1802 til Svensby, Flensborg * 12/8 1750 † 14/1 1807 til Wulfshagen, Behrensbrook, Rothenstein * 1759 † Altona 17/6 1817 til Tåsinge   til Tøstrup & Østergård Kammerjunker  
     ~ 10/10 1772    ~ 28/7 1780   ~ 11/2 1780, skilt 4/5 1816   * Østergård 5/4 1759 † Neumünster 18/3 1896 Kaptajn i Jægerkorpset  
              Overførster i Holsten  
                 
     
 
 
 
    Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa