Schack
Slægten
                       
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
   
  Otto von Schack  ~ Dorothea van der Lühe  
  til Klein Niehagen (1631), senere Hütten  
   Meckenburgsk Amtmand    
  * 1590 † 1631    
       
 
 
 
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  Joachim von Schack ~ Anna Dorothea von Schack  
  til Sneumgård, Skads Herred (1668), ~ 1/3 1657  
  Bramminge, Gjøding Herred (1673),    
  Bramslykke & Kjærstrup Gods, Fuglse, Maribo    
  Generalmajor    
 
Naturaliseret som dansk Adelsmand
   
 
Storkorsridder, Kammerherre   ~
Dorte Sophie Seefeld  
  Amtmand Skanderborg og Åkær ~ 1670  
  * Hütten 1628  
  † Skanderborg Slot 21/8 1700   
  Begravet Feldballe kirke    
       
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Otto von Schack ~ Elisabeth Birgitte Rantzau Bertha Scheel von Schack ~ Christian Frederik Dorothea Sophie von Schack ~ Christian von Rathlou Niels Rosenkrantz von Schack ~ Sophie Hedevig von Raben
  til Kjærstrup og Bramslykke til Kjærstrup til Bramslykke von Holstein til Bramminge til Rathlousdal, Gosmer, Hads Herred til Sneumgård ~ 1714
  * 19/6 1671 † 20/3 1719 ~ 1709 * 20/7 1679 † 21/9 1727 til Cathrinebjerg * 1682 † 1771 Geheimeråd Generalmajor  
      ~ 13/7 1704   Oprettede stamhuset Rathlousdal 1749 * 1680 † 1731  
          for hustrus brodersøn      
      Joachim Otto Schack-Rathlou      
       ~ København 17/4 1708  
 
 
     
  ~ Benedicte Gjertrud von Ingenhaef
          ~ 1727
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
                       
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Johan von Schack  ~ Sibylle Hedevig von Bülov Dorthe Sophia von Schack ~ Martin Morten Düssel Elisabeth Cathrine von Schack  ~ Frederik Christian von Møsting Joachim Otto Schack-Rathlou ~ Øllegaard Charlotte Juul
  til Kongsdal ~ Scharbow 11/8 1723  af Kjærstrup von Falkenskiold af Kjærstrup Amtmand på Møn til Stamhuset Rathlousdal  af Ravnholt
  * 6/8 1695 † Kongsdal 1/4 1748   * Kjærstrup 24/4 1711 til Sæbygård Hofdame hos Dronning Sophie Magdalene Kammerherre, gehejmeråd Storkorsridder, Gehejmeråd, Kancellipræsident ~ 5/11 1756
    † Stege 29/7 1772 Oberst * Kjærstrup 19/6 1713 ~ København 12/5 1747    Gehejmestatsminister  
      ~ 1737 † 27/5 1782   * Juellinge 13/7 1728 † Rathlousdal 7/6 1800   
     
 
       
       
     
     
     
     
      Linjen Schack-Rathlou  
 
 
   
   
   
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa