von Scholten
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
  Jobst Gerhard von Scholten ~ Adelgunde Elisabeth Amalie  
  Generalmajor  von Kleist  
  Storkorsridder * ca. 1723  
  Dansk adelspatent 1777  
  * 1723 † 1786  
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                           
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Frederich Christian von Scholten ~ Anna Sophie von Benzon Louie Henriette Elisabeth  ~ Jørgen Ditlev Casimir Vilhelm von Scholten ~ Catharina Elisabeth   Benedictus "Bendix" Dionysius August ~ A. M. Heide  
  Toldinspektør Odense ~ 13/8 1721 von Scholten  greve Trampe Oberst  de Moldrup    von Scholten  
  Kammerjunker   * Østbirk, Skanderborg 7/7 1749 ~ Ørridslev 4/9 1769 Kommandant St. Thomas, Vestindien ~ Viborg 1783    Oberst, Landkrigskommissær  
  * 21/3 1757 † 22/4 1844   † 3/6 1774   * København 19/9 1752 † St. Thomas 1844      * 8/12 1763 † 1832  
               
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                           
                     
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Poul Adam von Scholten ~ Emilie Louise Caroline Kristensen   Peter Carl Frederik von Scholten ~ Anna Elisabeth Thortsen   Jobst Gerhard von Scholten ~ Karen Elisabeth Gleerup Frederik Carl Emil von Scholten ~ Anna Maria Justa Hans Rudolph von Scholten ~ Theodore Godskesen  
  Generalkrigskommissær ~ 1831   Generalmajor   Regeringsråd i Dansk-Vestindien Holst von Schmidten Major von Schmidten Borgmester og Byfoged ~ 6/5 1851  
  Kammerherre * København ca. 1804 † Odense ca. 1885   Storkorsridder, Kammerherre   til Lundbygård   Kammerjunker    Kammerherre, Kammerjunker * 26/4 1828  
  * 22/8 1800 † 7/1 1874   Generalguvernør i Dansk-Vestindien (1827-) 1835-48   * Vestervig 7/7 1783   * 23/10 1786 † 17/1 1873   * 8/12 1763 † 1832  
      Slaveoprør 1848   † Frederikssted, St. Croix 23/2 1824            
      Frigav alle slaver                  
      Fik nervesammenbrud                      
      Fyret i unåde for embedsmisbrug                    
      Fik pensionen tilbage af Højesteret              
      * 17/5 1784  † Hamborg 26/1 1854              
     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                               
                 
 
         
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
   
 
 
   Emil von Scholten ~ Frederikke Elisabeth Arendrup Frederik "Frits" Vilhelm ~ Vilhelmine Elisabeth Hübener Vilhelm Casimir von Scholten ~ Fritze Holst Adelgunde Elise Marie von Scholten ~ Carl Ernst Johan von Bülow Francisca von Scholten ~ Frederik Vilhelm Jobst Gerhard von Scholten ~ Christiane Magdalene Petersen Alfred von Scholten ~ Adele von Denkstein Anna Charlotte Theodore von Scholten ~ Adam Rudolp Frederik Rudolph Gerhard von Scholten ~ Theodore Fabricius  
  Cand.med. ~ 10/5 1865  von Scholten ~ 21/11 1888 Ritmester, Oberst   * København 2/3 1813 † København 21/12 1841 Generalløjtnant * 6/6 1820 † 9/2 1844 Lensgreve af Dannemand Oberstløjtnant * 25/11 1813 † 3/8 1899 Major i den østrigske hær ~ 2/2 1856  * 11/9 1852 † København  5/11 1940  greve Trampe Proprietær ~ 6/5 1851  
  Overlæge i Hæren, Aalborg * Grenå 30/12 1842 † Aalborg 11/7 1901 Cand.jur. * 16/2 1860 Kammerjunker   ~ Garnisons Kirke 16/2 1840    til det Dannemandske Fideikommis Faldt ved Dybbøl   * 11/1 1831 † 14/3 1895 † 23/9 1892   ~ 6/51876 * 10/8 1857 † 19/2 1936    
  * Nyborg 14/1 1837 † Aalborg 8/9 1908  d.a. Christian Rasmus Arendrup Bosat Hamburg   * 1816 † 12/12 1876   Aastrup Kloster Gods, Soderup, Tølløse * 28/1 1814 † 18/4 1864                  
        * 10/12 1834 † 16/6 1889       ~ 28/4 1840                
                         
                     
                  ~ Dagmar Brummer  
                    ~ 23/9 1892  
                    * 28/1 1864 † 28/4 1940  
                     
                     
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
             
 
                 
 
 
     
 
     
 
         
 
     
 
     
 
     
  Bjørn von Scholten ~ Evelyn Ellerton   Peter Carl Frederik von Scholten ~ Karen Anna Alvilda Thisted   Charlotte Marie von Scholten   Erwin Maria Friedrich ~ Olga Maria Vera Lustig Alfred von Scholten ~ Julie Znidersic Gerhard Rudolph von Scholten ~ Bodil Møller Theodor Rudolph von Scholten ~ Anna Regine Malling  
  Cand.phil., Købmand ~ 31/1 1909   til Nedergård, Koding ~ 24/11 1880   Stiftsdame i Det Adelige Stift Vallø   Freiherr von Scholten ~ 6/5 1896   Kaptajn i den østrigske hær ~ Molve 4/10 1919    Kammerjunker, Kaptajn, Kontorchef ~ 7/4 1914 Bankbestyrer Frederikssted, St. Croix ~ 14/1 1919  
  Administrator af Det Benzonske Familielegat * 29/3 1888   * 22/2 1856 † 27/9 1900 * 9/10 1858 † 28/12 1882   *Vallø, Køge 1/9 1855   Oberst i den østrigske hær * 13/6 1869 Ministriel Embedsmand i Banatets regering † 23/2 1872 * 5/2 1889 † 9/2 1936 * 13/6 1891 * Nybogård 11/1 1890 † Hornbæk 27/6 1967 * Roskilde 24/5 1896 † København 8/2 1988   
  * 7/10 1871 † 1/9 1977         * 17/9 1862 † 7/11 1922   * 14/10 1874                
                     
                       
                 
          ~ Olga Ellinor Lange   ~ Olga Ellinor Lange  
            ~ 1/2 1924     ~ 6/5 1937  
            * 16/12 1899 † 27/10 1981     * 16/12 1899 † 27/10 1981  
            d.a. Niels Thye Lange     d.a. Niels Thye Lange  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                   
     
 
                         
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
  Elizabeth von Scholten ~ Preben Windfeldt Skak Poulsen Adelgunde von Scholten ~ Christopher Sophus Fridericia Jens Peter von Scholten ~ Astrid Paalsson   Joan Gerhard Rudolph von Scholten ~ Elisabeth von Giersing  Eli Regitze Theodora von Scholten ~ Knud Iver Kjeld Roepstorff Jørgen-Ulrik Gerhard von Scholten ~ Ethel Nielsen  Bent Henrik Niels von Scholten ~ Bente Honoré Hansen Erik von Scholten ~ Bent Sophie Møhl Aase Elisabeth von Scholten ~ Ditlev greve Ahlefeldt-Laurvig
  * Buenos Aires 5/3 1921 ~ Gråsten 25/8 1956  * Nedergård 23/9 1881 † 3/3 1969   greve Trampe til Biskopstorp, Ullerslev ~ 12/8 1905   Sparekasseassistent, Grosserer ~ Næstved  2/5 1942, skilt * Vordingborg 20/1 1915  ~ København 1/5 1937 Sekondløjtnant, Direktør ~ 27/8 1949 Direktør ~ Maribo Domkirke 28/9 1957 Civiløkonom, Direktør ~ Søllerød 7/7 1951 * Frederikssted, St. Croix 3/2 1920 ~ Garnisons Kirke 17/6 1944 
  * Rise 5/2 1922     ~ Garnisons Kirke, København 10/10 1907  * Nedergård 15/12 1882 † 30/9 1947 * 6/11 1879   * 13/2 1918 † 26/11 1975 * 30/9 1919   Cand.med., Læge Hillerød * København 23/11 1924 * København 29/8 1919 * 3/10 1927 * Maribo 4/7 1934 * Frederikssted, St. Croix 22/6 1929 * 6/8 1929  † Stensballegård, Horsens 22/7 1985   
  s.a. W F Skak Poulsen  
 
        d.a. H. N. Nielsen                
                     
   ~ Julie Sophie Magdalene   ~ Birte Bendix              
    baronesse Reedtz-Thott     ~ 2/10 1949              
    Hofdame hos Dronning Alexandrine     * 22/5 1928              
    ~ 11/12 1930                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                   
                             
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  Jobst Palle von Scholten ~ Sylvia Elisabeth Hansen   Jan Peter von Scholten ~ Pia Jännes Larsen Henrik von Scholten ~ Inger Frost  Jesper von Scholten ~ Ruth Mona Thiesen Christian Ulrik von Scholten   Peter Christopher von Scholten   Nils Christian von Scholten  
  * 19/4 1907 † XX/2 1985 ~ Chicago, Illinois, USA 22/3 1942   * Hellerup 2/5 1951 ~ 17/12 1981 Arkitekt ~ Sønderborg 11/6 1977 Bankmand ~ 14/7 1978 * Charlottenlund 7/5 1970    Cand.med., Læge   Cand.polyt.  
    * Minneapolis, USA 11/6 1920       * New York 26/2 1950   * København 31/8 1953 * 6/3 1950   * 6/1 1952   * 11/8 1956  
                     
                           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                     
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
  John Paul von Scholten ~ Judyth Elaine Nyberg   Valdemar von Scholten Therese Henriette von Scholten Christine Elisabeth von Scholten   Benedicte Francisca von Scholten  
  Premierløjtnant i US Marine Corps ~ 23/31968   * Haderslev 15/4 1982 * 28/4 1983 * 17/6 1979   * Hillerød 12/10 1983  
  * 30/6 1944 * Washington 13/9 1947  
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Jennifer-Jo von Scholten    
  * 10/3 1972  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa