de Scheel
                                                               
 
 
 
   
 
  Heinrich Scheel  ~ Magdalene Reimers  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Joachim Scheel ~ Margrethe Cathrine von Folckesahm  
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Hans Heinrich de Scheel  ~ Benedicte Dorothea Giordsdatter  
  Generalløjtnant ~ 1704  
  Direktør for Forticationerne  * 28/10 1684 † 22(12 1752  
  Storkorsridder d.a. Giord Andersen  
  * 6/8 1668 † 13/10 1738  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Georg Heinrich de Scheel  ~ Elisabeth Dorothea Lützow Edele Dorothea von Scheel  ~ Hans Henrik Rømeling    Hans Jacob de Scheel ~ Catharina Christine  
  Oberst i Norge Hofdame dronning Anna Sophie * Oslo 23/12 1718   Gehejmestatsminister, Admiral    Kammerherre  von Brügmann  
  Overretsassessor  ~ 1745 † København 19/6 1782   ~ 1696   Generalmajor  
  * 1706 † 1757   Kommandant Fredrikstad, Norge  
      * 1714 † 1774  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                             
                     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  Bendix Ferdinand de Scheel ~ NN NN de Scheel ~ NN     Hans Heinrich de Scheel ~ Anna Elisabeth Schow   Frederik Otto de Scheel~ Dorothea Dedekam Anton Vilhelm de Scheel ~ Engel Arentz Kielland  
  Oberstløjtnant i Holsten         Justitsråd * 1761 † 1828   Kammerjunker * Arendal 1769 † 1786 * 6/5 1763 † 10/4 1810  ~ 1792  
  Kammerherre, Toldforvalter Itzehoe       Sorenskriver , Norge   Amtmand , Norge d.a. Johan Collet Dedekam     * 1768  
  * 10/4 1749 † 14/1 1827       * 1746 † 1813   * 15/7 1748 † 22/5 1803      
                         
                     
                  ~ Axeliane Christine Arentz  
                     ~ 1805  
                    * 29/9 1785  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                               
                                     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
  Ludvig Nicolaus de Scheele~ Zahra Margaretha Markoe Otto Albert de Scheel   Heinrich de Scheel ~ NN Hans Jacob de Scheel~ Anna Rebecca Elisabeth Jens Hermann de Scheel ~ Augusta Friedricia Christian Frederik de Scheel   Frederik Vilhelm de Scheel  ~ NN Henrik Sigvard de Scheel~ Karen Rosenberg Vogt Anton Vilhelm de Scheel  
  Kammerherre, Gehejmekonferensråd  ~ 22/6 1827 Tysk oberst   * 12/4 1794 † 27/9 1850   Premierløjtnant  Sandberg Toldembedsmand, Brevik, Norge  Revenfeld Konsul   Norsk oberstløjtnant   Norsk oberstløjtnant  ~ 13/4 1835 Storkorsridder, Kammerherre  
  Elefantridder, Storkorsridder * Vestindien 22/10 1807 † Slesvig 1876 * 8/5 1796 † 29/6 1865       * Aker, Norge 1779 † Stege 1/8 1851  ~ 30/1 1804 * 31/12 1783 † 7/11 1856   Skibsreder   * 23/8 1795 † 11/6 1876   Toldkasserer * 27/11 1810 † 12/9 1855 Gehejmekonferensråd, Dr.jur.  
  Overpræsident (Stiftamtmand) Altona         * København 24/1 1788 † 22/8 1855   * 6/9 1780 † 9/4 1841       * 30/4 1806   Generalauditør i Hæren  
  Landdrost i Pinneberg           d.a. Christian Høgh Sandberg   Højesteretsjustitiarius (Højesteretspræsident)  
  Amtmand Gottorp & Hütten           Justitsminister  
  Ordensvicekansler           * Stavanger 28/12 1799 † København 30/4 1879  
  Holstenminister, Lauenborgminister, Slesvigminister          
 
Udenrigsminister
          Havde efterkommere  
  Regeringspræsident i Slesvig          
  * 14/10 1796 † København 1/1 1874          
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 
                         
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  Carl Joseph Ludvig de Scheele ~ Thora Alvide Sihm Ludvig Ferdinand August de Scheele   Theodor de Scheel ~ Franzisca Rocca Hans Jacob de Scheel~ NN Christian Frederik de Scheel  ~ Asta Sophie Thiele Jacob Georg de Scheel  ~ Dorothea Sophie Henriette Frederichsen  
  Stationsforstender, Skjern  ~ 30/9 1869 Kammerherre, Staldmester   Major i Nassau  ~ 4/6 1862 Toldkontrollør  Sandberg Kammerassessor, København  ~ 12/9 1848 Godsforvalter  ~ 7/6 1854  
  * 6/11 1841 * 6/8 1840 * 22/4 1833   Direktør for Badet Schlangenbad  * 23/8 1840 * 18/3 1804 † 17/5 1855  ~ 30/1 1804 * 1/3 1810 † 2/3 1870 * 4/2 1815 † 27/1 1903 * 31/8 1813 † 31/7 1878 * 17/8 1828 † 28/12 1886  
  * 1/12 1820     * København 24/1 1788 † 22/8 1855     d.a. Hans Henrik Thiele      
          d.a. Christian Høgh Sandberg          
             
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                           
                     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  Johan Jacob Frederik de Scheel  ~ Marie Christine Nielsen Johan Evald Christian de Scheel  ~ Caroline Margrethe Tryde Christian Frederik de Scheel  ~ Charlotte Gustafson Axel Vilhelm de Scheel  ~ Louise Marie Carmélite Delinois Viggo Henrik de Scheel ~ Emily Louise Todman  
  Arkivassistent, København  ~ 30/4 1853 Konservator Zoologisk Museum  ~ 3/11 1883 Bankmand Chicago, Illinois  ~ 1/5 1892 Kontreadmiral  ~ 15/10 1898 til Sion Farm, St. Croix  ~ 11/8 1886  
  * 20/9 1827 † 12/6 1869 * 21/11 1831 † 9/5 1897 * 21/7 1854 * 5/7 1855 † 13/10 1929 * 24/2 1855 † 27/8 1931 * 5/12 1869 * 15/1 1864 † 31/7 1950 * 15/5 1874 † 16/10 1965 Statsplantagebestyrer * 28/5 1855  
              Kongevalgt medlem af Kolonialrådet  
              3/8 1856 † 31/7 1878  
               
          Havde efterkommere i USA      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
                     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  Anton Frederik de Scheel ~ Ingeborg Elisabeth Kromann Max Christian Frederik de Scheel ~ Winnie Schultz Henning Knud Jørgen de Scheel ~ Else Amalie Olesen Charles Axel Georg de Scheel ~ Kate Anna Mehlo Faber Axel Vilhelm de Scheel  ~ Clara Hélen Elisabeth Suenson  
  Direktør, København  ~ 20/12 1910 Cand.med., Læge  ~ 24/1 1914 Kunstmaler  ~ 3/11 1883 Cand.polyt., Ingeniør København  ~ Holmens Kirke 29/12 1927  Cand.jur.  ~ Marie-Magdalene Kirke, København, 4/5 1940   
  * 14/2 1860 * 26/5 1882 * 2/6 1885 * 17/7 1888 * 31/8 1889 * 21/12 1920 * København 21/10 1900 *  København 17/6 1906 Ekspeditionssekretær i Finanscentralstyrelsen *  Frederiksberg 19/9 1919, skilt  
                d.a. Ulrik Peter Knud Thorvald Faber * København 26/1 1908 † 10/2 1990 d.a. Otto Frederik Suenson  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
     
 
   
 
   
 
     
 
 
 
 
  Tove de Scheel   Mette de Scheel   Jørgen de Scheel   Lise de Scheel ~ Carl Weismann Peter Michael Linois de Scheel  ~ Antoinette  
  * 8/11 1911   * 3/4 1919   * 10/2 1927   * Saint Nazaire, Frankrig 24/12 1929  ~ Holte Rådhus 4/7 1956, skilt Direktør New York Prinzessin zu Reuss  
  * Lindenborg Gods 20 /9 1906 * Hellerup 9/1 1946  ~ Scottsdale, Arizona 17/11 1984  
     
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Alexandra Helen Franziska de Scheel  
  * New York 30/3 1985  
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa