Thygesen
                               
 
 
 
  Dansk lavadelig brevadelsslægt      
       
 
       
    Jesper Thygesen   ~ NN      
     til Skæring-Munkgård        
    Nævnt 1664        
 
† efter 1669
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Thyge Jespersen  ~ Anne Kirstine Bording    
   til Mattrup, Skårupgård & Skæring-Munkgård ~ 1684    
  * Hornslet 1/4 1655 † Mattrup 20/3 1706 † 1685    
         
         
         
         
  ~ Maren Anna Michelsdatter 
Born  
Family line Gift 1. med Tyge Jespersen til Mattrup 
Possessions Til Mattrup 
Died  
◦Forældre,
 
   
    * Vastrup 1674 † Mattrup Gods 1721    
    d.a. Michel Mouridsen til Mattrup, Skanderborg    
    Skipper & Handelsmand    
    & Karen Jensdatter    
     
     
     
     
       
     
     
                                   
                     
             
 
     
  Niels Thygesen   ~ Helle Ammitzbøll Anna Thygesen  ~ Erik Jensen Torm Jesper Thygesen .  ~ NN Kirstine Margrethe Thygesen  ~ Carl Adolph Rothe Emanuel Thygesen   ~ Malene Kirstine Ammitzbøll 
   Find all individuals with events at this location 
Gender Female 
Died  


Father ,   d. 30 Jan 1719 
Mother
  ~
   til Mattrup ~ 1732 † 1762 Etatsråd Sognepræst i Vinkel & Rind   * Matrup 1710 † 8/5 1745 til Tybjerggård til Matrup, Mindstrup og Skovgård, Tørrild * 1739
  Kancelliråd * Fredericia 1713 † Mattrup 10/3 1755   * 1684 † 1764 * 1695 † 1764   Kancelliråd Købmand * Fredericia 1715 † København 1748
  * 1700 † 1752 Begravet Klovborg Kirke  
  Regimentskvartermester Oprettede stamhuset Mattrup d.a. Laurids Henriksen Ammitzbøll
    d.a. Laurids Henriksen Ammitzbøll     ~ 1730 Amtsforvalter over Havreballe, Kalø & Stjernholm amter 
Possessions Til Matrup herred 
Died 18 Jul 1764  København
& Cathrine Iversdatter Erridsøe (Erritsø)
    & Cathrine Iversdatter Erridsøe (Erritsø)   * Mattrup 11/11 1703 † København 18/7 1764  
     
      ~ Margrete Jochumsdatter Lentz 
      * 1756
      *  København 1717 † København 12/7 1758
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Thyge Jesper de Thygeson   ~ Sophie Charlotte  Lars de Thygeson   ~ Abel Marie de Lichtenberg  
  til stamhuset Mattrup de Cederfeld til Bygholm ~ Horsens 26/2 1768  
  Justitsråd ~ Frederiksberg 15/5 1771   Adelspatent 1776    
  Adelspatent 1776   Etatsråd    
  * Mattrup 6/11 1738 † Mattrup 14/4 1822    * Mattrup 2/6 1741     
      * 1741  † Bygholm 28/1 1812   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
       
 
     
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Niels Emanuel de Thygeson   ~ Lovise Plöen Cathrine Marie de Thygeson   ~ Frederik Julius Christian Helene de Thygeson   ~ Frederik Vilhelm von Blücher    
  til Bygholm & Stamhuset Mattrup * Kristiania 4/10 1785 * Mattrup 2276 1774 † København 16/2 1803 lensbaron Gyldenkrone 1788 * Mattrup Gods, Tyrsting 14/1 1776  
  Stiftamtmand Akershus Stift, Norge  † København 3/11 1880     Storkorsridder, Gehejmekonferensråd  † København 8/2 1839  
  Vicelandsdommer over Sjælland & Fyn
Possessions Til Bygholm og Stamhuset Matrup 
Died 16 May 1860  Zürich Switzerland 
  Stiftamtmand  
  * Mattrup 19/4 1772 † Zürich 16/5 1860   ~ 20/10 1763  
     
     
      ~  Carl Frederik Becker  
      til Tirsbæk  
      Generalkrigskommissær  
      * 1784 † 1858  
      Søn: forfatteren Tyge Alexander Becker (1812-1869)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
   Thyge Georg Carl Frederik de Thygeson   ~ Regina Cathrine Wilhelmine Feddersen  
  til Matrup, Våbensholm og Damgård  * København 29/3 1817 † 5/12 1875  
  Medlem af Landstinget  
  Hofjægermester og Kammerherre 
Possessions Til
Died 31 Mar 1905  Damgaard i Erritsø sogn 
 
  * Kristiansand, Norge 17/4 1806  
  † Damgård, Erritsø 31/5 1905  
 
 
 
 
 
  Hans adoptivdatter Charlotte Marie Trap til Henneberg Ladegård & Damgaard, Elbo (1856-1934) adledes 1876 med navnet Trap de Thygeson  
  Forældre: Jens Peter Trap (1810-85) og Malvine Louise Hoskiær (1826-1906)  
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa