Åkerhielm
                       
 
                               
                               
                                 
            Introduceret 6/10 1682 som adelig slægt  nr.  987.                  
                                 
                                 
      Jon Månsson ~ NN                    
      Skattebonde i Skäggesta, Åker, Södermanland                        
      † 1646                        
         
 
                     
                                 
             
 
                     
                                   
              Jakob Reinhold Anrep   ~ Ebba Charlotta Åkerhielm Eva Juliana Hacker   ~  Gillis Åkerhielm        
              til Lekeberga ~ Hjelmarsberg 14/2 1741 * Åker 29/5 1721 † Almby 8/1 1799 Kammerregionsråd        
              Major livregimentet til hest   , född 1721-07-26. Död 1804-04-14 Vrana och begraven på Sköllersta kyrkogård, dotter av bergsrådet Jakob Hartzen, adlad och adopterad Åkerhielm, och Elisabet de Besche.         
              Med i krigen i Pommern 1757-60                  
              * 22/12 1705 † Lekeberga 2/9 1764                    
              Begravet Kils kirke                    
                                     
                                     
                                     
                                     
             Elisabet de Besche    ~ Jakob Hartzen                
              til Vrana Bjergråd                
              * 3/6 1679 † Vrana 8/10 1760 ~ 13/2 1700                
                  Adlet & adopteret Åkerhielm                
   
t
              född 1674, död 1733.                
                                     
      Magnus Jonæ Agriconius ~ NN Mårten Westerling    ~ Elisabet Åkerhielm                
     
Præst i Åker & Länna
    Mandtalskommissær ~ Hjälmarsberg, Almby 14/8 1733                
      Provst Nyköping     * Västra Sankt Nicolai, Nyköping 29/5 1709   , född 1708-08-19, † 1740, dotter till majoren och bergsrådet Jakob Hertzen, adlad och adopterad Åkerhielm och Elisabet de Besche;                
      * 1604 † 1655     † Västra Sankt Nicolai, Nyköping 1746                    
                                     
              Sten Ulrik Geete  ~ Fredrika Margareta Åkerhielm                
              til Hagelsnäs, Vika, Kopparberg ~ Hjälmarsberg 25/2 1781                
              Tilknyttet Västmanlands regiment 1755   , född 1748-01-06, död 1814-01-22 på Hagelsnäs, dotter av kammarrevisionsrådet Gillis Åkerhielm, och Eva Juliana Hacker.                
              Tilknyttet livgarden 1757                    
              Officer dalregimentet 1759                    
              Major ved afsked 1790                    
              * Sneslingeberg 16/7 1738                    
              † Hagelsnäs 6/6 1807   ~                    
       
 
                           
                                     
                      Ebba Gustava Bergenstråhle  ~ Gustaf Fredrik Åkerhielm        
                      * 16/10 1767 † 23/7 1837  Løjtnant        
                          ~ 15/6 1789         
                            , född 1757, död 1811.        
                                     
                                     
   
 
                               
      Samuel Månsson Agriconius ~ NN Anna Månsdotter Agriconia                    
      Kansellisekretær      Adledes måske Åkerhielm                    
      Statssekretær      * 1642 † 1698                    
      Adledes Åkerhielm 7/12 1679                            
      * 1629 † 1702                            
          Henrik Jakob Hildebrand  ~ Maria Sofia Amija                    
          Købmand ~ 17/3 1663                    
          Storleverandør til den svenske hær 1658-59    Gift 2:o -03-17 med , med vilken han 1713 den 17 mars firade sitt guldbröllop, född 1648, död 1715-05-11, dotter av handelsmannen i Göteborg och kommissarien i kommersekollegium David Amija och och Antoinetta Hertzen, faster till bergsrådet Jakob Hertzen, adlad och adopt. Åkerhielm.                    
          Kom til Stockholm som borger 1660                         
          Kæmner i kommercekollegiet 1673-1679                        
          Lånte staten store summer under Skånske krig                        
          Adlet Hildebrand 8/1 1698                        
          * Wolffenbüttel 1636                        
          † Stockholm 14/7 1714                         
          Begravet Riddarholmskyrkan                        
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
   
kerhielmafBlombacka_F0232
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Lars Åkerhielm ~ NN  Samuel Åkerhielm ~ Anna Christina Feif Margareta Åkerhielm    ~ Elias Obrecht Anna Åkerhielm  ~ Josias Cederhielm
      til Margrethelund     til Margrethelund Friherreinde *  Nimwegen 14/4 1677 † 18/5 1717 Skytteansk professor i Uppsala * 1678 † 1730 Friherre
      Generalmajor ved kavalleriet     Præsident i Åbo hofret ~ 28/9 1712     Sekretær kanceliets tyske expedition     Polituiker
      Chef for Nylands & Tavastlands dragonregiment     Rigsråd         ~ 23/4 1695     ~ 1704
      & Karelens dragoner     Overmarskal                    
      General af kavalleriet     Friherre af Margrethelund 14/6 1731                     
      Friherre af Blombacka 21/11 1751     * 1684 † 1768      
 
    Sven Camén  ~ Catharina Åkerhielm 
      * 1695 † 1767                 Olof Hermelin Historieprofessor akademiet i Dorpat 1689 ~ 31/1 1706
                          Sekreterær i det kongelige kancelli Akademirentemester i Pernau 1700   i hennes 1:a gifte, dotter av statssekreteraren och överpostdirektören Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm och Catharina Mollsdorff.   
                        Historiograf Landrichter på Ösel 1701    
                        Kancelliråd Adlet Caménhielm 7/11 1701    
                        Statssekreterær  * Karlstad 1658 † 22/6 1708    
                        Adledes Hermelin 15/11 1702        
                        ~ 6/2 1700        
                    Efterkommere adopteret Hermelin            
                            Lars Johan Malm   ~ Elisabet Åkerhielm 
                            Auditør ved artilleriet i Finland 1708 ~ 18/10 1717
                             I russisk fangenskab 1710-1712   i hennes 2:a gifte (gift 1:o med notarien i borgrätten i Stockholm Magnus Pontin, född 1675-05-03 i Stockholm, Jakobs förs. i Stockholm, död 1716-05-17)1, född 1693-06-24, död 1748 och begraven s. å. 26/8 i Åbo domkyrka, dotter av statssekreteraren Samuel Månsson Agriconius. Adlad Åkerhielm, och Catharina Mollsdorph.  
                            Sekretær hos Arvid Bernhard Horn 1714    
                            Sekretær i Åbo hovret 1717    
                            Assessor 1718, hovretsråd 1728    
                            Adlet Ehrenmalm 23/11 1719
                            Med i økonomikommissionen i vestre Finland 1725-1727
Lagmand i Norra Finne lagsaga 1736    
Revisionssekretær 1742    
Vicelandshøvding Åbo & Björneborgs len 1744    
Landshøvding 1747    
* Viborg 14/6 1688 † Åbo 21/9  1774    
Hedvig Beata Gadde ~ Conrad Åkerhielm
* 17/10 1725 † Stockholm 8/5 1807 Oberstløjtnant
    ~ Körtingsberg 10/9 1752 
      , i hans 2:a gifte, född 1719, död 1782.