Armfelt Friherrer
                                                                       
 
 
 
  Introduceredes på Sveriges Riddarhus 20/10 1746 som friherrelig slægt nr. 213  
  Immatrikuleredes på Finlands Riddarhus 30/1 1818 under nr. 13.  
 
 
 
 
 
    Carl Gustaf  Armfelt  ~ Lovisa Amionff    
    til Isnäs, Pernå, Finland  
    Oberst karelske kavalleriregiment 1709  
  Oberst Nylands infanteriregiment 1711  
  Landshøvding Viborgs len 1719    
 
Generalløjtnant
   
  General af infanteriet    
  Øverstbefalende Finland    
  Friherre 5/7 1731    
  Anførte angrebet mod Norge 1718  
  * Ingermanland 9/11 1666  
  † Isnäs 24/10 1733  
  Begravet Pernå kirke  
     
     
     
     
     
     
       
                                                                             
 
 
     
 
     
 
     
   
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
 
  Gustaf Armfelt  ~ Anna Elisabet Wrangel Johanna Lovisa Armfelt  ~ Peter Törne Elisabet Armfelt  ~ Johan Reinhold Taube   Vilhelm Armfelt   ~ Ebba Eleonora Gertten Claes  Armfelt  ~ Hedvig Christina Aminoff Fredrik Armfelt   ~ Johanna Maria Scheven Otto Armfelt   ~ Sofia Elisabet Mellin Fromhold Armfelt   ~ Catarina Maria Schantz Erik Armfelt    Görvel Ulrika Schönström
  Friherre   Friherreinde   Friherreinde Oberst   Friherre ~ Lofta, Kalmar 1/2 1750 Friherre   Friherre ~ Österåker, Stockholm 26/12 1756 Friherre Friherreinde Friherre   Friherre ~ Gryta gård, Gryta, Uppsala 22/4 1740
  Kapten Nylands infanteriregiment 1720   * 22/4 1726   * 29/8 1718   Major dalregimentet   Oberstløjtnant Nylands infanteriregiment   Løjtnant Västerbottens infanteriregiment 1747   Løjtnant Nylands regiment ~ 1735 Chef for Gotlands artilleri   Kæmpede i Finland 1741  
  * Hatsina, Ingermanland 8/2 1701   † Borgå 6/3 1801   † Lokalahti 4/6 1784   Såret Villmanstrand, Finland 1741   Kæmpede i Finland 1741   * 20/8 1722   * 30/6 1710 † 24/5 1742   Chef for det pommerske artilleri   Oberst Savolaks regiment  
  † Lohja 1756   Dræbt af preussiske husarer i pommerske krig   * 19/12 1706   † Pernå 3/11 1763   Begravet Pernå kirke   Døde i tjenesten     Oberst Kalmar regiment 1770  
 
 
 
* 28/11 1715
    † Kirkkonummi 1/4 1769             * Gävle 3/5 1721  
Chef Österbottens regiment 1772
 
          † Pommern 20/7 1761               † Stralsund 11/6 1797   Generalmajor  
  ~  Catarina Charlotta                       * 16/2 1709 † Isnäs, Pernå 9/5 1778  
    Friherreinde Gyllenstierna af Lundholm                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
                 
  Magnus Vilhelm Armfelt   ~ Maria Catarina Wennerstedt Otto Reinhold Armfelt   ~ Fredrika Lovisa Kalling Axel Erik Armfelt   ~  Lovisa Ulrika Armfelt Carl Gustav Armfelt  ~ Antoinette Johanna Morman Adolf Carl Armfelt   ~ Beata Maria Kothen Lovisa Carlotta Armfelt  ~ Bernt Jonas Aminoff Fredrik Armfelt  ~ Ulrika Wallman Carl Adam Armfelt  ~ Catarina Becksten Carl Armfelt   ~ Brita Carolina Wennerstedt Lovisa Ulrika Armfelt  ~ Axel Erik Armfelt
  Friherre ~ 1756 Friherre Grevinde Friherre Friherreinde Friherre ~ 1755 Friherre ~ 3/9 1781 Friherreinde   Friherre ~ Åbo 27/11 1792 Friherre ~ Helsingfors 14/8 1783 Friherre Friherreinde Friherreinde  
  Gjorde Åminne til fideikommis   * Lohja 31/1 1753 † 18/4 1812   Fænrik Nyland infanteriregiment 1762   Generalmajor   Løjtnant Blixenske regiment   * Iisalmi 9/9 1729   Søløjtnant * Åbo 1768 † Stockholm 1842 Kaptajn Nylands infanteriregiment * 1756 † Helsingfors 1803 Generalmajor ~ Svennevad 23/10 1798 Begik selvmord  
  Oberst livdragonregementet 1776   Livdrabant   Landshøvding Nyland & Tavastehus   Livdrabant   † Nummenkylä 2/9 1804   Officer russiske Sortehavsflåde 1811 Begravet nye kirkegård i Stockholm * Helsingfors 24/1 1741   Direktør for artilleriet   Hængte sig Isnäs  
  Landshøvding i Åbo len 1781         * Lohja 9/9 1743   * Tenhola 3/7 1724   * 17/2 1751 † 12/3 1807       Officer Østersøflåden 1814 d.a. rådmand i Åbo Johan Wallman † Helsingfors 13/4 1792   Kæmpede i Finland 1788   * Gryta 16/3 1741  
  Generalmajor 1782   † Sipoo 14/10 1772   † Malmö 5/1 1792       * Österåker 18/7 1759   * Stralsund 1/12 1764   † Pernaja 17/7 1788  
  * 25/7 1725 † Åminne, Halikko 14/5 1795
     
 
        † Åbo 27/6 1821   † Åkerby 3/1 1846  
              ~ Anna Margareta Ehrenborg           Begravet Svennevads kirke  
                           
                             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                 
   
 
     
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
   
 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
             
    August Filip Armfelt   ~ Johanna Fredrika Lovisa Gustaf Maurits Armfelt   ~ Hedvig Ulrika de la Gardie Ulrika Charlotta Armfelt   ~ Lars Falck Maria Christina Armfelt  ~ Otto Christer Boije Axel Vilhelm Armfelt   ~ Helena Sandström   Vilhelmina Gustava Charlotta Armfelt  ~ Axel Federley   Gustaf Fromhold Armfelt   ~ Emilie Marianne Fredrique   
    Friherre Taube Friherre   Friherreinde   Friherreinde   Friherre * 11/6 1790   Friherreinde * Åbo 1798 † Helsingfors 1854   Friherre Åkerhielm af Margretelund  
    Kongens overadjutant 1790 ~ Prestkulla, Tenala, Nyland 25/8 1796 Kansler Åbo akademi   * Sipoo 28/4 1771   * Borgå 1/11 1756   til Prinsnäs, Sandsjö, Jönköping † 1/3 1879   * Åbo 20/12 1798   til Åkerby, Gräve, Örebro Friherreinde  
    Oberstløjtnant Åbo lens regiment 1792   Rigets herre   † Pernaja 3/1 1835   † Borgå  11/3 1780   Kæmpede i Finland 1808 d.a. landmand Johan Sandström   † Helsingfors 28/4 1862   Oberstløjtnant livregimentets husarer ~ Dylta bruk, Axberg,, Örebro 23/11 1828  
    Kejserlig russisk kammerherre 1819     General af infanteriet     Oberstløjtnant Kronobergs regiment       * Kristianstad 13/10 1799  
    * Marttila 16/3 1768   Finsk greve 1812   Kæmpede i Tyskland & Norge 1813 & 1814       † Örebro 14/12 1867  
    † Kimito 29/8 1839   * Marttila 31/3 1757   * 22/7 1785 † 20/6 1867          
        † Tsarskoje Selo, Rusland 19/8 1814              
                   
                   
                   
       
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                           
   
 
 
   
 
     
 
         
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Magnus Reinhold Armfelt   ~ Adelaide Gustava Aspasia   Carl Axel August Armfelt   ~ Laura Johanna Maria Raab Emilia Juliana Fredrica Armfelt  ~  Carl Fredrik af Geijerstam Lovisa Aspasia Federley  ~ Salomon Arvid Bernhard Nils Gustaf   Carl Gustaf Lars Armfelt  ~ Christina Constantia Charlotta  
  Friherre Grevinde Armfelt   Friherre Friherreinde Friherreinde  ~ Örebro 1858   von Cederwald   Friherre Cederbaum  
  Fænrik 1. finske jægarregiment     Agronom ~  Ryssby kirke, Kronoberg 20/6 1859 * Gräve, Örebro 1839   Oberstløjtnant   til Sanda & Sannäs, Kulla, Oppeby  (Lotten)  
  Løjtnant livgardens Moskovvitiske regiment 1819     * 14/12 1831 † 11/6 1910   † Lysekil, Göteborg 1864   ~ 26/7 1849   Kaptajn Göta livgarde ~ 1864  
  * 18/5 1801              † 1909  
    † Strassburg 29/4 1845            
                 
                 
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                             
   
 
   
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
       
       
 
   
 
     
 
 
     
 
   
    August Magnus Gustaf Armfelt   ~ Olga Lovisa Axelina Hedvig Johanna Vilhelmina Gustava    ~ Vilhelm Otto Casper David   Carl Magnus Mauritz Armfelt   ~ Eugenia Palmfelt Ebba Armfelt  ~ Carl Gustaf Åhman Sigrid Brigitta Armfelt   ~  Arndt Magnus Heideman   Carl Johan Armfelt  ~ Charlotte Constance Hultin Carl Gustaf Armfelt   ~ Marie Cecile Jozefa Olympia Hajduhiewicz  
    Friherre Friherreinde Armfelt Friherreinde Armfelt Wrede   Friherre   Friherreinde ~ 12/5 1894 Friherreinde   Friherre (Lotten) Friherre de Pomian  
    Kabinetskammerherre   * Åbo 18/3 1833   til Rauhalinna, Halikko   * 4/9 1862 Jægermester * Sandsjö 19/9 1860   til Hunnerstad & Markestad, Höreda, Jönköping ~ 1891 til Sanda & Sannäs, Kulla, Oppeby ~ 20/9 1909    
    * Åbo 25/8 1826   † Halikko 3 December 1882 in   Kammarjunker ved zarens hof 1881   * 19/8 1864 † Göteborg 24/10 1888   * Prinsnäs 3/5 1866 † Hunnerstad 8/12 1904 * Ryssby, Kronoberg 14/8 1868 Ambassadesekretær Riga * Polen 28/8 1869    
    † Halikko 26/5 1894   * Halikko 10/8 1836         d.a. Otto Maximilian Hultin Deputeret kommercekollegium    
        † Åbo 20/12 1890       Kontorchef & jægermester * 28/8 1866      
     
 
        & Hedvig Lundquist        
    ~ Sigrid Constance Creutz          
      Grevinde          
               
                 
                     
               
               
               
               
               
               
               
                                                   
   
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
     
 
   
 
     
   
 
 
 
 
             
 
 
 
       
    Carl August Reinhold Lars Armfelt   ~ Juliane Fredrikke Adelaide Augusta Gustava Adelaide Armfelt  ~ Johan August Essen Eva Vava Anna Armfelt   ~ Erik Ivar Armfelt August Magnus Armfelt   ~ Aina Constance Favorin Erik Ivar Armfelt   ~ Eva Vava Anna Armfelt Mårta Eugenie Armfelt   ~ Axel William Ramsay Magnus Axel Armfelt   ~ Edla Bertéa Fitinghoff Carl Gustaf Armfelt   ~ Elvira Victoria Hansson  
    Friherre Hoppe Friherreinde Essen af Zellie Friherreinde   Friherre * Lempäälä 1/9 1862 Friherre Friherreinde Friherre   Friherre ~ Åbo 26/1 1899, skilt 1922 Friherre ~ 25/12 1920  
    til Viurila & Vuorentaka, Halikko   * Halikko 13/11 1873   * Halikko 4/4 1869   til Ala-Lemo, Sankt Karins † Åbo 8/7 1920 Forvalter Rautajärvi, Luopiois ~ Viurila 25/8 1889 * Rauhanlinna 2/8 1870   Forretningsmand   (Gösta) * 28/9 1893  
    * Kaarina 8/9 1862       † Stockholm 4/3 1938   Drev pensionsvirksomhed Wiesbaden d.a. Karl August Vilhelm Favorin Købte barndomshjemmet Rauhalinna   † Helsingfors 15/4 1933   * Åbo 25/2 1873   Forfatter    
    † Salo 21/5 1942       * Åbo 20/3 1864   * Kaarina 4/5 1865   † Helsingfors 6/5 1932   * 1/2 1893    
        † Åbo 26/10 1912   † Kaarina 17/7 1929        
                       
               
               
               
                   
               
               
               
               
               
               
               
               
                             
   
 
     
   
 
     
 
     
 
     
   
 
 
 
   
 
           
    Sigrid Elsa Armfelt   ~ Ernst Fabian Wrede   Carl Magnus Mauritz Armfelt   ~ Veronica Oneida Margareta Lavinia Magdalena  ~ Augustin Ehrensvärd Björn Viking August   ~ Ingrid Elisabet Anthoni   Carl-Gustaf Wilhelm Armfelt    
    Friherreinde   Friherre Ramsay Friherreinde Armfelt   Friherre ~ Helsingfors 27/5 1917   Friherre    
    * Halikko 14/6 1894   Attaché Finlands legation i København 1920   * Kaarina 30/5 1899   Bankmand * Helsingfors 17/11 1889 † 1943   * 18/12 1921    
        Direktør Portable Pump Corporation i New Yor         Reservfænrik 1919 d.a. herradshøvding i Lojo Henrik Bernhard Anthoni          
    * Åbo 12/10 1891   * Åbo 20/3 1864 & Sigrid Matilda Domander        
    † Stockholm 11/6 1941   † Åbo 26/10 1912    
       
     
       
       
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa