von Bahr
                                                       
 
                                                                     
                                                                       
              Introduceret på Riddarhuset 1720 som adelig slægt nr. 1648                                                  
                                                                       
                                                                       
        Benedictus Bahr   ~ NN                                                        
        Doktor Jur.                                                             
        Gymnasiirektor & stadskæmner i Stralsund 
                                                       
        † XX/8 1670                                                        
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                       
                                                                       
                                                                       
     
 
                                                               
        Henrik Bahr   ~ NN                                                        
        Fanget af danskerne 1678                                                             
        Befriet ved Kristianopels fald                                                            
        Fænrik Stralsunds regiment 1680                                                            
        Løjtnant 1689, regimentskvartermester 1692                                                             
        Stadsmajor i Stralsund 1701                                                             
        Adlet von Bahr 5/9 1719                                                            
        * Pommern før 1660 † 15/3 1721                                                          
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
     
 
   
 
                                                         
        Johan Christian Bahr      ~ Eleonora Radhe                                                        
        Notar admiralitetskommissionen i Karlskrona 1713 ~ 28/12 1721                                                        
        Kancellist tyske ekspedition 1714 Adlet Gripenstedt                                                        
        Tjeneste i feltkancelliet 1715-1718                                                            
        Præsidentsekretær 1719                                                             
        Sekretær i kancellikollegiet 1724                                                            
        Kancelliråd 1737                                                            
        * 15/4 1682 † Stockholm 6/11 1745                                                            
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                           
        Henrik Bahr  ~ Margareta Catharina von Heland Ulrika Eleonora Bahr   ~ Bengt Ulrik Baas Maria Elisabet Bahr    ~  Mattias Hermansson Hedvig Charlotta Bahr   ~  Per Stierncrona Eva Bahr    ~ Samuel Åkerhielm                        
        Hofjunker 1744 ~ Stockholm 21/12 1746 * 1726 † Uppsala 23/3 1810  Oberstløjtnant † Stockholm 30/4 1761 Rigsråd & præsident i kammerkollegiet * 1732 Major * 1741 † Stockholm 2/6 1805 Friherre af Margretelund                        
        Kammerherre 1750          ~ Signildsberg 23/4 1752     ~ Stockholm 30/7 1747  † Stjärnholm, Estuna, Stockholm 30/7 1807  ~ Signildsberg 13/6 1754     Hofjunker                        
        * 2/1 1723 † Lövsättra 23/11 1785                  Adlet, friherre & greve von Hermansson             ~ 20/11 1760                        
                                                                   
                                                                       
                                                                   
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                   
                                                                       
                                                                       
     
 
                                                               
        Johan Gustaf Bahr    ~  Margareta Elisabet Alnoor                                                         
        til Söderby ~ Stockholm 13/4 1780                                                        
        Understaldmester hos kongen 1775                                                         
        Ritmester livregimentet til hest 1779                                                         
        Regimentsstaldmester livregimentets kyrasserer 1791                                                        
        * 20/6 1751 † Uppsala 15/1 1804                                                        
           
 
                                                         
          ~ Henrietta Eleonora Montgomery                                                        
            ~ Lindholmen 17/11 1793                                                        
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                       
 
         
     
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
               
        Robert Ulrik Henrik Bahr  ~ Eva Carolina Aimée Constance Åkerhielm                                 Carl Gustaf Bahr    ~ Mariana Sofia Gustava Posse Adolf Fredrik Ludvig Bahr   ~ Gustava Paykull         
        til Söderby Friherreinde af Margretelund                                 Korporal livregimentets dragoner 1811  Grevinde til Johannisberg, Gottröra, Uppsala ~ 19/4 1829        
        Rustmester Upplands regiment 1811  ~ 28/12 1824                                 Kæmpede i Tyskland 1813-14 ~ Brunsholm 14/9 1830 Underløjtnant Värmlands feltjægerregiment 1818-1829            
        Fænrik Upplands regiment 1812                                       Fænrik Upplands regiment 1814      * Uppsala-Näs 20/6 1800 † Johannisberg 24/3 1872            
        Med i Tyskland 1813-1814                                      Løjtnant 1821      Begravet Gottröra kirkegård             
        Løjtnant 1818, kaptajn 1823, major 1831-1847                                      Understaldmester hos kongen 1824-1830                    
        * 5/9 1794 † Stockholm 26/5 1873                                     Staldmester Uppsala universitet 1830                    
        Begravet Österåkers kirkegård, Uppland                                     Staldmester hos kongen 1856-1877                    
                                                * Kungsör 24/12 1796 † Uppsala 23/1 1880                    
                                                Begravet på Uppsala kirkegård