Boije Friherrer
                                                                                                                       
 
 
 
  Hans Henric Boije introduceredes på Riddarhuset i Stockholm 1777 som friherrelig slægt nr. 294.    
 
 
  Broderens børn introduceredes 22/2 1773 og immatrikuleredes på Finlands Riddarhus 28/1 1818 med nr. 20.    
 
 
     
    Anders Boije  ~ Elsa Christina von Liewen    
  til Lepas& Viljais & Poikko, Rimito Friherreinde    
  Oberst Ingermanlands dragonregement ~ Flisby, Jønkøping 24/9 1701      
  * 1667 † Hattula 1727  
  Begravet Hattula kirke  
     
 
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                                                                   
           
 
     
 
 
 
 
         
 
 
  Erik Gustaf Boije  ~ Christina Charlotta Snoilsky       Hans Henric Boije  ~ Anna Helena Hermelin  
  til Sjöstorps kungsgård, Ödeshög ~ Sättra 14/2 1722     Oberstløjtnant Björneborgs regiment ~ 23/12 1740  
  Løjtnant Östgöta kavalleriregiment             Med i krigen i Finland 1741-42  
  Overjægermester Östergötland                 Landshøvding Nyland & Tavastehus  
  Hofjægermester             Friherre 15/10 1771  
  * 1702             * Södra Ladugård, Skällvik (Östergötaland) 15/4 1716  
  † Degerhov, Skällvik 19/1 1751                 † Södermanland 2/10 1781  
  Begravet Skällviks kirke                      
         
         
         
         
         
         
         
             
             
         
         
                                                                                                               
         
 
     
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Johan Gustaf Boije  ~ Christina Carlotta Köhler Carl Henrik Boije ~ Sofia Amalia von Hintzenstern   Göran Boije  ~  Sofia Lovisa von Schwerin Erik Ernst Boije  ~ Hedvig Ulrika von Köhler Hedvig Christina Boije  ~ Adam Ludvig Boije   Bengt Axel Boije  ~ Sofia Margareta Boije   Fredrik Boije  ~ Fredrika Carolina von Blessingh Anna Elisabet Boije  ~ Carl Gustaf Adlermarck  
  Friherre Friherreinde Friherre ~ Barth, Pommern 13/10 1810   Friherre  af Grellenberg Friherre Friherreinde Friherreinde Boije af Gennäs   Friherre ~ Lahdentaka 17/8 1775   Friherre ~ 1770 Friherreinde af Gennäs Friherre  
  til Orrnäs, Ödeshög, Östergötland ~ 20/10 1754 Major dronningens livregiment     til Klackeborg, Järstad, Östergötland ~ Kalvesta 16/1 1763 til Sjötuna, Kumla, Östergötland ~ Sjöstorps kungsgård 22/11 1767 * 1731 † 1800   til Lahdentaka, Tyrvändö, Hattula   Oberstløjtnant ved husarerne   * 17/6 1752 til Hacksta  
  Kvartermester Östgöta kavalleriregiment   Preußisk infanterimajor      Kaptajn dronningens livregiment Stralsund   Major Österbottens regiment   Kaptajn Björneborgs regiment   Postdirektør i Stralsund 1773   † Stockholm 26/4 1807 Kancellliråd 1776  
  Løjtnant i hessisk tjeneste   Adopteret friherre 22/2 1773   Adopteret friherre 22/2 1773   Adopteret friherre 22/2 1773   Adopteret friherre 22/2 1773   Adopteret friherre 22/2 1773     ~ Stockholm 17/10 1776  
  Adopteret friherre 22/2 1773 (introduceret 1777)   * Stralsund før dåb 17/7 1774   * Ödeshög 28/6 1725   * Ödeshög 25/6 1727   * Ödeshög 25/6 1727   * Ödeshög 1732  
  * Biskopsberga, Östragötaland 28/1 1723  
  Stralsund 2/1 1851
  † Järstad 13/2 1785
 
  † Kumla 2/11 1784  
† Kumla 2/11 1784
  † Stralsund 18/12 1809  
  † Ödeshög 26/1 1785   ~ Lovisa Tigerström   ~ Juliana Eleonora Boije         ~ Ulrika Christina      
      ~ 1814     Boije af Gennäs           Taube      
                  ~ Hermansaari 31/5 1781      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                                                               
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
                 
 
     
 
     
 
             
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Johan Ludvig Boije   ~ Anna Maria Wennerstedt Christina Margareta Boije  ~ Erik Gustaf Boije Hedvig Ulrika Boije   ~ Carl Emil Cronhielm Erik Gustaf Boije  ~ Rosalie Palmroth Gustaf Reinhold Boije  ~ Magdalena Albertina Boije Gustaf Reinhold Boije  ~ Hedvig Eleonora Christina Gustava Charlotta Boije  ~ Gustaf Vilhelm Krämer Charlotta Margareta Boije   ~ Erik Magnus Ulfsparre Hedvig Sofia Maria Boije   ~ Anders Gustaf Appelroth   Johan Fredrik Boije  ~ Augusta Christina Axel Erik Boije  ~ Anna Carlotta Brunow   Fredrik Boije  ~ Ulrika Hierta Sofia Lovisa Boije   ~ Carl Vilhelm Silfverskiöld Gustaf Boije  ~ Hedvig Vilhelmina Bernhard
  Friherre ~ Sörby 25/5 1806 Friherreinde Major Friherreinde Greve af Hakunge Friherre * 19/8 1771 † Stockholm 7/3 1838 Friherre ~ Linköping 26/8 1791 Friherre Leijonhufvud Friherreinde   Friherreinde Friherre af Broxvik Friherreinde Løjtnant Tavastehus regiment   Friherre Friherreinde Rotkirch Friherre ~ Perheniemi, Ihtis 8/10 1872   Friherre  ~ 16/1 1795 Friherreinde af Gennäs Oberst Friherre ~ 3/1 1802, skilt 1811
   Politiker i Rigsdagen   * Ödeshög 6/1 1777   * Ödeshög 26/5 1761 Major Stabskaptajn Jämtlands regiment d.a. Karl Fredrik Palmroth Major livgrenadjerregimentet   Kaptajn Adlercreutzske infanteriregiment Friherreinde * Tyrväntö 30/7 1785   * 30/5 1776 Kaptajn * Lahdentaka 26/3 1789 ~ Lahdentaka 18/7 1815   Kaptajn finske skarpskyttebatalion ~ Vasa 21/1 1826 Registrator zarens kancelli for Finland 1826   Oberstløjtnant Västgöta kavalleriregiment     * XX/11 1776 † 1803 ~ 3/1 1802 Oberstløjtnant Västgöta kavalleriregiment * Berlin 10/5 1775 † 4/9 1829
   Revisionssekreterare 1802   † Lidköping 15/5 1859   † Linköping 27/9 1843 ~ Orrnäs 17/12 1782 Med i russiske krig 1790 Assessor i Svea hovret Med i finske felttog 1788-1790   Immatrikuleret på finske riddarhus 1818 ~ Haga 17/9 1812 † Tavastehus 11/3 1857   † Lovisa 13/5 1854 ~ Lahdentaka 24/12 1800 † Pätilä, Koskis 26/7 1850     Kollegieassessor 1835   Bankdirektør 1840*   Kammerherre hos dronningen 1816     Major dronningens livregiment d.a. bankier Bernhard i Berlin & NN Flies
  * Sjöstorp, Ödeshög 24/5 1768   * Torvinge 23/5 1772 & Christina Rosa Taraval Overadjutant hos kongen   * 8/7 1784   Hofråd 1838   * Tyrvändö 19/7 1793   Riddarhusdirektör 1823     Oberst 1815  
  † Vrangsjö, Marbäck, Jönköping 20/10 1841   † Stockholm 12/8 1820   Med i pommerske krig 1806   † Haga, Janakkala 26/11 1852   Toldforvalter Åbo 1840   † Borgå 8/10 1872   Med i krigene i Finland   Preußisk infanteriroberst ved Pommerns afståelse  
 
 
      Departementschef for militær i Pommern 1806       * Tyrvänd 21/6 1795       Kammerherre hos dronningen 1816    
Preußisk generalmajor
 
  ~ Beata Elisabet Stålhammar       Oberst Västerbottens regiment 1811       † Åbo 13/4 1856     * Finlands växel-, depositions- och lånebank, senere Finlands banks växelkontor i Kuopio   Riddarhusdirektör 1823   * Stralsund 2/5 1770  ~ Christina Maria Lindencrona
    ~ Vrangsjö 24/12 1821       Med i tyske krig 1813-1814   ~ Anna Brita Sparschuch               * Stralsund 7/7 1773   † Bahn, Preußen 29/7 1834 ~ 26/9 1826, skilt 1827
          Sendtes til Berlin 1815 om afståelsen af Pommern ~ Skeda, Östergötland 15/9 1793               † Stockholm 8/2 1857      
          Bosatte sig i Finland * 1774                  
          Fraskrev sig svenske ordner og titler 1829 d.a. assessor Lars Sparschuch                  
     
      * Vasa 18/3 1769 Anna Brita Älf                  
            † Haga gård, Janakkala 16 /2 1836
 
                 
                            ~ Maria Charlotta Lovisa Fredrika Heinrich
            ~ Sofia Christina von Köhler               ~ Berlin 8/10 1831
              Friherreinde               * Stettin 19/1 1793
              ~ 1/10 1818               d.a. tømrer
                               
                                                                           
       
 
     
 
         
 
     
 
         
 
     
 
     
 
     
 
         
 
 
       
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
     
  Johan Gabriel Ludvig Boije     Erik Vilhelm Boije  ~ Albina Edla Vilhelmina Reinhold Gustaf Boije   Johan Reinhold Boije  ~ Ida Helena Lovisa Blåfield Margareta Lovisa Boije  ~ Axel Henrik Gustav Erika Gustava Boije  ~ Karl Evert von Knorring Kristina Elisabet Boije   ~ Anders Konrad Kasimir Baer Hans Gustaf Boije  ~ NN Axel Fredrik Boije ~ Eugenie Dasjkov Axel Robert Boije    ~ Wera Duschkin Knut Georg Boije   ~ Hulda Agnes Natalia Sylvin      Carl Gustaf Boije  
  Friherre     Friherre  Grundelstjerna Friherre   Friherre ~ 1859 Friherreinde von Kraemer Friherreinde   Friherreinde   til Haga, Hälilä, Konttila ~ Haalis 8/7 1857 Friherre * 29/12 1842 Friherre ~ 4/2 1855 Friherre ~ Sordavala 8/1 1880   Friherre  
  Fænrik Västgöta regemente 1830     til Över-Näs, Roslagsbro, Stockholm ~ Olhamra 31/8 1840 Løjtnant kronprinsens husarregiment 1816   Stabskaptajn Tavastehus skarpskyttebatalion   * Janakkala 27/2 1823 ~ Janakkala 8/2 1856 * Janakkala 16/8 1817   * 1813 † 1901   & Rehakka, alle Janakkala   Kaptajn i russiske flåde † Helsingfors 3/4 1906 Løjtnant russiske infanteriregimenter * Reval 18/9 1838 † Katroj 17/12 1926 Bankansat Sordavala * 26/11 1855   * Stralsund 3/6 1822  
  * 1/3 1807 † Stockholm 2/12 1852     Underløjtnant Upplands regiment 1839   Ritmester i generalstaben 1823   Kanalopsynsmand   † Tavastehus 18/4 1898   † Helsingfors 26/2 1898   Vice häradshövding 1852   Kontraadmiral 1881   Stationsforstander & hofråd   * Kuopio 3/2 1845 † Helsingfors 17/6 1938  
    * 6/10 1815 † 13/8 1880   Deltog i norske felttog 1814   * Janakkala 13/6 1836   Kammerherre hos zaren 1879   * Tyrväntö 21/6 1828   * Helsingfors 13/12 1830   † Sordavala 5/6 1910 d.a. provst i Sääksmäki Erik Reinhold Sylvin  
    Blev koffardimatros   † Taipale, Leppävirta 5/2 1887   Landmarskal landdagen i Helsingfors   † Le Cannet, Frankrig 18/3 1903   † Godset Kakuj, guvernementet Rjäsan 2/11 1909   & Selma Heloise Aurora Bergenstråhle  
    * Valla 18/3 1798       * Haga 19/12 1828 † Haga 22/10 1903   Begravet i Janakkala      
    † Ny Holland efter 1829              
               
             
               
             
             
             
             
             
             
                 
             
                     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
                 
  Hedvig Helena Boije  ~ Kaarlo Ruben Jauhiainen Anna Irene Boije ~  Georg Aksel Westerstråhle     Rolf Gustaf Casimir Boije   Alexei Boije  
  Friherreinde   Friherreinde * Uleåborg 22/12 1856     til Haga, Hälilä, Konttila   Friherre  
  * Janakkala 20/2 1863   * Hiittinen 24/4 1866 † Tammerfors 21/2 1937     & Rehakka, alle Janakkala   Underofficer Wjatska infanteriregiment 1873  
  † Viborg 8/11 1938   † Tammerfors 4/12 1948   Cand. jur.   * 17/6 1857  
  * 17/9 1863 † Haga 8/11 1930   † efter 1910  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa