Bonde af Björnö
Slægten
                                                                                                                   
 
                                                                                                                               
                                                                                                                             
            Introduceret på Riddarhuset 1625 som adelig slægt nr. 11                                                                                                          
            Introduceret på Riddarhuset 1652 som friherrelig slægt nr. 20                                                                                                          
       
bonde
 
                                                                                                                   
      Filip Bonde  ~ Karin Ulfsdotter Snakenborg                                                                                                                
      Carl IX's råd Bååt                                                                                                                
      Marskal  ~ 1580 † 14/4 1640                                                                                                                
      * 1552  † 1/3 1588                                                                                                            
      Begravet 18/1 1588 i Fägre                                                                                                                     
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
   
t
                                                                                                                           
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
       
 
                                                                                                                       
   
 
       
 
 
 
 
     
 
 
 
                       
 
 
                                                                   
      Carl Bonde  ~  Beata Oxenstierna   Märta Bonde  ~ Lindorm Ribbing Tord Bonde     Ulf Bonde  ~ Beata Svan                      Jöns Bonde   ~ Ingeborg Lilliesparre                                                                
      Friherre Bonde 16/6 1651 Friherreinde * Säckestad 16/9 1583 Rigsråd * Säckestad  31/8 1587      til Säckestad & Hallandsberg, Trästena                         Introduceret 1625  af Fylleskog                                                                
      til Laihela, Vasa, Finland.  ~ 30/5 1613 † Mossebo 20/12 1642  ~ Stockholm Slot 6/1 1605 † Stockholm 1598     & Ulvängen, Låcketorp                         Assessor Göta hovret 1640  ~ Hönsäter 9/9 1621                                                                
      Statholder Närke, Värmland                      Assessor Göta hovret 1640                         Dronning Christinas hofråd                                                                    
      & västra Västmanland 1628-1634                     Dronning Christinas hofråd                         * Säckestad 22/10 1582                                                                     
      Rigsråd 1633                     * Säckestad 5/6 1585                         † Borrö 12/3 1662
                                                               
     
Herredshøvding Åkerbo, Västmanland
                   
† 22/6 1657
                        Begravet Fredsbergs kirke                                                                
      Lagmand i Karelen    ~ Beata Sparre                 Begravet Fägre kirke     ~ Margareta Stake                                                                                        
      * Säckestad 25/10 1581 af Rossvik                     ~ 10/6 1616                                                                                         
      † Ekeberg 29/2 1652  ~ 1624                                                                                                                
      Begravet Ringkarleby kirke                     Säfteholm-linjen                                                                                            
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                           
 
               
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
   
 
       
 
   
 
 
 
                     
 
 
 
             
 
     
 
                                                   
       
 
     
 
                                       
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
   
 
                 
    Gustaf Bonde  ~ Maria Elisabet Ulfsparre Catharina Bonde  ~ Conrad Falkenberg  Margareta Bonde  ~ Nils Kagg                      Christer Bonde  ~ Ebba Leijonhufvud Anna Bonde  ~  Bengt Ribbing Karin Bonde  ~ Otto Mörner Filip Bonde ~ Ebba Fleming  Peder Bonde     Göran Bonde     Carl Filip Bonde  ~ Maria Elisabet Uggla  Tore Jönsson Reuterberg ~ Beata Krabbe                 
      Friherre Bonde af Broxvik Friherreinde af Trystorp Friherreinde Friherre                     Friherre Friherreinde * Borrö 10/8 1622 Landshøvding * Borrö 26/11 1641 Friherre af Tuna  til Borrö, Fituna, Sorunda Friherreinde af Lais Kammerherre hos Carl X Gustaf 1650     Løjtnant Västgötadals regiment 1659     Major   Illegitim med NN Rytter i Västergötland af Svaneby                
      Rigsråd 1653 ~ 8/12 1644 * 2/2 1614 Rigsråd * 1615 Guvernør                   Landshøvding Närke & Nora ~ Örebro Slot 13/8 1643   9/2 1687 ~ 26/7 1652 † Kellstorp 1/11 1717 Obestløjtnant & Jula, Utby  ~ Fituna 15/1 1668 Ambassadeassistent i England 165     Faldt i Skån     * Borrö 27/7 1624     Adlet Reuterberg 20/5 1651 † efter 1685                
      Rigsskatmester 1660      † Börstorp 25/3 1652 ~ 1633 † Skävesund, Glanshammar 7/2 1658  ~ Örebro 23/9 1634                     Statholder på Örebro slot     Begravet Dala kirke     Begravet Kylehov krypt, Hångers kirke ~ Svansjö, Bottnaryd 29/9 1667 Vicepræsident i bjergkollegiet 1670      * 15/6 1630     † 1660     † Storeberg 6/3 1659     Løjtnant Västgöta kavalleriregiment                    
      Lagmand Östergötland 1661     Begravet Hassle kirke                               Landmarskal ved rigsdagen 1652                      Kommissær for bjergsregiment til fods     † Elbingen, Preußen 1656             Begravet Fredsbergs kirke     Ritmester Västgöta kavalleriregiment 1658                    
      * 4/2 1620 på Esplunda                                         Rigsråd 1653                     * Borrö 5/11 1633                             * ca. 1600 † Rådshuvud 17/3 1677