Cruus (af Harfvila (Harviala)) Kruus
                                                     
 
   
     
  Slægten er måske fulgt til Sverige med Christoffer af Bayern  
 
 
 
 
 
  Niklis Cruus ~ Carin Ulfsdotter  
til Rasbo, Rasbokil, Årby til Värnsta  
  Måske fra Cruusborg i Bayern * ca. 1458  
  * Rasbo(?) 1454  
     
     
     
     
       
     
         
     
       
     
     
           
           
           
           
           
         
       
       
 
 
 
 
     
  Jesper Nilsson Kruse ~ Barbro Larsdotter  
  til Värnsta, Lillkyrka, Ulfstand  
  Hesselby, Tuna & Årby, Rasbokil, Uppsala  
    * Rasbo 1454    
         
       
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
                                               
               
 
 
     
 
 
 
 
    Lasse Jespersson  ~ Carin Ottosdotter       Nils Jespersson   ~ Anna Olofsdotter  
    til Värnsta, Årby, Grickelsboda Hästhufvud/Hestehoved     af Håberg, Flo, Skaraborg, Stake  
     & Yttergård, Rasbo, Uppsala (de er stedsøskende)    Hässleby (Hesselby), Tuna, Uppsala  til Håberg  
    Dommer Kopparberg & Dalarne 1540      & Uddboö, Estuna, Stockholm  
     Foged Västerdalarne 1542     Forlenet med Riseberga kloster, Närke 1536  
    Slotsfoged Uppsala 1554-1555     Forlenet med Vedens herred 1551  
   
Foged Gästrikland 1555-1558
    Svensk forpost ved Viborg 1556  
    * Rasbo 1510 † efter 7/11 1587, før 6/2 1588 ~ Magdalena Olofsdotter   Forlenet med Tuna, Uppsala 1561  
        til Lindö   Admiral ved Narva 1563  
        ~ ca. 1575     Oberst for krigsfolket i Norrland 1564  
          Høvidsmand dalkarlarna 1570  
          * Rasbo 1512 † Hässleby 1574  
             
             
             
             
             
             
               
                                                         
                                       
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mats Larsson Cruus ~ Anna Björnsdotter Jesper Larsson Cruus Peder Larsson Cruus Ingeborg Larsdotter Cruus   ~  Jöns Larsson Anders Larsson Cruus ~ Kristina Fleming Nils Larsson Cruus   ~ Ingjerd Månsdotter Barbro Nilsdotter Cruus   ~ Göran Ulfsson Erik Nilsson   ~ Brita Ulfsdotter Margareta Nilsdotter   ~ Olof Jonsson Lilliesparre
  til Harvila nu Harviala, i Vånå, Tavastland,  til Lepas & Harvila Ritmester Upplandsfanen 1569 Fænrik Upplandsfanan 1573-1581 * Rasbo 1546 til Lindsbro & Lospånga til Edeby, Helgarö, Fogdön, Södermanland Begravet Helgarö kirke til Frösåker, Kärrbo, Västmanland 1571 Somme  til Håberg  Snakenborg  til Uddboö & Hässleby  Snakenborg Begravet Tuna kirke, Uppsala Lilliesparre af Fylleskog
  Edeby, Helgarö, Södermanland, ~ Niemenpää, Vånå 1576 Med i Estland -1573 Artillerichef i Narva 1582   Væbner & Värnsta & Lundby, Husby-Rekarne, Södermanland   * Rasbo 1550 † 1625     Kammerjomfru hos dronningen 1583 til Fyllingarum Høvedsmand ved flåden 1566-1571 Kaldt Brita på Öen   ~ 1581
   Sätuna, Björklinge, Årby, Rasbokil, Uppsala,   Faldt i slaget ved Lode * Rasbo 1544   Tjeneste ved Upplands-fanan 1569       Dronning Catharina Jagellonica Assessor Kaptajn på skibet Sankt Christoffer 1566-1567  
  Kungsberga, Färentuna, Stockholm   * Rasbo 1542 † 23/1 1573   Fænrik 1570–1572, løjtnant 1575       † 1611 ~ Warzawa 20/4 1589 Admiral for den lille flåde 1569  
  & Aggarön, Kärrbo, Västmanland       Slotsloven på Reval 1576       Begravet Värmdö kirke, Stockholm   Høvedsmand krigsfolket i Norrland mod Norge 1569  
  Ritmester Upplandsfanen efter broderen Jesper Larsson 1573         Ritmester en fane finske ryttare 1577      
Kaptajn skibet Tautheij 1570
 
  Slotsloven på Reval 1576       Statholder Kalmar 1582    
Cruus
  † før 1583  
  Forlenet med Malla hof, Wesenberg, Estland   * Rasbo 1548 † 26/6 1591          
  Befalingsmand Viborg slot & by 1583   Begravet Helgarö kirke, Södermanland          
  Herredshøvding Eurepää Finland 1593            
  Sigismunds statholder på Viborg 1594          
  Forlenet med Mäskälä & Janakkala sogne, Finland 1600   Cruus af Edeby          
  Lagmand Nordfinland 1602          
  Rigsråd 1602          
  Statholder Tavastehus 1603            
  * Rasbo 1540 † 1606          
  Begravet Vånå kirke, Finland          
               
                                             
             
?
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jesper Mattson Cruus ~ Brita Pontusdotter Axel Matsson Cruus ~ Anna Skoo Brita Mattsdotter Cruus Christer Hansson Anna Cruus  ~ Christoffer Ribbing Jesper Nilsson Cruus   ~ Christina Bengtsdotter Carin Nilsdotter   ~ Måns Axelsson Anna Eriksdotter Cruus   ~ Mårten Bähr  
  til Harviala, Jockis & Lemsjöholm, Finland de la Gardie til Årby, Numlaks & Rilaks i Finland Hestesko af Målågård af Harvila til Brinkkala   af Öggestorp til Frösåker, Kärrbo, Västmanland,  Hand til Frösåker  Roos af Hjelmsäter Drog med prinsesse Anna til Polen til Hässleby & Uddboö  
  Herredshøvding Övre Satakunda 1600 ~ Åbo 25/9 1614 Ritmester en fane finske ryttare 1605 ~ 1620 * Finland 1582 † før 9/9 1618 Ritmester finske adelsfane   Aggarö samt Attorp, Säm, Älvsborg,   * Frösåker, Kärrabo 30/9 1592 ~ 30/3 1617 † Preußen før 1628 ~ Preußen efter 20/5 1609  
  Ritmester en fane finske ryttare 1601   Forlenet med Uskela bol, Halikko 1612   Begravet Åbo domkirke ~ efter 1610     Fyllingarum, Ringarum, Östergötland   † Husaby 27/11 1665 Begravet  Husaby kirke   Adlet Warzawa af kong Sigismund  
  Statholder Pernau 1604   Introduceret 1625 som Cruus af Harfvila   & Tyby (nu Gäddeby), Glanshammar, Örebro   Begravet  Husaby kirke, Skaraborg  
  Lagmand Nordfinland 1606   Rigsråd       Carl IX:s hovjunker 1609  
  Oberst finske krigsfolk 1608   Faldt i 30-årskrigen        
Forlenet med Ultuna kongsladegård -1612
 
  Rigsråd 1609   * Lemsjöholm, Finland 1584 † ca. 1630   † 1651   ~ Agneta Jönsdotter    
  Feltmarskal Livland & Finland 1615       Begravet  Kärrbo kirke (Snakenborg)  
 
Deltog i polske krig
          ~ Frösåker 8/7 1627  
  Slog Christian IV ved Kölleryd 21/2 1612            
  Rigsskatmester 1615          
  Guvernør Riga 1621            
  Døde af sår efter duel med præst            
  * 1576 † Lemsjöholm, Finland 1/11 1622            
             
               
             
           
                           
               
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Axel Axelsson Cruus   Anna Axelsdotter Cruus ~ Jürgen Schildt   Catharina Cruus   ~ Lydert Henriksson Anna Cruus   ~ Nils Gyllenstierna  
    Student i Uppsala 1637   * Rasbo 1615 Oberst   † XX/4 1652 Oberst † Kurumsnäs 26/6 1642 Friherre af Lundholm  
    * 1617 † før 1652   † før 1/9 1672 ~ Karkus Likan, Letland 23/2 1641   Begravet Tjärstads kirke, Östergötland ~ Frösåker 23/10 1636 Begravet Fågelviksgraven ~ Frösåker 23/10 1636  
    Adlet  & adopteret Reuter af Skälboö Fågelviksgraven i Tryserum kirke Begravet Fågelviksgraven  
   
   
   
 
     
 
 
     ~ Peder Stråle    ~ Carl von Scheiding  
      Stråle af Sjöared   Landshøvding  
  Oberstløjtnant  
 
 
 
 
         
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa