Horn af Åminne
Slægten
               
 
                           
                             
            Introduceret på Riddarhuset 1772 som grevelig slægt nr. 92          
                         
      Fredrik Horn   ~ Anna Margareta Plomgren            
      Greve af Åminne 1772 ~ Stockholm 13/4 1758            
      Tilknyttet livgarden 1740 Adlet Plommenfelt            
      Fransk kaptajn 1745                
      Fænrik ved svenske livgarde 1746                
      Vicekorporal ved livdrabanterne 1748              
      Fransk oberst 1748                    
      Svensk oberst 1760  ~ Ragnhild Ulrika von Flygarell                
      Oberst Östgöta kavalleriregiment 1763 ~ Sköldstad 12/8 1783                
      Generalmajor 1770, Generalløjtnant 1772                    
      Greve 12/9 1770 hornafaminne
 
                 
      Stod bag Gustav III's kup 1772                    
      Chef Smålands kavalleriregiment 1774                    
      General af kavalleriet 1778                    
    Bad om det grevelige tilnavn Gustafsvän                    
      Endte som kongemodstander                    
      * Husby gård, Södermanland 29/3 1725 ~                    
      † Stockholm 1/1 1796                    
                             
                             
                         
   
 
         
         
 
   
     
Claes Fredrik Horn  ~
Maria Vilhelmina Linnerhjelm
 
      Greve af Åminne ~ Stockholm 23/11  1786  
      til Hufvudsta, Solna, Stockholm      
      Tilknyttet Östgöta infanteriregiment 1769       
      Kornet livregimentet til hest  1775       
      Kammerjunker 1783                    
      Major ved fortifikationen 1781-afsked 1789                
      Deltog i mordet på Gustav III                
      Dødsdømt og mistede gods og adel                
      Benådedes med landsforvisning                
      Slog sig ned i Danmark som hr. Claësson                
      * 18/5 1763 † København 23/5 1823                
                             
                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
   
 
 
 
                 
                           
      Clas Fredrik Horn   ~ Ebba Gustafva Charlotta               
      Greve af Åminne Friherreinde Uggla              
      til Hufvudsta ~ 8/11 1818              
      Tilknyttet Östgöta kavalleriregiment                  
      Adjutant 1808                  
      Løjtnant livregimentetsbrigadens husarer 1812                  
      Deltog i felttoget i Norge 1814                  
      Afsked som ritmester 1822                  
      I Rigsdagens liberale opposition                  
       Landshøvding Stockholm 1842-1849                  
      * Huvudsta 12/3 1791 † 8/4 1865                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
   
 
     
 
               
       
 
     
 
 
 
       
      Christer Horn ~  Helene-Frederique-Auguste de Haber Matilda Horn ~ Johan Ludvig Oswald Toll Fredrik Horn   
      Greve af Åminne Baronesse Grevinde af Åminne Generalmajor Greve af Åminne  
      Kadet på briggen »Vänta Litet» 1834 ~ Paris 20/7 1869 * Falkenå 29/5 1824  ~ Hamilton-House, Hälsingborg 27/10 1870  Tilknyttet Svea livgarde 1837  
      Søofficerseksamen på Karlberg 1843 Omkom i brandulykke † Stockholm 26/1 1906     Sergent livbevaringsregimentet 1838   
      Søløjtnant i flåden 1844 * Frankfurt am Main 13/8 1833 † Paris 5/5 1897         Officerseksamen 1841  
      Orlogskaptajn 1858 d.a. baron Jacques de Haber          Løjtnant 1841  
      * Falkenå 19/8 1820 † Paris 27/4 1899 & Marie Hertz         Kaptajn & regimentskvartermester 1854    
                      Major i regimentet 1862    
                      Oberstløjtnant & 1. major livgarden 1867  
                      * Falkenå 10/9 1821 † Stockholm 28/1 1868  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                             
                             
                             
   
 
                       
         
 
                 
      Ebba-Marie-Maltide Horn ~ Armand de Linsingen                
      Grevinde af Åminne Baron                
      * Boulogne, Frankrig 1/9 1870 † 14/2 1960 ~ Paris 5/6 1893                
          * 25/5 1860 † før 1946                
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa
t