Horn af Björneborg
Slægten
                       
 
 
 
 
  Horn af Björneborg er grevelig slægt nr. 9 på Stockholms riddarhus.   
 
  Gustaf Horn  ~ Kristina Oxenstierna   
  til Björneborg ~ 1628  
  Kongsgård i Finland  
  Greve til Björneborg  
  Friherre til Marienburg i Livland  
  Rigsråd 1625  
   Feltmarskal 1628      
  Generalguvernør Livland 1652        
  Rigsmarsk 1653     ~ Sigrid Bielke      
  Øverstkommanderende i slaget vid Breitenfeld 1631 ~ Stockholm 9/7 1643  
  Erobrede Skåne 1644 (Horns krig)  
  * Örbyhus slot 22/10 1592 † Benhamra 10/5 1657      
  Begravet Hornske gravkor, Sankt Jakobs, Stockholm      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
       
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
     
  Axel Horn Evert Horn Agneta Horn   ~ Lars Jespersson  Hedvig Lovisa Horn  ~ Ture Sparre Eva Horn   ~ Nils Bielke
      af Björneborg  af Björneborg  Comtesse af Björneborg  Cruus Comtesse af Björneborg Baron Comtesse af Björneborg Greve
    Moderen døde af pest * 1652 † 1654 Berømt for sin dagbog til Sätuna, Harvila, til Wik, Uppsala ~ Stockholm 21/12 1682 * Riga 14/9 1653 † 1740 ~ Stockholm 28/9 1669
    Døde selv af vanrøgt fra tjenestepiger   * Riga 18/8 1629 † 18/3 1672 Karkhus & Ruin * Stockholm 14/9 1655 † 1715-1716   Begravet Lena kirke  
    * 1630 † 1631   Friherre af Gudhem  
      ~ Stockholm XX/6 1648  
     
 
 
    Linjens sidste mand  
          ~ Berend Otto von Liewen  
      Baron af Eksjö  
         ~ 1689