Kuylenstierna
                                                                                               
 
 
 
  Introduceret på Sveriges Riddarhus 29/11 1697 som adelig slægt nr. 1304  
 
 
 
    Johan (Jan) Jacobsson Kuyl  ~
NN
 
  Kom til Göteborg fra Holland 1641  
  Værk- & slusemester,  Fortifikationen    
  * Holland † 1661        
      Carl Gustaf Teodor (Gösta)    ~ Anna Elisabet Kuylenstierna  
      Friherre Bennet ~ Kvibille kirke 25/9 1865  
 
 
  Ritmester rideskolen Strömsholm    
      * Toppeladugård 21/7 1838   , född 1845-07-30 Susegården, död 1905-06-10 Vik, dotter av kammarherren Carl Johan Gammal Kuylenstierna, och Charlotta Fredrika Eufrosyne Ehrenborg.    
      † Trälleborg 11/7 1888  
     
     
     
             
      Natalia Juliana Charlotta Haij  ~ Carl Erik Christian Kuylenstierna  
      * Oberstresidensen Kastellgården 24/6 1814 Kammerherre  
      † Vänersborg 5/3 1887 ~ Onsjö 22/8 1854  
        , född 1817, död 1893.    
         
      Anders Henrik Björnberg  ~ Johanna Carolina Kuylenstierna  
      Fanejunker Älvsborg regiment ~ 16/1 1823  
      Bataljonsadjutant   , född 1795-11-28, död 1837-11-16, dotter av kaptenen Gudmund Emanuel Kuylenstierna, och Annika Carlsdotter      
      * Strömstad 24/4 1796    
  Wilhelm Johansson Kuyl  ~ Maria de Letter † Östrabo, Älvsborg  16/10 1863    
  * Holland † 1670      
             
      Henrietta Charlotta Brummer    ~ Erik Vilhelm Kuylenstierna  
 
 
  * Brantåsa 1767 † Söderköping 1827 Kaptajn  
        ~ Landsjö, Östergötland 4/10 1801  
        , född 1771, död 1831.  
         
       
       
      Helena Sofia Johanna Cederstråhle  ~ Erik Magnus Kuylenstierna  
      * Ekedal 9/8 1799 Kammerherre & understatholder  
      † Jönköping 13/9 1864 ~ Stockholm 2/11 1816  
         , född 1789, död 1869..  
       
       
      Gustaf Ulrik Croneborg   ~ Karin Ida Agnes Madeleine Kuylenstierna  
       Kadet ved Karlberg 1912 ~ Hagakyrkan Göteborg 7/3 1925  
      Underløjtnant Göta artilleriregiment  1915   nr 1304, född 1903-11-04 i Tranås, Säby förs. (T62), äg del i Hossebo i Södermanland, dotter av förste marinläkaren Adolf Fredrik Kuylenstierna, och Anna Selma Christina Gestrin.    
      Major Bodens artilleriregiment 1934    
      Oberstløjtnant Luftværnsartilleriet 1940    
 
 
 
 
  * Stockholm 4/9 1894  
  Johan Wilhelmsson Kuyl  ~  Maria Mannerfelt  
  Oberstløjtnant Admiralitetet  
  Orlogskaptajn  
  Adledes Kuylenstierna 30/11 1693  
  * 1662 † 1746    
     
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                   
             
 
 
 
 
 
     
 
     
  Johan Kuylenstierna  ~  Märta Elisabet Ahlefelt   Magnus Kuylenstierna  ~ NN Wilhelm Kuylenstierna  ~ NN  
  Fænrik ~ Påarp 17/3 1742   Viceherredshøvding   Major  
  * 1698 † 1775          
                 
                 
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                           
                           
   
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
    Carl Jesper Kuylenstierna  ~  Gustava Carolina Riddersvärd   Gudmund Emanuel Kuylenstierna  ~ NN Johan Ulrik Kuylenstierna  ~ NN   Wilhelm Adolf Kuylenstierna  ~ NN Carl Wilhelm Kuylenstierna  ~ NN Claes Ulric Kuylenstierna  ~ Maria Christina Lagercrantz  
    til Sperlingsholm, Halland * 2/5 1759 † Jansberg 30/5 1825     Kaptajn   Løjtnant   Viceherredshøvding   Oberst   til Landsjö fideikommis, Östergötland ~ 1763  
    Kaptajn d.a. Nils Alexander Riddersvärd   † 1802   † 1800.           Major  
    * Mossebo 2/12 1744                      
  † Jansberg, Jönköping 26/12 1827                          
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                           
     
 
                                     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
  Carl Johan Alexander Kuylenstierna  ~ Elisabet Maria Gammal Johan Carl Kuylenstierna  ~ NN   Johan Anders Kuylenstierna  ~ Charlotta Beata Sophia Adolf Kuylenstierna  ~ Charlotta Catharina Bagge Carl Kuylenstierna  ~ Charlotta Gustafva Kuylenstierna   Gustaf Adolf Kuylenstierna  ~ NN Gustaf Magnus Kuylenstierna  ~ NN Otto Fredrik Kuylenstierna  ~ NN Wilhelm Kuylenstierna  ~ NN Charlotta Gustafva Kuylenstierna  ~ Carl Kuylenstierna
  til Sperlingsholm, Fröslida & Arlösa, Halland  Ehrencrona Major   Major  von Mentzer Fænrik † 1887 Oberstløjtnant     Kaptajn   Kaptajn   Kaptajn   til Landsjö fideikommis, Östergötland   † 1875 Oberstløjtnant
  Kaptajn ~ Susegården 27/9 1811 Direktør Göta kanal   † 1876   † 1882   † 1829   † 1845           Kaptajn  
  * Nåttsjö 31/3 1777   Friherre 26/9 1832                              
  † Håkentorp, Jönköping 25/9 1851   * 1769 † 29/4 1852                                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                           
                                             
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
  Sparre af Rossvik
 
 
 
     
  Carl Johan Gammal Kuylenstierna  ~ Ulrika Lovisa Ehrenborg Wilhelmina Sophia Kuylenstierna  ~ Nils Fredrik Kuylenstierna   Carl Jesper Kuylenstierna  ~ Rosa Matilda Carolina Adolf Thiodolf Kuylenstierna  ~ Anna Katarina Amalia Staël Johan Carl Kuylenstierna  ~ Henrietta Christina Hamilton   Nils Fredrik Kuylenstierna  ~ Wilhelmina Sophia Kuylenstierna Carl Fredrik Kuylenstierna  ~ NN Carl Georg Kuylenstierna  ~ Brita Magdalena Backman Johan Wilhelm Kuylenstierna  ~ Augusta Ottilia Medberg Carl Ulrik Kuylenstierna  ~ Sofia Lovisa Sparre Philip Gustaf Wilhelm Kuylenstierna  ~ NN
  til Sperlingsholm, Fröslida & Arlösa   † 1895 Oberstløjtnant   til Toppeladugård, Skåne Tham Stationsinspektør Staël von Holstein Oberstløjtnant Grevinde   Oberstløjtnant   Kaptajn   Kaptajn † 1889 Søkaptajn † 1906 til Landsjö fideikommis ~ Arnö 20/4 1823 Kaptajn  
  Kammerherre   Kammarherre   † 1913   † 1880   † 1907   † 1841   † 1870   † 1881  
* 1791 † 1856
  † 1872  
  * Stora Kinnared 31/1 1816   † 1907                          
  † Sperlingsholm, Halland 16/3 1891                                
                                 
 
 
                      Havde efterkommere   Havde efterkommere          
  ~ Augusta Sofia Elisabet Tham                              
                                 
                            Generalmajor      
                           
* 1791 † 1856
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                           
                         
 
                     
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  Sparre af Rossvik
 
 
 
   
  Carl Sebastian Kuylenstierna  ~ Margareta Charlotta Ryman Maria Beata Ulrika Kuylenstierna  ~ Fredrik August Sebastian Tham Fredrika Emilia Juliana  Kuylenstierna  ~ Fredrik August Sebastian Tham Johan Gustaf Carl Kuylenstierna  ~ Märta Ingegerd Gunhild Gustaf Wilhelm Georg Kuylenstierna  ~  Iris Margareta Looström Carl Gustaf Kuylenstierna  ~ Mary Fredrika Bäck Nils Erik Wilhelm Kuylenstierna  ~ Märta Sofia Sparre Carl Gustaf Fredrik Kuylenstierna  ~ Lovisa Fredrika Wilhelmina Johan Frans Gustaf Kuylenstierna  ~ Agnes Bäckgren Lovisa Fredrika Wilhelmina ~ Carl Gustaf Fredrik Kuylenstierna   Otto Adolf Edvard Kuylenstierna  ~ Ebba Augusta Hermanda Carl Gustaf Kuylenstierna  ~ Cornelia Margareta Feliciana Isern
  til Sperlingsholm, Fröslida & Arlösa ~ 4/1 1899   til Susegården (Julie) til Susegården til Toppeladugård, Skåne Reuterskiöld (Gösta)  ~ 8/11 1904 Godsejer  ~ 1879 til Stora Kålltorp, Vestergötland Grevinde af Söfdeborg Oberstløjtnant Kuylenstierna Landmand † 1891 Kuylenstierna Oberstløjtnant   til Landsjö fideikommis Sparre af Rossvik Handelsmand Isern y Serrat
  * 20/6 1869 (Greta)   * Susegården 2/10 1856   Ritmester Livregimentets dragoner  ~ 4/1 1907 Jægermester i Karlsby revir * 5/6 1882 † 1909 * 7/5 1857 Kaptajn ~ Stockholm 14/2 1887 † 1908   † 1880   † 1906   Oberst ~ Arnö 6/6 1858  † 1869 † 1909
    * 1/6 1876   † Susegården 10/12 1931   * 28/8 1880   Disponent Ramnäs brug         * 1849 † 1915           * 1827 † 1893  
            * 29/3 1876                        
                                   
                                    Havde efterkommere  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                   
                                         
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sparre af Rossvik
 
 
 
     
  Carl-Jan Kuylenstierna   Madeleine Margareta Kuylenstierna ~ Frederik Vilhelm Herman Treschow Carl Gustaf Arvid Kuylenstierna   Johan Lennart Kuylenstierna   Stig Kuylenstierna   Johan Carl Wathier Kuylenstierna  ~ Anna Esther Månson Nils Karl Gustaf Wilhelm   Gustaf Wilhelm Johan Kuylenstierna  ~ Ebba Christina von Geijer Anders Karl Gustav Kuylenstierna  ~ Maria Anna Linnéa   Alexis Edvard Ulrik Kuylenstierna  ~ Eva Erika Margareta Sparre  ~ Ellen Sofia Hermanda Kuylenstierna  ~ Edvard Theodor Liljencrants
  til Sperlingsholm, Fröslida & Arlösa   * Sperlingsholm 26/3 1917 Godsinspektør i Sperlingsholm 16/12 1912   * 19/3 1911   * 8/11 1911   Stationsskriver ~ 1909 Kuylenstierna   Kaptajn Jönköpings regiment (Stina) Dr. Phil. Schmiterlöw   til Landsjö   ~ Stockholm 29/10 1904 * 30/5 1859 † 28/4 1923 Friherre Liljencrantz
  * 6/10 1899   ~ Sperlingsholm Gods 12/6 1943   * 14/2 1880 † 1917 til Stora Kålltorp   (Gösta) ~ Jönköping 22/1 1910 † 1915   Kaptajn Södermanlands regiment   Oberst
          * 18/2 1888   * 8/11 1883       Forfatter   ~ 28/2 1893
                      * 1862  
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
                 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
     
  Carl-Gustaf Wathier Kuylenstierna     Jan-Carl Kuylenstierna   Sten Gustavsson Kuylenstierna   Inga Agnes Maria Kuylenstierna Torgny Gustafsson Tamm  
  * 19/9 1909     * 3/4 1915   * 10/7 1898   * 1901 Underløjtnant Svea artilleriregiment  
  ~ 5/6 1920