Löwenhielm
                       
 
 
 
 
  Introducet på Riddarhuset 1726 som adelig slægt nr. 1791  
 
 
 
 
 
 
  Gudmund Nordberg ~ Maria Cederhielm  
  Assessor i Göta Hofret Friherreinde    
  Hofretsråd    
  Blev adlet Löwenhielm 1725  
  * 1656 † 1739  
 
 
  Begravet Kila kirke   Sveno Anundi Faxelius  ~ Catharina Norenia  
      Magister i Wittenberg 1620 ~ 1628  
      Rektor Karlstad 1626   * Nors præstegård 1604-02-02 i 1, död 1647-05-20 i Kila prästgård och begraven s. å. 9/9 i Kila kyrka 1, dotter av kyrkoherden i Nor, prosten Erlandus Gudmundi och hans 2:a hustru Anna Kax, samt faster till hovrättsrådet Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm.    
      Sognepræst Kila pastorat, Karlstad 1630    
      Kontraktprovst Näs 1648    
      * 1589 † 12/3 1664    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                           
     
 
             
 
 
 
 
     
 
   
 
 
   
 
 
  Johan Gudmund Löwenhielm ~ Catharina Christina Uggla Carl Gustaf Löwenhielm ~ Anna Elisabet Kolthoff Gudmund Erik Löwenhielm  ~ NN Crispin Löwenhielm  ~ NN
  * 1698 † 1778   Greve Löwenhielm 22/6 1762  ~ 13/8 1730 Retsråd Svea Hofret   Ritmester  
  Friherre 12/12 1747 d.a. Olof Hermansson Kolthoff * 1706 † 1759   * Björnö, Gillberga 1705 † 1766  
  Præsident i Svea hofret Brugspatron Forsnäs brug  
  Kanselipræsident, Rigsråd & Catharina Ekebom  
    * Ström, Kila 5/1 1701 † Stockholm 7/3 1768          
 
     
 
  Nyere grene 4-5   Nyere grene 1-3  
        ~ Anna Christina Rudenschöld      
         ~ 14/8 1740  
         
     
   
 
 
   
   
        ~ Juliana Constantia Simson  
       ~ Nydala 27/12 1754  
      d.a. Erik Simzon  
      Ritmester  
      & Anna Maria Linroth  
     
        Grevelige gren