Ridderstad
               
 
 
     
  Introducet på Riddarhuset 1720 som adelig slægt nr. 1642  
  Immatrikuleret på Finlands Riddarhus 1818 som  nr. 107 blandt adelsmænd  
 
  Conrad Meijer  ~ Altéa Fredrika Meijer  
  † 1759-60 ~  
     
   
       
     
     
     
     
     
         
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Conrad Meijer  ~ Altéa Fredrika Meijer      
  † 1759-60 ~  
 
 
  Adlad 1719-08-06  
 
 
     
 
 
  Af slægten nævnes i kronoligosk orden:  
 
  Axel Gustaf Arbin  ~ Märta Henningsdotter Ridderstad  
  Kaptajn 1. Livgrenaderrregiment ~  Linköping domkirke 1/10 1904  
  Major Generalstaben   , född 1883-06-18 i Linköping. Dotter av kaptenen Carl Ludvig Henning Ridderstad och Berta Clara Wall.        
  Militärattaché Warzawa 1923  
  Militärattaché Bukarest 1923  
  Oberstløjtnant Södermanlands regiment 1924  
  Oberst & chef for Älvsborgs regiment 1927  
  *  Linköping 7/9 1877 † efter 1936  
   
 
  Christina Victoria Rosa Fredrika (Stina)  ~ Carl Rudolf Eskil Henningsson Ridderstad  
  Bildt Kaptajn  
  * Stockholm 12/5 1885 ~ Stockholm 12/10 1909  
      född 1881    
       
   
       
  Bror Einar Danckwardt   ~ Hallny Karin Signhild' Ridderstad    
  Bankuddannet Finsk adelsslægt nr. 107      
  Direktør på cementstensfabrik i Skönberga 1923 ~ Stockholm 14/11 1917    
  Diskontoafdelingsleder Östergötlands bank, Norrköping 1927 * Raumo, Finland 4/11 1886    
  * Sommen, Säby, Jönköping 3/11 1885 d.a. Hjalmar Fredrik Isidor Ridderstad    
      Politierådmand i Raumo    
        och friherrinnan Wilhelmina Ottiliana Stackelberg (finska frih. ätten nr 10).      
       
   
   
   
 
   
       
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
     
   
   
 
 
       
 
   
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa