von Snoilsky
               
 
 
 
  Introduceret på Riddarhuset 1652 som adelig slægt nr. 528  
  Introduceredet på Riddarhuset 1820 som grevelig slægt nr. 133  
  Slægten er fra Krain (Slovenien)        
 
       
 
 
 
 
     
  Georg Snoilski  ~ NN  Conrad Vilhelm Ankarcrona  ~  Sara Margareta von Snoilsky  
  Råd i Svensk Pommern   Major ~ Karlskrona 8/6 1762  
  Adledes von Snoisky 15/3 1651   Adlet og adopteret i Sverige 1751    född 1737-10-03 i Karlskrona, död 1768-05-06 på Mölleröds kungsgård i Finja socken, Kristianstads län och begraven 1768-05-13 tillika med en dödfödd son, dotter av riksrådet Johan von Snoilsky, friherre och greve Snoilsky, och hans 1:a fru, Maria Catharina Spalding.    
  Introduceredes 1652 med nr. 528   * 1733 † 1809  
   † efter 1652      
           
         
      Christina Maria Beierfödd    ~  Georg Fredrik von Snoilsky  
      * 22/7 1655 † 21/4 1682 Hofkansler  
      ~ 14/10 1677  
 
       född 1647, död 1705.  
       
           
        Maria Eufrosyne Beier     ~  Gustaf von Snoilsky  
        * 1657 † 1686 Kammerherre  
        ~ Stockholm 26/12 1676  
        i hans 1:a gifte, född 1646, död 1695.    
           
               
      Catharina Margareta Brenner  ~ Adolf von Snoilsky  
      *  1665 † 3/10 1735 Oberst  
 
 
      ~ Stockholm 21/7 1720  
  Johan Ernst von Snoilsky   ~ Christina Regina Beijer    B, född 1664, död 1728.  
  Hofjunker ~ 1685  
  * 1652 † 1706 Begravet Röks kirke, Östergötland Vendla Margareta von Campenhausen  ~ Gustaf von Snoilsky  
  Begravet Röks kirke, Östergötland   * 17/8 1684 † Pernau 8/8 1733 Major  
         född 1678, död 1727.  
         
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                   
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Johan Snoilsky  ~ NN NN Snoilsky  ~ NN Christina Charlotta Snoilsky  ~ Erik Gustaf Boije
  Rigsråd   † 1778   * 1700 † Ödeshög 29/4 1770 Boije af Gennäs
  Friherre 15/5 1770          
  Greve 15/10 1771          
  * 1708 † 1787          
   
 
 
 
           
                 
        Vilhelmina Sofia Coyet ~        Gustaf Adolf von Snoilsky  
          Friherreinde Oberst  
        * 1709 ~Skummeslöv kirke, Halland 11/9 1753  
        † Skottorp, Skummeslöv, Halland 20/11 1776   född 1706, död 1784.  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
           
 
 
 
 
       
  NN Snoilsky   ~ NN Christina Margaretha Snoilsky  ~ NN von Gisler  
  Greve   * 1747 † 1829    
       
       
       
       
           
      Beata Sofia   ~  Fredrik Snoilsky  
      Friherreinde Cederström Greve  
      * 14/4 1804 Kammerherre  
      † Göteborg 3/5 1892 ~ Stockholm 7/7 1829  
      Begravet Norra kirkegård, Stockholm    född 1792, död 1842.  
       
       
       
       
       
       
       
                     
 
 
 
 
     
 
       
     
 
 
 
 
 
 
  Nils Snoilsky   ~ Sigrid Fredrika Juliana Banér Gustaf Snoilsky   ~ NN Fredric Snoilsky  ~ NN
  Greve Friherreinde til Gamla Karleby Greve   Greve  
  Introduceredes 1820   Introduceredes 1820   Introduceredes 1820  
  Justitsråd   Flådekaptajn   Kammerherre  
  *  7/7 1792 † 1/2 1860     * 1786 † 1844   * 1792 † 1842  
             
             
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
             
 
 
     
 
       
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  Carl Johan Gustaf Snoilsky  ~  Hedvig Charlotta Amalia Piper Gustaf Fredrik Snoilsky   ~ NN  Sofia Albertina Snoilsky   ~ Gustaf Lagerbjelke
  Greve Grevinde Greve   Grevinde Greve
  Overbibliotekar Kungliga Biblioteket   Underløjtnant Skaraborgs regiment 1852   * 1822 † 1847 Landshøvding
  Digter   Ordonansofficer hos Kongen 1861   ~ 1843
  Diplomat   Kammerherre 1864  
  * Stockholm 8/9 1841 † Stockholm 19/5 1903
  Landshøvding Göteborg & Bohus 1885  
 
Begravet Solna kirkegård
  Rigsdagsmand Göteborg & Bohus 1892–1894  
     ~ Ebba Ruuth * Stockholm 6/5 1833 † Göteborg 25/9 1897  
   
Grevinde
 
       
           
      Fredrik Dalman    ~ Charlotta Johanna Dorotea von Snoilsky      
      til Flädingstorp, Vissefjärda, Kalmar ~ Karlskrona 29/12 1772      
   
 
  Kancellist ved admiralitetskollegiet   , född 1754-07-23 i nämnda stad, död 1792-11-11 på Flädingstorp, dotter av riksrådet och konteramiralen Johan von Snoilsky, friherre och greve Snoilsky, och hans 2:a fru friherrinnan Charlotta Catharina von Psilander.    
  Slægtens sidste mand   Herredshøvding 1762    
      Kammerherre 1769    
      * Karlskrona 22/12 1733 † Flädingstorp 19/12 1806    
       
       
           
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
  Hedvig Snoilsky  ~ Axel Gyllenstierna Elisabeth Florentina Snoilsky  ~ Richard Karl Benno Erdmann  
  Grevinde Friherre af Lundholm Grevinde Erdmann von Heynitz  
  * 1868 Kammerherre * 8/2 1883 ~ 1906  
  ~ 20/6 1888   Preussisk kammerherre  
  * 1873