Uggla Värmländske gren
Slægten
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hildebrand Claesson Uggla  ~ Maria Ekeblad   Adolf Christian Brummer    ~ Brita Margareta Uggla  
  til Hammarsten, Grums, Värmland ~ 1/5 1647   Forpagter ~ 1788  
  & Knistad, Suntetorp, Skaraborg købt af kronen 1646     * 21/9 1744   , född 1758-09-21, död 1848-05-24, dotter av brukspatronen Fredrik Johan Uggla, och Helena Skogh.    
  & Rottneros, Sunne 1653 i arv fra svigermoder     † Harsätter, Frykerud, Värmland 22/1 1820    
  Major 1645  
  Deltog i Torstenssonskrigen  
  Kommendant Königstein 1646   Carl Gustaf Brummer   ~ Helena Margareta Sofia Uggla  
  Tabte proces om arveret mod halvsøskende   Forpagtede Harsätter, Frykerud ~ Harsätter 1840  
  * ca. 1608 † 1677   Købte Karsbol, Frykerud, Värmland    född 1808-04-14, död 1841-11-02 på Harsätter, dotter av lantbrukaren Johan Gustaf Uggla, och Catharina Lovisa Stuart.    
        * Västra Kärre, Segerstad, Värmland 25/9 1789    
       † Sandvik 24/1 1859    
       
       
       
       
       
       
     
     
     
                                           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Carl Hildebrandsson Uggla  ~  Christina Björnberg Brita Uggla  ~  Johan Plagman-Ehrnrooth Lennart Hildebrandsson  ~ Catharina Margareta Märta Uggla  ~ Laurids Claus Skinkel Erik Hildebrandsson  ~ Christina Rosenbielke Gustaf Hildebrandsson Uggla  ~  Elisabet Björnberg  
  til Hammarsten, Grums, Värmland ~ 18/3 1684 † 1692 ~ 1681 til Hildringsberg, Värmland  Rosenbielke   til Hammarsten, Grums, Värmland   til Rottneros, Sunne ~ 2/5 1676  
  Kaptajn Begravet Grums kirke, Värmland   Major   Page hos dronning Kristina  
  * Hammarsten 1655 † Hammarsten 1744     † 13/9 1726     Kaptajn  
  Begravet Grums kirke, Värmland                 † Tyskland 20/4 1703  
               
     
 
     
     
 
    ~ Juliana Maria Lilliecrona      
      Claes Herman Danckwardt-Lillieström    ~ Catharina Maria Uggla     ~ før 1713   Fjerde linje  
  Første linje   Fænrik Värmlands jægerbataljon 1795 Stiftsjomfru          
        Oberstløjtnant 1814, oberst 1824 ~ Karlstad 17/9 1826          
      * Örebro 26/3 1778 † Lundstorp, Södertälje 8/7 1854     född 1793-06-12 på Bråte i Segerstads socken, Värmlands län, död 1859-06-21 på Lundstorp, dotter av brukspatronen Carl Vilhelm Uggla, och Gustava Charlotta Ekman.          
             
      Agneta Elisabet Didron   ~ Carl Fredrik Uggla          
      * 1729 † Karlstad 18/12 1778 Major          
        ~ Ed 4/6 1752   Tredje linje      
         , född 1725, död 1794.          
                 
             
                                               
                                 
 
 
     
 
   
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Hildebrand Uggla  ~ Märta Elisabet Rosenholm Carl Uggla  ~  Brita Margareta Cremer Fredric Uggla ~ NN Claes Uggla  ~ NN Carl Reinhold Uggla  ~ Elsa Dorotea von Wachenfeldt Hedvig Eleonora Uggla  ~ Paul Fredrik von Wachenfeldt Gustaf Hildebrand Uggla  ~ Ebba Lovisa Märta Christina Uggla  
  til Hammarsten ~ 1723 Kaptajn   * 16/12 1688   til Hildringsberg, Värmland   til Hammarsten & Mickelsön, Värmland   * Nolbro, Bro før 21/10 1694 ~ 1725 Løjtnant Grevinde Oxenstierna * Hammarsten 1693  
  Generaladjutant † 13/5 1786 † 1766   † Södra Dingelvik 16/5 1734   Kaptajn   Kaptajn   † Tittersta, Frykerud, Värmland 26/6 1758   * 1687 † 1741  ~  24/7 1727  
  * 4/2 1685 † 11/5 1742           Opførte Hammarsten ca. 1640        
              * 1691 † Hammarsten 1744            
   
             
 
 
                  ~ Katarina Charlotta  
      Anden linje              Lagerhielm  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                           
                         
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
   
  Carl Fredrik Uggla  ~ Margareta Carlotta Ehrensvärd Fredrik Johan Uggla  ~ NN Elsa Catharina Uggla  ~  Lorenz Johan Jägerhorn Leonard Fredrik Uggla  ~ NN  Carl Fredrik Uggla  ~ NN    Katarina Beata Uggla  ~ Kristoffer Ferdinand Löwenborg  
  til Hammarsten ~ 28/11 1775 til Edsbergs bruk, Värmland   † 1795 af Spurila til Hildringsberg, Värmland   til Hammarsten & Mickelsön   * 1732 † Stockholm 27/10 1800 Kammerpage  
  Kammerherre       ~ Segersta 29/3 1747 Styckjunker   Major   Kaptajn  
  Forfatter, historiker       † 1790   † Segmon, Värmland 1794  
  *  8/11 1725 † 25/5 1803          
             
             
          Havde efterkommere      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
     
 
 
 
 
     
 
     
 
     
  Carl Uggla  ~ Margareta Carlotta Fleming Jan Gustaf Uggla  ~ NN    Carl Fredrik Uggla  ~ Juliana Ribbing  
  til Hammarsten Baronesse af Liebelitz Landmand   Major Baronesse  
  Hofmarskal 1826 ~ 25/8 1818 † 1814   * 1766 † 1830 ~ Västergården 24/8 1792  
  * Stora Malm 5/9 1779      
   † Stora Malm 13/9 1830      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
     
 
     
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
   Jacob Fredrik Teodor Uggla  ~ NN Claes Augustin Uggla  ~ Josefina Cecilia Valborg Fleming    Carl Fredrik Uggla  ~ Elisabeth Brockmand Sophia Christina Uggla  ~ Johan Wilhelm Stiernstedt  
  til Hammarsten   til Hammarsten Baronesse   Major † 1836 † 1870 Friherre  
  Kammerherre   Kammerherre ~ Stockholm 6/7 1857   † 1863   Kaptajn  
  † 1864   * Stockholm 17/3 1823      
      † Stockholm 28/3 1907      
             
  Havde efterkommere bl.a. i USA          
             
             
             
     
     
     
     
     
     
       
     
     
                                                                           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
  Sofia Emilia Uggla ~ Daniel Adolf Detlof Heijkenskjöld Elisabeth Sophie Uggla ~  Christer Gustaf Oxehufvud Maria Aurora Uggla  ~ Haldan Adolf Herman Pontus Reinhold Uggla  ~  Theresia Clementina Helin Gustaf Fredrik Oscar Uggla  ~  Augusta Eleonora von Post   Paul Didrik Axel Uggla  ~ Hilda Johanna Margaretha Skröder
  * Vittskövle 22/9 1850   Hofretsnotarius   Overintendent † 1878 Lindencrona Oberst † 1861 Oberst Svea Livgarde ~ 1875   Kaptajn † 1914
  ~ 1875   ~ 1871 † 1880   General     † 1879  
          Kongens førsteadjudant      
      * 22/1 1846      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                         
     
 
 
 
                         
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Albert Axel Uggla  ~ Emma Benedicks Julia Regina Thurinna Uggla  ~ Carl Johan Lewenhaupt Maria Uggla   ~ Wilhelm Carl Stiernstedt Margaretha Charlotta Augusta   ~ Ernst Fredrik Alexander Carl Johan Pontus Uggla  ~  Adéle Elisabeth von Hofsten Carl Gustafsson Uggla  ~ Sigrid Emma Sofia Augusta Gustaf Gustafsson Uggla  ~ Mercia Alexandra Hamilton Bertil Gustafsson Uggla  ~ Karin Augusta Sofia Eva Thurinna Uggla  ~ Carl Per Pontus Reuterswärd Hilda Elisabeth Uggla  ~ Oskar Edvard Leuhusen Ida Johanna Maria Uggla  ~ Knut Oscar Fredrik Björkenstam
  Major ~ 1875 † 1910 Greve  (Ammy) Friherre  Uggla  von Post Major   Major Livregimentets grenaderer  af Pettersens Kaptajn Svea artilleriregiment Grevinde Løjtnant Svea livgarde Hammarskjöld * 18/2 1879 Oberst * 27/6 1871 Friherre * 1869 Major Livregimentets grenaderer
  † 1909 † 1879   Major * Frykfors, Fagerås 1857 Oberst † 1893 til Frängsäter † 1900   Oberstløjtnant ~ 3/10 1903 * 6/7 1880 ~ 1907, skilt 1921 * 19/8 1890 ~ 12/8 1918   Chef Skaraborgs regiment   Ritmester   ~ 15/10 1910
      ~ 1879       * 8/12 1875           ~ 1905   ~  5/11 1896  
                     
                     
  ~  Hilda Carolina Benedicks                    
    ~ 1881                  
    * 7/7 1859                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
 
 
     
 
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  Erik Albertsson Uggla  ~ Sophie Klingspor Carl Fredrik Albertsson Uggla  ~ Maria Charlotta Sofia   Johan Conrad Uggla  ~ Maud Ebba Wachtmeister Claes Gustaf Peder Carlsson   Margaretha Christina Gustafsdotter   Bengt Gustaf Bertilsson   Gerda Ingrid Augusta Bertilsdotter  
  Ritmester Livregimentets dragoner Friherreinde Civilingenør Höganäs Nordenfeldt   Løjtnant Livregimentets grenaderer Greve af Johannishus Uggla   Uggla    Uggla    Uggla  
  * 24/3 1885 ~ 24/9 1901 * 1886  (Mea)   * 24/3 1885 ~ 19/4 1913 * 12/12 1904   * 29/9 1908   * 1920   * 1919  
      ~ 1916      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                               
                     
 
 
     
 
   
 
     
 
   
 
     
  Jerker Eriksson   Sven Eriksson   Nils Eriksson   Birgit Uggla   Maud Conradsdotter  
  Uggla   Uggla   Uggla   * 25/10 1902   Uggla  
  * 1/9 1905   * 20/6 1908   * 27/8 1913   * 12/1 1914