Wrede af Elimä
                                                       
 
 
 
 
  Slægten blev introduceret på Sveriges Riddarhus 1654 som friherrelig slægt nr. 44.  
 
   
   
 
 
 
   
   
   Kasper Wrede  ~ Sofia Taube    
  Kaptajnløjtnant Baronesse    
  Introduceret 10/3-4/4 1625    
  Friherre af Elimä 18/8 1653    
  * før 1606 † 1667    
 
 
   
       
       
     
     
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
   
       
  Fabian Wrede  ~ Bridget (Brita) Cruus    
  Greve af Elimä 10/12 1687 Baronesse af Gudhem  
  til Tjolöholm, Halland 1692 ~ 19/5 1672  
  Landmarskal  
  Præsident i Kammar- & Kommerskollegium  
     
Sveriges rigeste mand
 
    * Peipola 20/3 1641  
     † Stockholm 1712  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                             
   
 
     
 
         
 
     
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    Lars Fabiansson Wrede    ~ NN Carl Casper Wrede  ~ NN Agneta Fabiansdotter Wrede  ~ Axel Johan Lillie Sofia Wrede ~ Erik Sparre    
    Greve af Elimä   Greve af Elimä   Grevinde af Elimä  ~ Stockholm 27/6 1693 Grevinde Greve af Sundby    
    * Peipola 1678   * Peipola 1673   * Peipola 12/11 1674   * Viborg 12/2 1676 † 14/2 1708  ~ Stockholm 3/3 1707  
     † 1712    † 1701    † 1730  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
 
     
   
 
 
 
 
    Fabian Casimir ~ NN Barbro Helena Wrede  ~ Carl Creutz  
    Greve af Elimä   Grevinde af Elimä Greve  
    General      Major  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                             
   
 
       
     
 
 
 
   
 
 
    Fabian Wrede    ~ NN         Carl Henrik Wrede    ~ NN
    Greve af Elimä   Greve af Elimä  
    Rigets herre   Generaladjutant  
        † 1858  
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
         
  Casper Wrede    ~ Hedvig Carolina Améen Oskar Casimir Wrede   ~ Hedvig Sophia Aurora von Baumgarten Eva Agatha Stanislas Wrede  ~ Claes Edvard Barnekow       Ernst Wilhelm Wrede    ~ Charlotta Elisabeth Ihre
  Friherre af Elimä   Friherre af Elimä * Ryningsnäs 10/12 1831 Friherreinde Wrede af Elimä Friherre   Greve af Elimä † 1893
  Godsejer   Løjtnant   † 1897 Ritmester   Løjtnant  
      * Växjö 22/9 1826   † 1897  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
     
     
 
             
  Fabian Gustaf Wrede    ~ Thomasine Constance Gyllenkrok Louise Fredrika Charlotta Wrede  ~ Anders Göran Bror Birger   Otto Wrede    ~ Hedvig Carolina Katarina Grenander Gustaf Ernst Wrede    ~ Laura Brita Fornell   Ernst Johan Lars Henrik Wrede    ~  Ingrid Ilay
  Friherre af Elimä Friherreinde Frihereinde af Elimä  Påhlman   Friherre af Elimä ~ 1884 Friherre af Elimä ~ 1891   Greve af Elimä ~ 1895
  Revisor   *  24/4 1857 Løtnant   Viceherredshøvding * 1858 til Djupadal & Herrstorp, Blekinge * 18/8 1870   Hofretsråd Göta hofret * 1869
        ~  1880   † 1891   Civilingeniør   * 14/5 1861  
              † 1912  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                         
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
     
  Fabian Casper Fredrik Wrede    ~ Gerda Axelina Buren Axel Carl Wrede    ~ Ebba Amalia Mörner Eva Agatha Wrede    ~ Adolf Hans Fredrik Barnekov Elsa Thomasine Wrede   ~ Fredrik Edmund von Otter. Agathe Wrede    ~ Carl-Fredrik Lagerfelt Karl Casper Gösta Louis Wrede    ~ Eva Stanislas Ingeborg Anna Sofia Clara Helena Elisabeth ~ Axel Werner Carl Eriksson  
  Greve af Elimä 1901  ~ 7/6 1899 Friherre af Elimä  ~  30/8 1908 Friherreinde Friherree Friherreinde Friherree Friherreinde Friherre Friherre af Elimä  von Platen Friherreinde Wrede af Elimä Friherre Leijonhufvud  
  Ritmester Livgarden til hest   til Kastberga, Skåne   Rigsherre Ritmester Skånske dragonregiment * 1881 Oberstløjtnant Kystartilleriet * 1885 ~ 16/10 1913 Underløjtnant Livgarden til hest ~ 19/5 1920 * 1896 Legationsråd  
  Jernbanedirektør Stockholm-Saltsjön   * 4/7 1878   ~ 7/9 1904   Kammerherre * 19/8 1893 † 1946   Kontorchef udenrigsdepardementet  
  * 1874           ~ 16/1 1919  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
     
 
         
   
 
   
 
 
 
   
 
   
  Fabian Jakob Casimir Wrede    ~ NN Carl Fabian Axelsson Wrede   ~ NN     Casper Gösta Louis Wrede    ~ NN  
  Greve af Elimä   Friherre af Elimä   Friherre af Elimä  
  * 2/8 1901   * 30/1 1914   * 1921