Wrede af Elimä
                                                       
 
 
 
   
  Slægten blev introduceret på Sveriges Riddarhus 1654 som friherrelig slægt nr. 44.    
 
  Immatrikuleret på Finlands Riddarhus 1818 som  nr. 2 blandt friherrer  
   
 
 
 
   
   
   Kasper Wrede  ~ Sofia Taube    
  Kaptajnløjtnant Baronesse    
    Introduceret 10/3-4/4 1625    
  Friherre af Elimä 18/8 1653    
  * før 1606 † 1667    
 
 
   
       
     
 
   
             
      Sven Bunge    ~ Elsa Beata Wrede  
      Greve Bunge Friherreinde af Elimä                    
      til Beateberg, Rö, Stockholm ~ XX/4 1761   Brita Creutz    ~ Gustaf Johan Wrede Ulrika Eleonora Clerck    ~ Casper Wrede af Elimä Helena Gustaviana Duwall    ~ Fabian Wrede af Elimä  
      Hofjunker 1749   , född 1734-04-18, död 1819-01-19 på Vik under Beateberg och begraven s. å. 11/1 i Rö kyrka, dotter av riksrådet friherre Fabian Wrede af Elimä nr 44, och friherrinnan Catharina Charlotta Sparre nr 11.   Friherreinde Friherre af Elimä Friherreinde Major Friherreinde Friherre  
      Kommissionssekretær i Paris 1750     Arvede Degerby med 41 fæstegårde Oberst * Kalmar 10/2 1689 ~ Stockholm 29/5 1715   Oberstløjtnant  
      Kongelig sekretær 1756     * Åbo 7/4 1651 †  Övergran, Uppsala 4/21710 ~ Stockholm 26/10 1675 † Stockholm 3/3 1757   , född 1688, död 1725.   i hans 1:a gifte, död 1709.  
      Kancelliråd 1762         Begravet Klingsporske grav    
      Hofkansler 1769     Vallentuna kirke    
      Rigsråd 1773-1789    
      Greve 1/9 1782    
      * Stockholm 5/11 1731 † Stockholm 1/2 1801           Tyra Augusta Cremer   ~ Otto Reinhold Verner Wrede af Elimä  
          Johan Creutz ~ Agneta Sofia Wrede af Elimä * Nyslott 3/11 1870-11-03 Friherre  
          Greve Friherreinde Adledes 18/11 1662 Forretningsmand  
 
 
 
 
  Eva Charlotta Benzelstierna   ~ Fabian Ernst Wrede   til Ladås (Laås), Eriksberg, Älvsborg ~ 1722 * 1625 † 1668 ~ Kuopio 3/1 1896  
      * 19/1 1788 † Maglö 29/12 1875 Friherre af Elimä   Løjtnant Nylands kavalleri 1710   , född 1697-07-10 i Salems socken, Stockholms län, död 1753-01-00, dotter av överstelöjtnanten, friherre Fabian Wrede af Elimä, och hans 1:a fru friherrinnan Helena Gustaviana Duwall.  född 1866.  
  Fabian Wrede  ~ Bridget (Brita) Cruus   Generalmajor   Oberstløjtnant livregimentet til hest -1733    
  Greve af Elimä 10/12 1687 Baronesse af Gudhem   ~ 2/9 1812   * 8/6 1692 † 1748        
  til Tjolöholm, Halland 1692 ~ 19/5 1672     , född 1782, död 1833.   Jakob Duwall   ~ Ebba Gustaviana Wrede af Elimä  
  Landmarskal           Friherre Friherreinde  
  Præsident i Kammar- & Kommerskollegium   Ellen Jenny Creutz  ~ Henrik Knut Wrede af Elimä Kornet karelske kavalleriregiment 1678   dotter av överstelöjtnanten Fabian Wrede af Elimä, och hans 1:a fru, friherrinnan Helena Gustaviana Duwall.    
     
Sveriges rigeste mand
  Carolina Charlotta von Born   ~ Carl Henrik Wrede   Grevinde Friherre Major 1701  
    * Peipola 20/3 1641   * 3/9 1783 † Rönnäs 22/5 1813 Friherre af Elimä   * Malmgård 12/12 1856 Agronom Ved Åbo & Björneborg kavalleriregiment    
     † Stockholm 1712     Herredshøvding    † Toivola, Anjala 14/2 1923  ~ Malmgård 28/8 1894 Oberstløjtnant1706-1713    
          ~ 3/4 1807   , född 1854. JDjöd 1929-08-12 i Toivela. * 30/7 1840 † Peipola gård, Elimä, Finland 10/11 1731      
          1:a gifte, född 1778, död 1837.  
       
       
         
       
       
       
 
       
           
                             
   
 
     
 
         
     
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    Lars Fabiansson Wrede    ~ NN Carl Casper Wrede  ~ NN Agneta Fabiansdotter Wrede  ~ Axel Johan Lillie Sofia Wrede ~ Erik Sparre    
    Greve af Elimä   Greve af Elimä   Grevinde af Elimä  ~ Stockholm 27/6 1693 Grevinde Greve af Sundby    
    * Peipola 1678   * Peipola 1673   * Peipola 12/11 1674   * Viborg 12/2 1676 † 14/2 1708  ~ Stockholm 3/3 1707  
     † 1712    † 1701    † 1730  
         
         
           
       
 
 
        Agata Bremer    
        ~ Tuorla, Piikkis 30/10 1791  
        *  Åbo 23/5 1774 † Stockholm 6/12 1810    
        ~ 2o 15/9 1798 friherre Fabian Wrede af Elimä  
        d.a. købmand i Åbo & brugsejer Jakob Bremer  
        & Ulrika Fredrika Salonius  
        , greve Wrede, men ej introducerad, i hans 2:a gifte, född 1760, död 1824),  
       
 
       
             
       
   
 
     
   
 
 
 
 
    Fabian Casimir ~ NN Barbro Helena Wrede  ~ Carl Creutz  
    Greve af Elimä   Grevinde af Elimä Greve  
    General      Major    
       
       
       
       
         
       
       
         
       
       
       
       
               
 
       
           
                                                             
   
 
       
 
    Fabian Wrede    ~ NN           Carl Henrik Wrede    ~ NN
    Greve af Elimä   Greve af Elimä  
    Rigets herre     Generaladjutant  
        † 1858  
           
         
         
         
         
         
         
         
           
         
         
           
             
         
                       
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
         
  Casper Wrede    ~ Hedvig Carolina Améen Oskar Casimir Wrede   ~ Hedvig Sophia Aurora von Baumgarten Eva Agatha Stanislas Wrede  ~ Claes Edvard Barnekow       Ernst Wilhelm Wrede    ~ Charlotta Elisabeth Ihre
  Friherre af Elimä   Friherre af Elimä * Ryningsnäs 10/12 1831 Friherreinde Wrede af Elimä Friherre   Greve af Elimä † 1893
  Godsejer   Løjtnant   † 1897 Ritmester   Løjtnant  
      * Växjö 22/9 1826   † 1897  
         
         
         
         
         
           
         
         
         
         
         
         
           
         
         
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
     
     
 
             
  Fabian Gustaf Wrede    ~ Thomasine Constance Gyllenkrok Louise Fredrika Charlotta Wrede  ~ Anders Göran Bror Birger   Otto Wrede    ~ Hedvig Carolina Katarina Grenander Gustaf Ernst Wrede    ~ Laura Brita Fornell   Ernst Johan Lars Henrik Wrede    ~  Ingrid Ilay
  Friherre af Elimä Friherreinde Frihereinde af Elimä  Påhlman   Friherre af Elimä ~ 1884 Friherre af Elimä ~ 1891   Greve af Elimä ~ 1895
  Revisor   *  24/4 1857 Løtnant   Viceherredshøvding * 1858 til Djupadal & Herrstorp, Blekinge * 18/8 1870   Hofretsråd Göta hofret * 1869
        ~  1880   † 1891   Civilingeniør   * 14/5 1861  
              † 1912  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
             
             
             
                                         
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
     
  Fabian Casper Fredrik Wrede    ~ Gerda Axelina Buren Axel Carl Wrede    ~ Ebba Amalia Mörner Eva Agatha Wrede    ~ Adolf Hans Fredrik Barnekov Elsa Thomasine Wrede   ~ Fredrik Edmund von Otter. Agathe Wrede    ~ Carl-Fredrik Lagerfelt Karl Casper Gösta Louis Wrede    ~ Eva Stanislas Ingeborg Anna Sofia Clara Helena Elisabeth ~ Axel Werner Carl Eriksson  
  Greve af Elimä 1901  ~ 7/6 1899 Friherre af Elimä  ~  30/8 1908 Friherreinde Friherree Friherreinde Friherree Friherreinde Friherre Friherre af Elimä  von Platen Friherreinde Wrede af Elimä Friherre Leijonhufvud  
  Ritmester Livgarden til hest   til Kastberga, Skåne   Rigsherre Ritmester Skånske dragonregiment * 1881 Oberstløjtnant Kystartilleriet * 1885 ~ 16/10 1913 Underløjtnant Livgarden til hest ~ 19/5 1920 * 1896 Legationsråd  
  Jernbanedirektør Stockholm-Saltsjön   * 4/7 1878   ~ 7/9 1904   Kammerherre * 19/8 1893 † 1946   Kontorchef udenrigsdepardementet  
  * 1874           ~ 16/1 1919  
             
             
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
     
 
         
   
 
   
 
 
 
   
 
   
  Fabian Jakob Casimir Wrede    ~ NN Carl Fabian Axelsson Wrede   ~ NN     Casper Gösta Louis Wrede    ~ NN  
  Greve af Elimä   Friherre af Elimä   Friherre af Elimä  
  * 2/8 1901   * 30/1 1914   * 1921