t
Zahrtmann
           
                           
                           
                           
        Slægten Sperling er tysk/mecklenburgsk, men optræder i både Danmark (med herugdømmerne) og Sverige.        
                       
        Den blev naturaliseret i Sverige 1632.        
                           
                         
        Blandt slægtens medlemmer nævnes i flæng og i kronologisk orden:        
                           
                           
        Christian Conrad Sophus   ~ Wanda Sophia Elisabeth Candia Zahrtmann            
        Greve Danneskiold-Samsøe  til Annerup            
        til Nordfeldt  ~ København 22/1 1863             
        Storkorsridder, Hofjægermester, Cand.polit. * 12/8 1842 † Nordfeldt 27/4 1916             
        Teaterdirektør Det Kongelige Teater                
        Hofchef for Kronprins Frederik                 
        * København 29/8 1836                
        † København 2/11 1908    Parents            
                           
                           
                           
                           
        Ludvig Henrik Carl Herman Holstein ~ Bodild Joachimime Zahrtmann            
        Lensgreve Holstein-Holsteinborg ~ 21/3 1850            
        til Holsteinborg * 5/2 1830 † 3/4 1876            
        Kammerherre, Hofjægermester                
        Storkorsridder                
        Konseilpræsident 1870-74                
        Ridder af Elefanten                
        * 18/7 1815 † 28/4 1892