Gyncekeslægten (Mule)
                                                                 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
  Gyncelin NN  ~ NN      
  Herre til Falkendal* nævnt 1309  
  Slægten stammede fra Rügen  
  Borger i Roskilde 1308  
Falkendal* er et lille gods i Skt. Peders Sogn øst for Roskilde.
 
  Var måske ridder    
  † efter 1309    
     
       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
      *  Måske bispelensmand på Falkendal        
           
       
       
       
                                                   
             
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gyncekin Gyncelinsen  ~ NN   Claus Gyncekesen  ~ Catharine NN       Henning Gyncelinsen  ~ NN    
  Gynceke den ældre    (Gyncelinsen) Var enke 1335   Henning Porszmand    
  Gyncikæ de Falkendale   Testamenterer 6 boder til   Havde gods i Slagelse i pant af Heine Krull 1336  
  Væbner til Falkendal*   Skt. Clara Kloster i Holbæk    † efter 1336  
  Nævnes ofte mellem 1329-61   Havde patronatsret Glostrup Kirke      
  Oldermand i Skt. Knuds Gilde 1335     Overlod Glostrup til provst magister Henrik 1334      
 
Nævnt som borgmester 1349
    Borger i Roskilde 1335          
  Er det stadig 1356      † før 11/11 1335            
  Gav 1329 Vindebo Have til Skt. Agnete    Begravet Gråbrødre Klosterkirke, Roskilde          
  Gav 1350 gods i Fløng til Skt. Clara              
  Medstifter af Skt. Vilhelms Alter              
 
Førte ørnelår 1356
             
  † efter 25/11 1361              
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                       
                       
   
 
   
 
     
 
 
 
 
 
       
           Gyncelin Gyncekinsen  ~ NN     Gynceke Klausen  ~ Catharine Gudmundsdatter   Gotskalk Henningsen Degn  ~ NN  
      af Falkendal   Gynceke den Yngre  † i Roskilde   Købte gods i Forsinge, Ars, 1348    
      Kendt 1365-80   Havde 1334 gods i Torslundemagle ~ 2. gang med Karl Nielsen af Hørby   Fik 1362 Højby, Ods, af Karl og Ludvig Rani    
      Borger i Roskilde 1362   Testamentrede Torslunde til domkirken   Landsdommer 1374    
      Solgte gods i Ågerup 1380    † Roskilde efter 1334    † efter 16/10 1389    
      Solgte gods i Udlejre til Bo Porse 1388            
   
 
Solgte gård i Skt. Ols Sogn til Johan Steeg 1394
             
      Arvede det igen efter Johan Bendixen Steeg af Karise            
      Pantsatte Algade 8 1369 for 3 år            
  til Jens Pedersen Læge            
  † 1400              
               
               
    Gyncelin Gyncekesens            
     segl fra 1365-80            
                 
                 
               
                 
                                                       
                                     
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jacob Gynschesen   Hennekin Gyncelinsen ~ Christine Nielsdatter Claus Gyncelinsen ~ Christine NN NN Gyncelinsdatter ~ Johan Bendixen Steeg Margrete Gyncekesdatter  ~ Esbern Nielsen NN Gyncekesdatter  ~ Jacob Gudmundsen Henneke Gotskalksen  ~ NN Taleke Gotskalksdatter  ~ Peder Laxmand NN Gotskalksdatter  ~ Erik NN
  Pantsætter Algade 8  1369 for 3 år   Mule af Falkendal Enken får lov til at blive siddende på Jonstrup † før 1413 Nævnt som enke 1413    af Karise   Bille   Borger i Roskilde  † efter 1377     "Den ældre"  † efter 1377  
  til Jens Pedersen Læge   Køber 1399 Jonstrup i Osted † før 20/7 1462     † efter 1413   i Solbjerg   Kendt 1334                
  Solgte arvegods i Gamleby, Karise 1400   af ridder Jens Eskildsen Falk til Vallø         Kong Valdemars justitiarius    † efter 1365                
  Solgte alt sit sjællandske gods 1403   Pantsættter for 12 år Jonstrup* 1405                      
  Køber var Peder Jensen Lodehat  
til domprovst
Kristen Hemmingsen                      
  † efter 1403   Solgte gods i Gamleby, Karise til Ove Steeg                      
  Solgte gods i Mussebølle & Axelhoved, Faxe til Bille Esbernsen                  
 
  † 25/10 1437                  
                   
                   
      * Gives til dronning Margrethe 1397 af biskop Peder Jensen Lodehat.                
                   
                   
           
               
               
             
             
             
             
 
 
     
 
 
 
     
  Bent Clausen Bille ~ Christine Joensdatter   Hinzikinus Portmand Væbner  ~ NN    
  Foged i Roskilde 1390 Bille     Kendt 1418      
  Borger i Roskilde 1397    † efter 1420      
  Borgmester i Roskilde 1400        
  † efter 1400      
         
     
     
     
     
     
     
         
     
       
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Niels Portmand ~ Ide Mathiasdatter Hans Portmand ~ Elne Jensdatter  
  af Tjørnelunde (Thyørnlund), Finderup (Høng) Falster i Kvislemark Basse  
        Nævnt 1460   Nævnt 1451    
  Boede i Slagelse 1470     Gav gods til Antvorskov Kloster  
  Mageskiftede Slagelsesgård 1470      † før 1465  
   † efter 16/11 1476      
             
             
   
 
       
  Slægtens sidste mand        
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
             
 
 
  Qvitzow
 
 
 
 
 
  Karen Nielsdatter  ~ Didrik Jensen Cecilie Sidsel Hansdatter   ~ Marquard Tinhuus  
  (Portmand [Mule]) Quitzow Mule af Falkendal (Portmand)  til Tvedsgård  
   † efter 1489 Høvedsmand   Forstander Vor Frue Kloster, Roskilde  
    ~ før 1471  
   
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa