Grever af Slesvig
Kongefamilien
                                             
 
 
 
 
 
   
  Christian IV   ~ Kirsten Munk            
  Konge af Danmark-Norge 1588-1648 til Boller mm  
  Hertug af Slesvig-Holsten Grevinde af Slesvig-Holsten  
             ~ København 1615 (morganistisk)  
    * Nørlund 6/7 1598 † Boller 19/4 1658  
    Begravet Odense Domkirke  
           
           
           
 
 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                                   
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
     
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
             Anna Chatrine ~ Franz Rantzau Sophia Elisabeth  ~ Christian von Pentz Leonora Christine  ~ Corfitz Ulfeldt Valdemar Christian Dorothea Elisabeth Elisabeth Augusta  ~ Hans Lindenow Christiane  ~ Hannibal Sehested Hedvig  ~ Ebbe Ulfeldt
            Grevinde af Slesvig-Holsten Rigsråd Grevinde af Slesvig-Holsten Rigsgreve Grevinde af Slesvig-Holsten til Ulfeldtsholm Greve af Slesvig-Holsten Grevinde af Slesvig-Holsten Grevinde af Slesvig-Holsten til Gavnø og Ivernæs Grevinde af Slesvig-Holsten Lensmand på Tranekær 1639 Grevinde af Slesvig-Holsten          Generalløjtnant
  * Frederiksborg 10/8 1618 Trolovet med kongedatteren * Skanderborg 20/9 1619 Kommandør & guvernør i Glückstadt Indsat i Blåtårn, København (1663-85) Rigshofmester Faldt som svensk officer ved Lublin "Den vragede frøken" * * Kronborg 28/12 1623 Rigsråd * Haderslevhus 15/7 1626 †1670 Rigsråd 1640 Flygter hjem 1665 Lensmand Kristianstad
  † Frederiksborg 20/8 1633        Druknede i voldgraven på Rosenborg † Boller 24/4 1657 Amtmand i Steinburg & Rendsburg Skrev her "Jammers Minde" Lensmand Bohus og Møn * Frederiksborg 26/6 1622 Nonne † 9/8 1677
Lensmand Kalundborg
  Lensmand på Bohus 1640 * Haderslevhus 15/7 1626 Ansvarlig general i Skåne 1643
  Begravet Roskilde Domkirke efter drukgilde hos kongen Begravet Odense Domkirke  ~ 10/10 1634 * Frederiksborg 8/7 1621 Gik i svensk tjeneste † 26/2 1656 * Kronborg 1/9 1629   ~ København  27/10 1639   Lensmand på Akerhus 1642 † Kristianstad 5/10 1678 Sidste lensmand på Øsel 1644
 
 
  † Mariebo Kloster 16/3 1698 Tysk rigsgreve 1641   † Köln 18/3 1687   1642 statholder i Norge  
Lensmand Bornholm 1645
      Begravet Mariebo Kloster Svensk greve 1658 til Saltø   1657-58 i svensk Tjeneste hos Karl Gustav   Fyres og bliver svensk
       ~ 19/10 1636   Rigsskatmester under den tidlige enevælde   Svensk generalløjtnant
 
  Fransk greve 1663   Introduceres på Riddarhuset
    * Kongen påstod, at han ikke var hendes far   Dansk våbenpatent 1662   Bliver rigsråd (svensk) 1684
    * Arensborg 1609 † Paris 13/9 1666   ~ København 6/11 1642
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa