Sydvestre våbenhus
Foto
Oluf Mortensens Våbenhus

                                                                        

Det sydvestre våbenhus (som bruges den dag i dag) havde oprindeligt to hvælvede stokværk/etager. Det øverste hvælv er ødelagt og hele huset skamferet.