Christian IV's kapel

Christian IV's kapel

Christian IV på Trefoldigheden

                                                                                    

Maleren Wilhelm Marstrand malte billederne i Christian. IV´s Kapel i 1862. Billedet her viser hans skitse til det billede på vestvæggen, der forestiller Christian IV i hans unge dage, hvor han fælder dom over C. C. Rosenkrantz. Billedet herunder er en af de mange skitser, Marstrand lavede til billedet. På østvæggen hænger et billede fra kongens ældre år.

Adelsmanden C. C. Rosenkrantz ville inddrive gæld hos en enke efter en afdød adelsmand. Hun nægtede at kende noget til gældsbeviset og sagen kom for herredagen, hvor kongen deltog. Kongen undersøgte vandmærket i papiret, og han kunne se, at dette var fremstillet på en papirmølle, som først blev oprettet på et tidspunkt, da gældsbeviserne for længst sku1le være udstedt. Der var altså tale om et falskneri, og Rosenkrantz, ikke enken,  blev dømt.