Duebrødre Hospital
Seglet
Hospitalet efter reformationen

 

Roskilde år 1400 (Minibyen)

                                                                 

Duebrødre klosters alder er ikke kendt. Det nævnes første gang i et dokument fra 1429, hvor en Peder Herlufsen underskriver sig som forstander. Billedet, der stammer fra modellen Roskilde Miniby, antager, at klostret var oprettet allerede omkring 1400, og at det så ud, som vist.

Om hospitalets ældste tid vides ellers næsten intet. Hen mod slutningen af middelalderen var det ude for en mindre fin behandling, idet Christian I i 1478 slog en studehandel af med gejstligheden i Roskilde om det. Biskoppen og Domkapitlet gik med til, at Duebrødres indtægt fremtidig skulde anvendes til underhold for en kannik, som kongen fik ret til at udnævne. Kannikken, der blev forstander for hospitalet, måtte forpligte sig til at yde 4 fattige, der "skulle bære den helligånds tegn, en due" frit husly og føde, samt give 2 skoledisciple middagsmad og lade holde daglige messer for kongens og hans families sjælefred. Til gengæld for sin villighed skulde kapitlet have en årlig afgift af Duebrødre. Denne transaktion medførte, at de fattige brødres antal blev nedskåret til et helt uanstændigt minimum. Den slags studehandler var der mange af i den sidste tid før reformationen.

Billedet her viser mulige bygninger ved Duebrødre.