Duebrødre Hospital
Duebrødre
Kælderruinen

                                   

Da Duebrødrevej i 1918 blev anlagt, stødte man på rester af bygningerne, bl. a. en kælder med velbevaret trappe. Desuden fandt man kampestensfundamentet til hospitalskirken (stadig bevaret i det lille anlæg ved Duebrødrevej). Der blev også på grunden fundet et stort antal middelalderlige mønter fra 1200- og 1300-tallet. Fundet ses på billedet her.