Duebrødre Hospital
Seglet
Hospitalets historie

                                             

De tre Stiftelser: Duebrødre Hospital, Helligåndshuset og Skt. Jørgensgården er ikke klostre, men minder alligevel om klostre ved deres sociale og humanitære indsats, som de yder på verdsligt grundlag. Duebrødre og Helligåndshuset tog sig begge af syge, gamle og fattige. Duebrødre har oprindelig været et helligåndshus, så Roskilde har haft to af slagsen, hvoraf Duebrødre har været det ældste. Skt. Jørgensgården var hospital udelukkende for spedalske.

Hvornår Duebrødre Hospital er stiftet, vides ikke bestemt, men det kan sikkert føres tilbage til første halvdel af 1200-tallet. Til Forklaring af hospitalets mærkelige navn (det kendes kun fra Roskilde) er der blevet dannet et sagn: Da Kong Valdemar såret var undsluppen fra blodgildet, skjulte han sig først et sted uden for Roskilde. Her hørte han en due, der klagede sig ynkeligt. Senere huskede han denne hændelse og byggede på stedet et hus for fromme gerninger, et hospital, der skulde kaldes Duebrødrenes. Så gammelt er hospitalet ikke. Og da det netop oprindeligt er et helligåndshus, er det nærliggende (som dets segl også viser) at pege på duen, som helligåndens symbol. Duebrødre betyder så helligåndsbrødre. helligåndshuse førte ofte duen som symbol.