Vor Frue Kloster
Vor Frue Kloster

Kirkens bebyggelseshistorie

Grave

                                                                                        

                                                            

Ved en udgravning, som Nationalmuseet foretog 1933-34, blev kirkens meget indviklede bygningshistorie udredet og rester af klosterbygningerne udgravet. Det er ikke den anselige klosterkirke, der er overleveret til nutiden, men knapt det halve af den. I 1599 brændte hele kvarteret øst for kirken, og ved den lejlighed er det rimeligvis gået ud over Frue Kirke. Som kirken står i dag, fortæller den selv både udvendig og indvendig, at den kun er en rest af tidligere storhed.

I nordre sideskibs østvæg sidder indmuret en trapezformet gravsten fra ca. 1300 over vekselereren Ditmar og hans søn, præsten Ditmar, en af de mænd, som har læst messen og bestyret sakramenterne for søstrene og været deres skriftefader.