Sortebrødrene
Sortebødre Kloster
Bevaret Sortebrødrekloster

                                                                

I Viborg er Sortebrødrenes Klosterkirke bevaret og er en af byens to sognekirker. 

Det oprindelige kloster var et firefløjet anlæg, opført i munkesten, med en klostergård i midten. Nordfløjen udgjordes af kirken. Ved Reformationen i 1529 bevaredes Sortebrødre og Gråbrødre klosterkirker som sognekirker i henholdsvis søndre og nørre sogne. Asmild Kirke blev også gjort til sognekirke, med fælles præst i Nørre Sogn. Sortebrødre Kirke havde oprindelig intet tårn. Dette kom til ca. 1694-1701 hvor daværende sognepræst, Christen Erichsøn, indsamlede penge og delvis selv bekostede opførelse af tårnet.

Sådan kan kirkefløjen - uden tårn - have set ud, da der var kloster på stedet.