Skt. Clara
Skt. Clara Kloster
                                                         

Den hellige Clara (1194-1253). Maleri at Simone Martini fra begyndelsen at 1300-tallet. Clara af Assisi eller Clara Schiffi, som hun egentlig hed, blev grebet at den 12 år ældre Frans’ forkyndelse og stiftede i 1212 med hans medvirken en nonneorden, klarisserinderne, en kvindelig variant af franciskanerordenen. Clara blev kanoniseret allerede to år efter sin død, og hendes klarisserinder bredte sig til mange lande, også i Norden. I Danmark fik ordenen to klostre, et i Roskilde og et i Odense.