Gråbrødrene
Gråbrødre Klosterbygninger

                                                           

I Viborg er en del af det gamle kloster bevaret. Viborg Gråbrødre Klosters bygninger, som de se i dag, er rester fra et stort bygningskompleks indeholdende 2 klostergårde, kirke samt diverse mindre udlænger. Østfløjen med Kongens Kammer og "kælderkirken" er fra 1500-tallet. Det, der i dag er kirken i Gråbrødre Viborg er altså ikke den oprindelige klosterkirke. Som ellers sammen med Sortebrødre kirke blev byens to sognekirker efter reformationen.