Det adelige Jomfrukloster
Sortebrødregård

                                           

Jomfruklostrets kirkesal, som fra 1717 blev betjent af præsten i Himmelev.