Møllehusene
Kroerne

Ehlers kort

Ehlers kort fra 1796

                                                            

Der er næppe tvivl om, at de såkaldte »Møllehuskroer« - der var i lang tid to af slagsen ved siden af hinanden - foruden værtshushold også har haft liggende gæster i lighed med Hedekroen /Roskildehvile. Ingen af de skiftende ejere har dog kunne betegnes som privilegerede gæstgivere. Af den senere funktion, spritproduktion på stedet, kan man dog slutte, at der nok har været brændevinsbrænderi. Kortudsnittet her er fra Ehlers kort over Roskilde fra 1791, hvor det tydeligt ses, at der er to kroer på stedet.