Domskolen
Domskolen

Bevaret latinskole i Næstved. Huset i Roskilde var større.