Domskolen
Domskolen
Skolebogen Lucidarius

                                                        

Den mest udbredte skolebog hed Donatus, en latinsk grammatik, som mange peblinge har svedt over i århundreder. Den er faktisk oprindeligt skrevet i 300-tallet. Dengang blev skolebøger altså meget gamle. Da København fik sit første bogtrykkeri, var en nyudgivelse af Donat det første, der blev trykt. 

En af de første bøger, der siden blev trykt i Roskilde var en anden meget brugt skolebog, Lucidarius.

Cato var den mest brugte læsebog. Det var en samling moralske læresætninger og vers, som blev tilskrevet romeren Cato den ældre. 

Facatus hed en anden læsebog, som var skrevet af en parisisk lærer af samme navn. Cato var jo romer og hedning, så Facatus havde skrevet en bog med mere opbyggelige og kristelige dyder. Facatus er direkte en etisk ledetråd for unge mennesker, der skal lede dem ind på den rette vej, den gyldne middelvej, at ære sin lærer og sin skole, at studere med flid og eftertænksomhed samt at vogte sig fra tre ting: Den urene verden, kødets hoffærdighed og Djævelen. Det var præster, man uddannede.

I bogen Laborintus, som var skrevet i 1200-tallet af en rektor i Bremen, får satiren ordet. Her sammenlignes lærerens liv med trælleliv. Han er altid fattig, hans overordnede snyder ham, og forældrene snyder også, så han ikke får de skolepenge, han har ret til. Kun med det allerstørste besvær kan han give de uvillige elever en ganske lille bitte smule af den viden, de har brug for. Om morgenen ankommer de i skildpaddefart, om aftenen farer de hjemad i galop. Nej, det var hårdt at være lærer.

Men det var også hårdt at være elev, pebling.