Skt. Andreas Kirke
Skt. Andreas Kirke

Alterindskrift

Tidligere alterbillede

 

Klik på detaljerne, hvis du vil se nærmere på dem.

Alterbordet er muret op ad korets østvæg.

Altertavlen og alterbordspanelet er fra 1618 og lavet af Brix Snedker fra Roskilde. Yderst til venstre er der en relief, der symboliserer "Styrken" (med søjle) og yderst til højre er vist "Mådehold" (hvor der blandes vand i vinen).  Indtil restaureringen i 1978 hang der et julebillede af J. T. Skovgård, men altertavlen er forsøgt ændret tilbage til sit oprindelige udseende, hvor der bl.a. er malet fadervor og nadverindstiftelsesordene med guld på sort baggrund.