Skt. Andreas Kirke
Skt. Andreas Kirke

Stolestaderne har moderne bænke, men der er bevaret en række gavle af eg fra 1581 af Oluf Krog. Til venstre ses hans signaturer ON samt en krog og derunder to korslagte billedskærerjern. Derudover er der på sydsidens gavle  flere reliefskårne bomærkeskjolde med initialer. Den ene er vist til højre bærende en springende løve. "Leo vicit" betyder løven har sejret.