Skt. Andreas
Skt. Andreas Kirke

Skt. Andreas Kapel

Skt. Andreas med sit karakteristiske X-formede kors, som han fremtræder på altertavlen i kirken i nabosognet Kornerup.

Andreas var fisker fra Betsaida i Galilæa. I middelalderen æredes Andreas og hans bror Peter fordi de var de første til at følge Jesu kaldelse "Følg mig, og jeg skal gøre jer til menneskefiskere". Andreas nævnes flere gange i evangelierne, men senere beretninger om hans liv er meget upålidelige. De forbinder ham med Skytien og Epirus og fortæller, at han led martyrdøden på et kors i Patras i Akaja. Legenden om Andreas fortæller, at han var apostel i Skythien (Rusland). Her var fyrre mennesker roet ud for at høre ham prædike. Men djævlen rejste en storm så alle fyrre druknede; dog fik Andreas vagt dem til live igen. Siden hen prædikede han i Grækenland, hvor han blev fængslet og forhørt. Forhøret udviklede sig til, at Andreas prædikede om korsets mysterium, hvilket ikke overbeviste dommeren. Derfor blev Andreas dømt til døden på korset. For at han skulle lide længere blev han bundet, og ikke naglet, til korset. Forestillingen om at han døde på et X-formet kors synes ikke at opstå før i senmiddelalderen. I billedkunsten har man siden det 10. århundrede gengivet Andreas' kors som et X, Andreaskorset, hans attribut. Sankt Andreas er Skotlands og Ruslands skytshelgen, og hans attribut er det X-formede andreaskors. Han bliver fejret på sin dødsdag 30. november.